Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів

Дипломна магістерська робота (код: d809)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання

Вступ

Розділ 1. Аналіз нематеріальних активів ТОВ «Киевтехнотрейд»

1.1. Економічна характеристика підприємства ТОВ «Киевтехнотрейд»
1.2. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу ТОВ «Киевтехнотрейд»
1.3. Методика аналізу нематеріальних активів на підприємстві

Розділ 2. Облік наявності та використання нематеріальних активів ТОВ «Киевтехнотрейд»

2.1. Теоретичні основи обліку нематеріальних активів
2.1.1. Сутність нематеріальних активів та її функції
2.1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку нематеріальних активів.
2.1.3. Методичні основи обліку нематеріальних активів.
2.2. Організація облікового процесу на ТОВ «Киевтехнотрейд»
2.2.1. Організація обліку нематеріальних активів на підприємстві
2.2.2. Проектування системи первинного обліку нематеріальних активів.
2.2.3. Аналітичний та синтетичний облік наявності та використання нематеріальних активів
2.2.4. Узагальнення інформації та методика складання фінансової звітності.
2.3. Організація обліку нематеріальних активів на основі інформаційних технологій

Розділ 3. Організація та методика аудиту нематеріальних активів ТОВ «Киевтехнотрейд»

3.1. Методика аудиту нематеріальних активів
3.2. Організація аудиту на підприємстві та узагальнення результатів
3.3. Шляхи покращення облікового процесу ТОВ «Киевтехнотрейд», впровадження результатів проведеного аналізу та аудиту
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 800 грн.

Анотація дипломної роботи Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів

Данная дипломная работа состоит из таких разделов как вступ, теоретический раздел и практическую часть, висновки і пропозиції, список литературных источников. У вступі наведено актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання, надано мету і завдання дипломной работы, а також зумовлено предмет, объект исследования фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретическом разделе дипломной работы представлено теоретическое содержание нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання, оглянуто анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено организационно-экономическая оценка предприятия. В практическом разделе дипломної роботи розкрито документирования и финансовый учет, сформульовано механизацию учета необоротного активу підприємств, вивчено организацию и планирование аудита, досліджено аналитическую оценку, розглянуто организационно-информационную модель анализа. У висновках наведено узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання, а також представлено предложения по совершенствованию системи управління в условиях использования ПЭВМ.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання


Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту необоротного активу підприємств:

Ця готова дипломна робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна дипломної роботи - 800 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані дипломної роботи за 850 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну дипломну роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 5000-7800 грн.