Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

Дипломна магістерська робота (код: d792)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю виробничої собівартості продукції підприємств

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, контролю і аналізу виробництва та реалізації продукції підприємства

1.1. Економічна сутність витрат виробництва та реалізації продукції підприємства
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури щодо обліку,контролю і аналізу витрат виробництва і реалізації продукції виробництва
1.3. Передумови організації та методології обліку, контролю і аналізу витрат виробництва та реалізації продукції на базовому підприємстві

Розділ 2. Сучасний стан обліку витрат виробництва та реалізації продукції підприємства та основні напрями його вдосконалення

2.1. Фінансовий облік витрат виробництва та реалізації продукції
2.2. Удосконалення податкового обліку витрат виробництва та реалізації продукції
2.3. Облік витрат виробництва та реалізації продукції в системі прийняття управлінських рішень
2.4 Трансформація обліку витрат відповідно вимог МСФЗ та досвіду провідних держав світу
2.5. Організація обліку витрат виробництва та реалізації продукції в автоматизованих бухгалтерських системах

Розділ 3. Проектування системи контролю і аналізу виробництва та реалізації продукції

3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу витрат виробництва та реалізації продукції
3.2. Розробка та апробація методики аналізу витрат виробництва та реалізації продукції
3.3 Факторний аналіз витрат виробництва та реалізації продукції
3.4. Методика контролю витрат виробництва та реалізації продукції

Розділ 4. Охорона праці та техніка безпеки на базовому підприємстві

4.1. Нормативно – правове забезпечення питань з техніки безпеки та охорони праці
4.2. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці на базовому підприємстві
4.3. Напрями удосконалення організації техніки безпеки та охорони праці на базовому підприємстві
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю витрат і собівартості продукції підприємства

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

Дане дипломне дослідження містить вступ, теорію і практику обліку, аналізу і аудиту, висновки і пропозиції, основну літературу. У вступі роз'яснено актуальність обліку, аналізу і контролю виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, досліджено мету і завдання дипломної роботи, а також окреслено інформаційну базу дослідження обліку, аналізу і контролю виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг. В теоретичних засадах дипломної роботи простежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури обліку, аналізу і контролю виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, вивчено коротка економічна характеристика підприємства. В практичному розділі дипломної роботи визначено організацію і методику обліку виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, з'ясовано автоматизацію обліку виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, опрацьовано методику контролю виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, обстежено методику аналізу виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, окреслено складання висновку за результатами контролю. У висновках з'ясовано узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, а також з'ясовано направлення щодо покращення обліку, аналізу і контролю виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг в нових умовах господарювання.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю витрат і собівартості продукції підприємства


Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг: