Облік і аудит фінансових активів підприємства

Дипломна магістерська робота (код: d824)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту грошових ресурсів та їх руху на підприємстві

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи обліку та аудиту фінансових активів підприємства

1.1. Економічний зміст поняття «фінансовий актив» та його класифікація
1.2. Особливості визнання і оцінки фінансових активів підприємства
1.3. Методика аудиторської перевірки фінансових активів

Розділ 2. Організація і методика обліково-аудиторського процесу операцій з фінансовими активами в ТОВ «Укртехнопромбуд»

2.1. Коротка економічна оцінка базового підприємства ТОВ «Укртехнопромбуд»
2.2. Методика фінансового обліку операцій з фінансовими активами в ТОВ «Укртехнопромбуд»
2.3. Організація і методика аудиторської перевірки фінансових активів ТОВ «Укртехнопромбуд»

Розділ 3. Порядок удосконалення обліково-аудиторського процесу фінансових активів

3.1. Вдосконалення обліку фінансових активів на підставі міжнародних стандартів фінансової звітності
3.2. Вдосконалення системи внутрішнього аудиту операцій з фінансовими активами

Розділ 4. Охорона праці у ТОВ «Укртехнопромбуд»

4.1. Система управління охороною праці в державі та на досліджуваному підприємстві ТОВ «Укртехнопромбуд»
4.2. Правове та нормативне регулювання охорони праці
4.3. Умови праці та безпека на підприємстві ТОВ «Укртехнопромбуд»
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Облік і аудит фінансових активів підприємства

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи облік і аудит фінансових активів підприємства

Эта магистерская работа содержит вступ, теоретические и практические главы, висновки і пропозиції, перечень использованной литературы. У вступі розкрито актуальність обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства, представлено мету і завдання дипломной работы, а також з'ясовано информационную базу дипломной работы фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретическом разделе исследования розкрито экономическую сущность грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, висвітлено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито организационно-экономическая оценка предприятия. Во второй части дипломної роботи оглянуто документирования и финансовый учет, розглянуто компьютеризацию учета операцій з фінансовими активами, обстежено организацию и планирование аудита, сформульовано аналитическую оценку, представлено информационное обеспечение анализа. У висновках сформульовано узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку грошових ресурсів та їх руху на підприємстві, а також представлено предложения по совершенствованию системи управління в условиях использования ПЭВМ.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства


Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту операцій з фінансовими активами: