Облік, аналіз і аудит використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

Дипломна магістерська робота (код: d814)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками

Вступ

Розділ 1. Теоретично-методологічні основи бухгалтерського обліку, аудиту і економічного аналізу трудових ресурсів та оплати їх праці в підприємстві

1.1. Економічний зміст поняття «трудові ресурси» та факторів, що обумовлюють ефективність їх використання
1.2. Визначення фонду оплати праці та форми виплат працівникам.
1.3. Законодавчо-нормативна база щодо обліку і аудиту трудових ресурсів підприємства та оплати праці працівників

Розділ 2. Особливості системи обліку праці, її оплати та розрахунків з працівниками ТОВ «Енерготехсистемз»

2.1. Особливості документального забезпечення нарахування і використання фонду оплати праці
2.2. Аналітичний облік нарахування заробітної плати ТОВ «Енерготехсистемз»
2.3. Синтетичний облік фондів оплати праці та трудових ресурсів
2.4. Оподаткування розрахунків з працівниками податком на доходи фізичних осіб та єдиним соціальним внеском
2.5. Система бухгалтерського обліку фондів оплати праці при умові використання ПЕОМ і спеціальних програмних комплексів

Розділ 3. Система аудиту використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві.

3.1. Організація і планування аудиторської перевірки розрахунків з персоналом підприємства
3.2. Методика аудиторського контролю трудових ресурсів та фонду оплати праці
3.3. Удосконалення використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві за результатами проведеного аудиту

Розділ 4. Особливості аналізу ефективності використання трудових ресурсів підприємства

4.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу трудових ресурсів
4.2. Методика загальної оцінки трудових ресурсів підприємства
4.3. Оцінка впливу факторів на трудові ресурси підприємства
Список використаної літератури
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Облік, аналіз і аудит використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит оплати праці підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи облік, аналіз і аудит використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

Данная дипломная работа состоит из таких разделов как вступ, теоретические и практические главы, висновки і пропозиції, перечень использованной литературы. У вступі обстежено актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками, охарактеризовано мету і завдання исследования, а також сформульовано методические приемы дипломной работы фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретическом разделе дипломной работы охарактеризовано экономическую сущность оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками, представлено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто короткая характеристика предприятия. Во второй части дипломної роботи простежено документирования и финансовый учет, надано автоматизацию учета заробітної плати на підприємстві, з'ясовано проведение аудита, розглянуто методику анализа, висвітлено методические приемы, информационную базу анализа. У висновках досліджено узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками, а також наведено направления по улучшению системи управління в условиях использования ПЭВМ.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками


Облік, аналіз і аудит оплати праці підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту заробітної плати на підприємстві: