Удосконалення обліку, контролю та аналізу виробництва готової продукції (робіт, послуг)

Дипломна магістерська робота (код: d420)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю запасів матеріалів, готової продукції, товарів, напівфабрикатів, МШП підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та контролю виробництва готової продукції (робіт, послуг)

1.1 Економічна сутність та значення обліку, аналізу та аудиту виробництва готової продукції (робіт, послуг) в системі управління підприємством
1.2 Нормативно-правове регулювання обліку та контролю виробництва готової продукції (робіт, послуг)
1.3 Виробництво готової продукції як об'єкта обліку контролю та аналізу

Розділ 2. Сучасний стан та основні напрями удосконалення обліку виробництва готової продукції (робіт, послуг)

2.1 Удосконалення фінансового обліку виробництва готової продукції (робіт, послуг)
2.2 Удосконалення управлінського обліку виробництва готової продукції (робіт, послуг)
2.3 Організація обліку виробництва готової продукції (робіт, послуг) в інформаційних бухгалтерських системах

Розділ 3. Розробка та удосконалення системи економічного аналізу та контролю виробництва готової продукції (робіт, послуг)

3.1 Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу
3.2 Розробка та апробація методики загального аналізу виробництва готової продукції (робіт, послуг)
3.3 Факторний аналіз ефективності виробництва готової продукції (робіт, послуг)
3.4 Організація внутрішнього контролю ефективності виробництва готової продукції (робіт, послуг)
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю запасів матеріалів, готової продукції, виробництва, напівфабрикатів, МШП підприємства

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Удосконалення обліку, контролю та аналізу виробництва готової продукції (робіт, послуг)

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит виробничих запасів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи удосконалення обліку, контролю та аналізу виробництва готової продукції (робіт, послуг)

Ця дипломна робота містить вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, перелік використаної літератури. У вступі роз'яснено актуальність обліку, аналізу і контролю виробництва готової продукції (робіт, послуг), сформульовано мету і завдання дипломної роботи, а також простежено інформаційну базу дослідження обліку, аналізу і контролю виробництва готової продукції (робіт, послуг). В теоретичному розділі дослідження обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробництва готової продукції (робіт, послуг), висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури обліку, аналізу і контролю виробництва готової продукції (робіт, послуг), наведено організаційно-економічна оцінка підприємства. В аналітичній частині дипломної роботи оцінено аналітичний і синтетичний облік виробництва готової продукції (робіт, послуг), вивчено механізацію обліку виробництва готової продукції (робіт, послуг), з'ясовано проведення контролю виробництва готової продукції (робіт, послуг), визначено аналітичну оцінку виробництва готової продукції (робіт, послуг), проаналізовано узагальнення результатів контролю. У висновках проаналізовано узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю виробництва готової продукції (робіт, послуг), а також розроблено пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу і контролю виробництва готової продукції (робіт, послуг) в умовах використання ПЕОМ.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю виробництва готової продукції (робіт, послуг):