Організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальниками

Дипломна магістерська робота (код: d756)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю товарних операцій підприємств торгівлі

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, контрою та аналізу надходження товарів та розрахунків з постачальниками

1.1. Економічна сутність етапу надходження товарів та розрахунків з постачальниками
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури
1.3. Передумови організації та методології обліку, контролю та економічного аналізу надходження товарів на ТОВ "Шахін"

Розділ 2. Сучасний стан обліку надходження товарів і розрахунків з постачальниками та основні напрямки удосконалення

2.1. Фінансовий та податковий облік надходження товарів і розрахунків з постачальниками
2.2. Облік надходження товарів в системі прийняття управлінських рішень
2.3. Організація обліку надходження товарів і розрахунків з постачальниками в автоматизованих бухгалтерських системах

Розділ 3. Проектування системи контролю та аналізу за надходженням товарів і розрахунків з постачальниками

3.1. Методика контролю надходження товарів і розрахунків з постачальниками
3.2. Система показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу
3.3. Розробка та апробація методики аналізу надходження товарів і розрахунків з постачальниками
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальниками

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит товарів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальниками

Представлена магістерська робота складається з таких розділів як вступ, теоретичний розділ і практичну частину, висновки і пропозиції, список літературних джерел. У вступі простежено актуальність обліку, аналізу і контролю надходження товарів та розрахунків з постачальниками, розроблено мету і завдання дипломної роботи, а також висунуто інформаційну базу дослідження обліку, аналізу і контролю надходження товарів та розрахунків з постачальниками. В теоретичних засадах дипломної роботи представлено економічну сутність надходження товарів та розрахунків з постачальниками, висвітлено аналіз законодавчих актів і літератури обліку, аналізу і контролю надходження товарів та розрахунків з постачальниками, розроблено організаційно-економічна оцінка підприємства. В аналітичній частині дипломної роботи оцінено документування і фінансовий облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками, висунуто автоматизацію обліку надходження товарів та розрахунків з постачальниками, розглянуто проведення контролю надходження товарів та розрахунків з постачальниками, розроблено аналітичну оцінку надходження товарів та розрахунків з постачальниками, простежено узагальнення результатів контролю. У висновках досліджено узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю надходження товарів та розрахунків з постачальниками, а також сформульовано направлення щодо покращення обліку, аналізу і контролю надходження товарів та розрахунків з постачальниками в умовах використання ПЕОМ.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств


Облік, аналіз і аудит товарів підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю надходження товарів та розрахунків з постачальниками: