Організація і методика обліку і аудиту операційних витрат підприємства

Дипломна магістерська робота (код: d815)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту операційної діяльності підприємства, його доходів, витрат і фінансових результатів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади обліку і аудиту операційних витрат підприємства

1.1. Економічний зміст і види операційних витрат підприємства
1.2. Методика визнання та оцінювання операційних затрат підприємств
1.3. Теорія з аудиту операційних затрат на підприємстві

Розділ 2. Організація і методика облікового і аудиторського процесу операційних витрат підприємства ТОВ «Промтехвиробництво»

2.1. Коротка організаційна та економічна характеристика базового підприємства
2.2. Документальне забезпечення обліку витрат операційної діяльності
2.3. Засади синтетичного та аналітичного обліку витрат операційної діяльності
2.4. Планування і проведення аудиторської перевірки операційних витрат підприємств

Розділ 3. Удосконалення обліково-аудиторського процесу операційних витрат базового підприємства ТОВ «Промтехвиробництво»

3.1. Порядок удосконалення обліку витрат операційної діяльності підприємств
3.2. Шляхи удосконалення аудиторського контролю здійснення витрат операційної діяльності на підприємствах
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю операційної діяльності підприємства, його доходів, витрат і фінансових результатів

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Організація і методика обліку і аудиту операційних витрат підприємства

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит операційної діяльності підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи організація і методика обліку і аудиту операційних витрат підприємства

Представленное дипломное исследование содержит вступ, теорию и практику учета, анализа и аудита, висновки і пропозиції, список литературных источников. У вступі розглянуто актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю операційної діяльності підприємства, його доходів, витрат і фінансових результатів, розглянуто мету і завдання исследования, а також охарактеризовано предмет, объект исследования фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретических основах исследования зумовлено теоретическое содержание операційної діяльності підприємства, його доходів, витрат і фінансових результатів, висунуто анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано организация управления и анализ показателей предприятия. В практическом разделе дипломної роботи роз'яснено аналитический и синтетический учет, оцінено автоматизацию учета витрат операційної діяльності, проаналізовано организацию и планирование аудита, визначено общий и факторный анализ, сформульовано организационно-информационную модель анализа. У висновках оцінено узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку операційної діяльності підприємства, його доходів, витрат і фінансових результатів, а також розроблено предложения по совершенствованию системи управління в условиях использования ПЭВМ.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю операційної діяльності підприємства, його доходів, витрат і фінансових результатів


Облік, аналіз і аудит операційної діяльності підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту витрат операційної діяльності: