Облік, аналіз і аудит виплат працівникам та утримань з них на підприємстві

Дипломна магістерська робота (код: d786)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту фонду оплати праці підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи та економічний зміст виплат працівникам підприємства

1.1. Економічна сутність виплат працівникам та утримань з них
1.2. Огляд нормативно-законодавчої та спеціальної літератури з досліджуваної теми
1.3. Організаційно-економічна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства
Висновок до 1 розділу

Розділ 2. Організація обліку виплат працівникам підприємства

2.1. Організація обліку та облікова політика підприємства
2.2. Організація документування операцій з виплат працівникам підприємства
2.3. Організація обліку виплат працівникам підприємства
2.4. Порядок нарахування єдиного соціального внеску
2.5. Використання інформаційних систем при обліку виплат працівникам
Висновок до 2 розділу

Розділ 3. Економічний аналіз та аудит основних засобів підприємства

3.1. Аналіз складу та динаміки основних засобів
3.2. Аналіз ефективності використання основних засобів
3.3. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів
3.4. Мета і завдання аудиту основних засобів
3.5. Організація і методика аудиту основних засобів
3.6. Узагальнення результатів аудиторської перевірки основних засобів підприємства
Висновок до 3 розділу

Розділ 4. Охорона праці на досліджуваному підприємстві

4.1. Система управління охороною праці в державі та на досліджуваному підприємстві
4.2. Правове та нормативне регулювання охорони праці
4.3. Умови праці та безпека на підприємстві
Висновок до 4 розділу
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аудиту, контролю, аналізу заробітної плати і трудових ресурсів підприємств

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 800 грн.

Анотація дипломної роботи Облік, аналіз і аудит виплат працівникам та утримань з них на підприємстві

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит заробітної плати підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи облік, аналіз і аудит виплат працівникам та утримань з них на підприємстві

Эта магистерская работа содержит вступ, теорию и практику учета, анализа и аудита, висновки і пропозиції, перечень использованной литературы. У вступі розкрито актуальність обліку, аудиту, контролю, аналізу заробітної плати і трудових ресурсів підприємств, надано мету і завдання дипломной работы, а також оглянуто предмет, объект дипломной работы фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретических основах дипломной работы опрацьовано теоретическое содержание фонду оплати праці підприємства, висвітлено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено организация управления и анализ показателей предприятия. В практическом разделе дипломної роботи оглянуто документирования и финансовый учет, досліджено механизацию учета виплат працівникам підприємства, опрацьовано организацию и планирование аудита, висунуто аналитическую оценку, оглянуто организационно-информационную модель анализа. У висновках наведено узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку фонду оплати праці підприємства, а також опрацьовано пути улучшения системи управління в новых условиях хозяйствования.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аудиту, контролю, аналізу заробітної плати і трудових ресурсів підприємств


Облік, аналіз і аудит заробітної плати підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту виплат працівникам підприємства:

Ця готова дипломна робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна дипломної роботи - 800 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані дипломної роботи за 850 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну дипломну роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 5000-7800 грн.