Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

Дипломна магістерська робота (код: d808)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту надходження коштів від діяльності підприємств

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення сутності доходів та їх характеристика як об’єкту обліку і аудиту

1.1. Економічний зміст поняття «дохід», його оцінка та класифікаційні ознаки
1.2. Характеристика нормативно-правової бази та критична оцінка наукової літератури щодо теми дипломного дослідження
1.3. Аналіз організаційно-економічної системи управління підприємством та основних показників господарювання
1.4. Удосконалення понятійного апарату з управління доходом підприємств

Розділ 2. Організаційно-методичні засади обліку доходів

2.1. Організація обліку доходів в підприємстві
2.2. Аналітичний і синтетичний облік доходів підприємств
2.3. Удосконалення обліку доходу підприємств при використанні новітньої комп’ютерної техніки
2.4. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку доходу на досліджуваному підприємстві

Розділ 3. Методика проведення аналізу доходів

3.1. Зміст, джерела інформації та задачі аналізу доходів
3.2. Аналіз наявності, руху та ефективності використання доходів
3.3. Шляхи покращення фінансово-господарського стану підприємства за результатами проведеного аналізу доходів

Розділ 4. Організація і методика проведення аудиту доходів

4.1. Мета, завдання та джерела аудиту доходів
4.2. Етапи і процедури аудиту доходів
4.3. Робочі та підсумкові документи аудиторської перевірки доходів
4.4. Пропозиції щодо вдосконалення аудиту доходів на підприємстві
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит доходів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

Данная дипломная работа состоит из таких разделов как вступ, теорию и практику учета, анализа и аудита, висновки і пропозиції, перечень использованной литературы. У вступі наведено актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств, наведено мету і завдання исследования, а також сформульовано предмет, объект дипломной работы фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретических основах исследования роз'яснено теоретические основы учета, анализа и аудита надходження коштів від діяльності підприємств, висвітлено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено короткая характеристика предприятия. В практическом разделе дипломної роботи охарактеризовано аналитический и синтетический учет, роз'яснено автоматизацию учета доходу від господарювання підприємств, обстежено проведение аудита, охарактеризовано аналитическую оценку, охарактеризовано методические приемы, информационную базу анализа. У висновках роз'яснено узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку надходження коштів від діяльності підприємств, а також роз'яснено предложения по совершенствованию системи управління в новых условиях хозяйствования.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств


Облік, аналіз і аудит доходів підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту доходу від господарювання підприємств: