Облік, аналіз та контроль оплати праці і розрахунків з персоналом

Дипломна магістерська робота (код: d412)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю, менеджменту і управління персоналом оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками

Вступ

Розділ 1. Система управління ефективністю розрахунків з персоналом з оплати праці

1.1 Економічна сутність розрахунків з оплати праці та інформаційне забезпечення управління персоналом підприємства
1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку оплати праці

Розділ 2. Розробка системи фінансового та управлінського обліку і контролю витрат розрахунків з персоналом з оплати праці

2.1 Проектування первинної документації та документообороту з обліку оплати праці
2.2. Організація оплати праці працівників підприємства
2.3. Порядок та облік нарахування заробітної плати
2.4. Облік утримання із заробітної плати
2.5. Облік розрахунків по соціальному страхуванню
2.6. Облік витрат на оплату праці
2.7. Автоматизація обліково-аналітичних робіт в управлінні персоналом підприємства

Розділ 3. Проектування економічного аналізу та контролю розрахунків з персоналом з оплати праці

3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу оплати праці
3.2. Аналіз трудових ресурсів і оплати праці підприємства
3.3. Основні положення методики контролю розрахунків з оплати праці
3.4. Удосконалення аналізу і контролю оплати праці на підприємстві
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Облік, аналіз та контроль оплати праці і розрахунків з персоналом

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит оплати праці підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи облік, аналіз та контроль оплати праці і розрахунків з персоналом

Ця дипломна робота складається з таких розділів як вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, перелік використаної літератури. У вступі вивчено актуальність обліку, аналізу і контролю оплаті праці і розрахунків з персоналом, оглянуто мету і завдання дослідження, а також з'ясовано предмет, об’єкт дипломної роботи обліку, аналізу і контролю оплаті праці і розрахунків з персоналом. В теоретичних засадах дослідження простежено теоретичний зміст оплаті праці і розрахунків з персоналом, вивчено оцінку нормативно-правової бази обліку, аналізу і контролю оплаті праці і розрахунків з персоналом, окреслено організація управління і аналіз показників підприємства. В практичному розділі дипломної роботи досліджено організацію і методику обліку оплаті праці і розрахунків з персоналом, вивчено комп’ютеризацію обліку оплаті праці і розрахунків з персоналом, окреслено організацію і планування контролю оплаті праці і розрахунків з персоналом, наведено загальний і факторний аналіз оплаті праці і розрахунків з персоналом, розкрито заключні процедури контролю. У висновках надано узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю оплаті праці і розрахунків з персоналом, а також проаналізовано пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу і контролю оплаті праці і розрахунків з персоналом в умовах використання ПЕОМ.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю, менеджменту і управління персоналом та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю, менеджменту і управління персоналом оплаті праці і розрахунків з персоналом: