Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

Дипломна магістерська робота (код: d787)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту та аналізу формування і використання власного капіталу

1.1. Економічна сутність формування і використання власного капіталу
1.2. Критичний аналіз нормативно-правового забезпечення і огляд спеціальної літератури з обліку, аудиту та аналізу формування і використання власного капіталу
1.3. Передумови організації та методології обліку, аудиту та аналізу формування і використання власного капіталу на підприємстві ТОВ «Лорал»
Висновки до розділу 1

Розділ 2. Організація і методика обліку формування і використання власного капіталу і основні напрями його удосконалення

2.1. Фінансовий облік формування і використання власного капіталу та його вдосконалення
2.2. Узагальнення інформації про власний капітал у фінансовій звітності за національними і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
2.3. Облік формування і використання власного капіталу у системі прийняття управлінських рішень
2.4. Організація та методика обліку формування і використання власного капіталу з використанням сучасних інформаційних технологій
Висновки до розділу 2

Розділ 3. Розробка системи аналізу та аудиту формування і використання власного капіталу

3.1. Джерела та основні показники аудиту і аналізу формування і використання власного капіталу
3.2. Розробка та апробація методики аудиту формування і використання власного капіталу
3.3. Розробка та впровадження методики аналізу формування і використання власного капіталу
3.4. Стратегічний аналіз власного капіталу підприємства
Висновки до розділу 3

Розділ 4. Охорона праці та техніка безпеки на базовому підприємстві

4.1. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці на підприємстві
4.2. Нормативно – правове забезпечення питань з техніки безпеки та охорони праці
4.3. Напрями удосконалення організації техніки безпеки та охорони праці на підприємстві
Висновки до розділу 4
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 800 грн.

Анотація дипломної роботи Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

Эта магистерская работа состоит из таких разделов как вступ, теоретические и практические главы, висновки і пропозиції, перечень использованной литературы. У вступі досліджено актуальність обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства, охарактеризовано мету і завдання дипломной работы, а також опрацьовано предмет, объект исследования фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретическом разделе исследования оглянуто экономическую сущность власного капіталу підприємства, наведено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано короткая характеристика предприятия. В аналитической части дипломної роботи сформульовано документирования и финансовый учет, представлено компьютеризацию учета власного капіталу товариства, оглянуто методику аудита, представлено общий и факторный анализ, визначено методические приемы, информационную базу анализа. У висновках досліджено узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку власного капіталу підприємства, а також висунуто предложения по совершенствованию системи управління в условиях новейших технологий.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства


Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту власного капіталу товариства:

Ця готова дипломна робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна дипломної роботи - 800 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані дипломної роботи за 850 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну дипломну роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 5000-7800 грн.