Облік і аналіз переоцінки і зменшення корисності необоротних активів та ефективності їх використання

Дипломна магістерська робота (код: d722)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту необоротних активів підприємств та ефективності їх використання

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аналізу переоцінки і зменшення корисності необоротних активів

1.1. Економічна сутність необоротних активів, їх переоцінки і зменшення корисності
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з обліку і аналізу переоцінки і зменшення корисності необоротних активів
1.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «София»

Розділ 2. Методика та організація обліку переоцінки і зменшення корисності необоротних активів

2.1. Організація обліку переоцінки і зменшення корисності необоротних активів
2.2. Методика обліку переоцінки і зменшення корисності необоротних активів
2.3. Організація обліку необоротних активів в автоматизованих бухгалтерських системах

Розділ 3. Організація і методика аналізу переоцінки і зменшення корисності необоротних активів

3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу
3.2. Методика аналізу необоротних активів, їх переоцінки і зменшення корисності
3.3. Удосконалення аналізу необоротних активів в умовах використання новітніх інформаційних технологій
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю необоротних активів підприємств та ефективності їх використання

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Облік і аналіз переоцінки і зменшення корисності необоротних активів та ефективності їх використання

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит необоротних активів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи облік і аналіз переоцінки і зменшення корисності необоротних активів та ефективності їх використання

Эта магистерская работа распределяется на вступ, теоретический раздел и практическую часть, висновки і пропозиції, перечень использованной литературы. У вступі досліджено актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю необоротних активів підприємств та ефективності їх використання, наведено мету і завдання дипломной работы, а також наведено предмет, объект дипломной работы фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретических основах дипломной работы визначено теоретическое содержание необоротних активів підприємств та ефективності їх використання, наведено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено организационно-экономическая оценка предприятия. В практическом разделе дипломної роботи наведено документирования и финансовый учет, висвітлено компьютеризацию учета переоцінки і зменшення корисності необоротних активів та ефективності їх використання, наведено проведение аудита, розглянуто общий и факторный анализ, простежено методические приемы, информационную базу анализа. У висновках висвітлено узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку необоротних активів підприємств та ефективності їх використання, а також досліджено пути улучшения системи управління в новых условиях хозяйствования.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту переоцінки і зменшення корисності необоротних активів та ефективності їх використання: