Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

Дипломна магістерська робота (код: d808)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту надходження коштів від діяльності підприємств

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення сутності доходів та їх характеристика як об’єкту обліку і аудиту

1.1. Економічний зміст поняття «дохід», його оцінка та класифікаційні ознаки
1.2. Характеристика нормативно-правової бази та критична оцінка наукової літератури щодо теми дипломного дослідження
1.3. Аналіз організаційно-економічної системи управління підприємством та основних показників господарювання
1.4. Удосконалення понятійного апарату з управління доходом підприємств

Розділ 2. Організаційно-методичні засади обліку доходів

2.1. Організація обліку доходів в підприємстві
2.2. Аналітичний і синтетичний облік доходів підприємств
2.3. Удосконалення обліку доходу підприємств при використанні новітньої комп’ютерної техніки
2.4. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку доходу на досліджуваному підприємстві

Розділ 3. Методика проведення аналізу доходів

3.1. Зміст, джерела інформації та задачі аналізу доходів
3.2. Аналіз наявності, руху та ефективності використання доходів
3.3. Шляхи покращення фінансово-господарського стану підприємства за результатами проведеного аналізу доходів

Розділ 4. Організація і методика проведення аудиту доходів

4.1. Мета, завдання та джерела аудиту доходів
4.2. Етапи і процедури аудиту доходів
4.3. Робочі та підсумкові документи аудиторської перевірки доходів
4.4. Пропозиції щодо вдосконалення аудиту доходів на підприємстві
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 800 грн.

Анотація дипломної роботи Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит доходів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

Представленное дипломное исследование распределяется на вступ, теорию и практику учета, анализа и аудита, висновки і пропозиції, перечень использованной литературы. У вступі висунуто актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств, надано мету і завдання дипломной работы, а також висунуто предмет, объект исследования фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретическом разделе исследования наведено теоретические основы учета, анализа и аудита надходження коштів від діяльності підприємств, розроблено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено короткая характеристика предприятия. Во второй части дипломної роботи вивчено организацию и методику учета, з'ясовано компьютеризацию учета доходу від господарювання підприємств, з'ясовано организацию и планирование аудита, досліджено аналитическую оценку, роз'яснено информационное обеспечение анализа. У висновках надано узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку надходження коштів від діяльності підприємств, а також представлено предложения по совершенствованию системи управління в условиях использования ПЭВМ.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств


Облік, аналіз і аудит доходів підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту доходу від господарювання підприємств:

Ця готова дипломна робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна дипломної роботи - 800 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані дипломної роботи за 850 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну дипломну роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 5000-7800 грн.