Облік, аналіз і контроль витрат на оплату праці підприємства

Дипломна магістерська робота (код: d828)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи обліку, аналізу і аудиту витрат на оплату праці

1.1. Економічний зміст витрат на оплату праці як об’єкту обліку, аналізу і аудиту
1.2. Аналітичний огляд літературних та нормативно-правових джерел з обліку, аналізу і аудиту витрат на оплату праці
1.3. Організаційно-економічна характеристика ПрАТ «Альянс Транстрейдинггруп». Оцінка і аналіз його фінансового стану
Висновок до розділу 1

Розділ 2. Облік витрат на оплату праці ПрАТ «Альянс Транстрейдинггруп»

2.1. Організація обліку витрат на оплату праці
2.2. Аналітичний та синтетичний облік витрат на оплату праці
2.3. Відображення інформації про розрахунки з оплати праці у звітності підприємства
2.4. Облік витрат на оплату праці в умовах використання ПЕОМ
Висновок до розділу 2

Розділ 3. Методика аналізу витрат на оплату праці

ПрАТ «Альянс Транстрейдинггруп»
3.1. Загальний аналіз витрат на оплату праці
3.2. Факторний аналіз витрат на оплату праці
3.3. Удосконалення методики аналізу витрат на оплату праці
Висновок до розділу 3

Розділ 4. Організація та методика аудиту витрат на оплату праці ПрАТ «Альянс Транстрейдинггруп»

4.1. Організація аудиту витрат на оплату праці
4.2. Методика аудиту витрат на оплату праці
4.3. Формування висновку за результатами аудиту розрахунків з оплати
праці
4.4. Загальна характеристика стану охорони праці і техніки безпеки на підприємстві ПрАТ «Альянс Транстрейдинггруп»
Висновок до розділу 4
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 800 грн.

Анотація дипломної роботи Облік, аналіз і контроль витрат на оплату праці підприємства

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит оплати праці підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи облік, аналіз і контроль витрат на оплату праці підприємства

Ця дипломна робота містить вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, перелік використаної літератури. У вступі розглянуто актуальність обліку, аналізу і контролю заробітної плати на підприємстві, надано мету і завдання дослідження, а також надано методичні прийоми дослідження обліку, аналізу і контролю заробітної плати на підприємстві. В теоретико-методичних основах дослідження наведено економічну сутність заробітної плати на підприємстві, досліджено оцінку нормативно-правової бази обліку, аналізу і контролю заробітної плати на підприємстві, окреслено коротка економічна характеристика підприємства. В другій частині дипломної роботи надано документування і фінансовий облік заробітної плати на підприємстві, надано автоматизацію обліку заробітної плати на підприємстві, досліджено проведення контролю заробітної плати на підприємстві, окреслено методику аналізу заробітної плати на підприємстві, розглянуто складання висновку за результатами контролю. У висновках надано узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю заробітної плати на підприємстві, а також простежено пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу і контролю заробітної плати на підприємстві в умовах новітніх технологій.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками


Облік, аналіз і аудит оплати праці підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю заробітної плати на підприємстві:

Ця готова дипломна робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна дипломної роботи - 800 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані дипломної роботи за 850 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну дипломну роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 5000-7800 грн.