Організаційно-методичні основи контролю руху основних засобів підприємства

Дипломна магістерська робота (код: d399)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю основних засобів підприємств та ефективності їх використання

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади обліку і контролю в системі управління основними засобами підприємства

1.1. Стан та розвиток оптової торгівлі в Україні
1.2. Економічна сутність основних засобів підприємства
1.3. Проблеми теорії і практики обліку, аналізу і контролю основних засобів підприємства
1.4. Організаційно-економічна характеристика ПП “Аморк”

Розділ 2. Бухгалтерський облік основних засобів підприємства як інформаційна база контролю

2.1. Облік основних засобів в умовах ринкової економіки
2.2. Критичний аналіз стану обліку основних засобів підприємств
2.3. Напрями удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку основних засобів підприємств

Розділ 3. Аналіз і контроль в системі управління основними засобами підприємства

3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу та контролю руху основних засобів підприємства
3.2. Застосування методів економічного аналізу основних засобів в контролі підприємства
3.3. Організація і методика контролю руху основних засобів підприємства

Розділ 4. Система обліку, аналізу і контролю руху основних засобів підприємства в умовах застосування комп'ютерних технологій

4.1. Облік, аналіз і контроль в інформаційній системі управління основними засобами підприємства
4.2. Постановка задачі та технологія обробки економічної інформації щодо обліку, аналізу і контролю руху основних засобів підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю основних засобів підприємств та ефективності їх використання

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Організаційно-методичні основи контролю руху основних засобів підприємства

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи організаційно-методичні основи контролю руху основних засобів підприємства

Дане дипломне дослідження складається з таких розділів як вступ, теоретичний розділ і практичну частину, висновки і пропозиції, основну літературу. У вступі роз'яснено актуальність обліку, аналізу і контролю руху основних засобів підприємства, розкрито мету і завдання дипломної роботи, а також зумовлено інформаційну базу дипломної роботи обліку, аналізу і контролю руху основних засобів підприємства. В теоретико-методичних основах дипломної роботи окреслено теоретичний зміст руху основних засобів підприємства, розкрито аналіз законодавчих актів і літератури обліку, аналізу і контролю руху основних засобів підприємства, окреслено організаційно-економічна оцінка підприємства. В аналітичній частині дипломної роботи опрацьовано документування і фінансовий облік руху основних засобів підприємства, надано комп’ютеризацію обліку руху основних засобів підприємства, оглянуто методику контролю руху основних засобів підприємства, окреслено аналітичну оцінку руху основних засобів підприємства, розглянуто заключні процедури контролю. У висновках сформульовано узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю руху основних засобів підприємства, а також окреслено пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу і контролю руху основних засобів підприємства в нових умовах господарювання.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю руху основних засобів підприємства: