Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналіз

Дипломна магістерська робота (код: d849)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності

1.1. Економічна сутність фінансової звітності як джерела економічної інформації
1.2. Огляд нормативно-правової бази та аналіз спеціальної літератури з теми дослідження
1.3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Розділ 2. Складання фінансової звітності на підприємстві

2.1. Складання балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства
2.2. Складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
2.3. Складання звіту про рух грошових коштів
2.4. Складання звіту про власний капітал
2.5. Складання приміток до фінансової звітності
2.6. Огляд програмного забезпечення зі складання фінансової звітності

Розділ 3. Організація і методика аналізу і аудиту фінансової звітності підприємства

3.1. Мета, об’єкти і методи аналізу фінансової звітності
3.2. Аналіз показників фінансової звітності підприємства
3.3. Виявлення резервів покращення фінансового стану підприємства за результатами аналізу
3.4. Організація проведення аудиту
3.5. Проведення аудиту фінансової звітності
3.6. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналіз

В дипломі досліджено аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналіз

Данная дипломная работа распределяется на вступ, теоретический раздел и практическую часть, висновки і пропозиції, список литературных источников. У вступі висунуто актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств, обстежено мету і завдання дипломной работы, а також з'ясовано информационную базу исследования фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретико-методических основах исследования розроблено теоретическое содержание бухгалтерського обліку і звітності, досліджено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено короткая характеристика предприятия. В практическом разделе дипломної роботи висвітлено документирования и финансовый учет, розглянуто автоматизацию учета складання звітних форм, роз'яснено методику аудита, розглянуто аналитическую оценку, з'ясовано организационно-информационную модель анализа. У висновках сформульовано узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку бухгалтерського обліку і звітності, а також оглянуто предложения по совершенствованию системи управління в условиях новейших технологий.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств


Аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту складання звітних форм: