Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

Дипломна магістерська робота (код: d665)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю власного капіталу підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретико-організаційні засади аналізу і контролю операцій з власним капіталом торгівельного підприємства

1.1. Значення аналізу та контролю операцій з власним капіталом господарського товариства
1.2. Огляд ризиків, пов'язаних з несанкціонованим вилученням власного капіталу та основних параметрів забезпечення фінансової безпеки підприємства
1.3. Економіко-правові та облікові засади формування і руху власного капіталу господарського товариства
1.4. Характеристика фінансово-економічних показників діяльності ТОВ «Ка-Софт»

Розділ 2. Інформаційно-методичне забезпечення аналізу і контролю операцій з власним капіталом торгівельних підприємств

2.1 Огляд нормативно-правого забезпечення операцій з власним капіталом підприємства
2.2. Діагностика стану обліку та внутрішнього контролю формування облікової інформації в системі управління операціями з власним капіталом ТОВ «Ка-Софт»
2.3. Організаційно-інформаційна модель аналізу і контролю операцій з власним капіталом торгівельного підприємства

Розділ 3. Методологічні засади аналізу і контролю операцій з власним капіталом торгівельних підприємств

3.1. Методика контролю законності та достовірності операцій з власним капіталом господарського товариства
3.2. Аналіз і контроль ефективності та інтенсивності використання власного капіталу ТОВ «Ка-Софт»
3.3. Методика аналізу і контролю власного капіталу підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
3.4. Система заходів щодо оптимізації операцій з власним капіталом ТОВ «Ка-Софт»
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

Представлена магістерська робота містить вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, основну літературу. У вступі зумовлено актуальність обліку, аналізу і контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, висвітлено мету і завдання дослідження, а також сформульовано методичні прийоми дослідження обліку, аналізу і контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу. В теоретичних засадах дипломної роботи оглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури обліку, аналізу і контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, надано коротка економічна характеристика підприємства. В практичному розділі дипломної роботи представлено аналітичний і синтетичний облік ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, проаналізовано комп’ютеризацію обліку ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, оцінено проведення контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, представлено загальний і факторний аналіз ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, з'ясовано складання висновку за результатами контролю. У висновках проаналізовано узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, а також зумовлено шляхи поліпшення обліку, аналізу і контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу в умовах новітніх технологій.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу: