Організація і методика обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів підприємств

Дипломна магістерська робота (код: d805)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту запасів матеріалів, готової продукції, товарів, напівфабрикатів, МШП підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення сутності виробничих запасів та охарактеризування їх стосовно бухгалтерського обліку, фінансового аналізу і аудиту

1.1. Економічний зміст поняття «виробничий запас», класифікації запасу та оцінювання їх надходження і вибуття
1.2. Характеристика законодавчо-нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури щодо теми дипломного дослідження
1.3. Надання організаційно-економічної характеристики ТОВ «Фірма «М.І.К.SCHORR GMBH»
1.4. Удосконалення понятійного апарату з управління виробничим запасом

Розділ 2. Організаційно-методичні основи бухгалтерського обліку виробничих запасів

2.1. Система фінансового обліку виробничих запасів на підприємствах України
2.2. Методологія і ведення обліку надходження, зберігання та списання виробничих запасів
2.3. Автоматизація обліку запасів виробництва на основі використання новітньої комп’ютерної техніки
2.4. Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів в ТОВ «Фірма «М.І.К.SCHORR GMBH»

Розділ 3. Методика проведення аналізу виробничих запасів

3.1. Зміст, джерела інформації та задачі аналізу виробничих запасів
3.2. Оцінка становища, динаміки і якості застосування виробничих запасів у промисловій діяльності підприємств
3.3. Шляхи покращення фінансово-господарського стану підприємства за результатами здійсненої оцінки виробничих запасів

Розділ 4. Організаційно-методичні засади здійснення аудиту виробничих запасів

4.1. Цілі, задачі, об’єкти, суб’єкти та інформаційні джерела аудиторських процедур виробничих запасів
4.2. Етапи і процедури аудиту виробничих запасів
4.3. Робочі та підсумкові документи аудиторського контролю виробничих запасів
4.4. Пропозиції по удосконаленню аудиту виробничих запасів в ТОВ «Фірма «М.І.К.SCHORR GMBH»
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю запасів матеріалів, готової продукції, виробництва, напівфабрикатів, МШП підприємства

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 800 грн.

Анотація дипломної роботи Організація і методика обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів підприємств

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит виробничих запасів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи організація і методика обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів підприємств

Эта магистерская работа распределяется на вступ, теоретические и практические главы, висновки і пропозиції, перечень использованной литературы. У вступі сформульовано актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю запасів матеріалів, готової продукції, виробництва, напівфабрикатів, МШП підприємства, зумовлено мету і завдання исследования, а також оглянуто предмет, объект дипломной работы фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретических основах исследования розглянуто экономическую сущность запасів матеріалів, готової продукції, товарів, напівфабрикатів, МШП підприємства, наведено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто организационно-экономическая оценка предприятия. В практическом разделе дипломної роботи досліджено документирования и финансовый учет, опрацьовано автоматизацию учета запасу на промисловому підприємстві, сформульовано организацию и планирование аудита, оглянуто методику анализа, розроблено методические приемы, информационную базу анализа. У висновках розглянуто узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку запасів матеріалів, готової продукції, товарів, напівфабрикатів, МШП підприємства, а також оцінено пути улучшения системи управління в условиях новейших технологий.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю запасів матеріалів, готової продукції, виробництва, напівфабрикатів, МШП підприємства


Облік, аналіз і аудит виробничих запасів підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту запасу на промисловому підприємстві:

Ця готова дипломна робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна дипломної роботи - 800 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані дипломної роботи за 850 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну дипломну роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 5000-7800 грн.