Особливості обліку та оподаткування заробітної плати

Дипломна магістерська робота (код: d857)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю фонду оплати праці підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи поняття заробітної плати

1.1. Поняття заробітної плати та її історичні основи
1.2. Функції та види виплат працівникам
1.3. Система законодавчо-нормативних вимог до обліку заробітної плати та її оподаткування.
1.4. Зарубіжний досвід та актуальна система оплати праці в Україні
Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методика та організація обліку й оподаткування заробітної плати

2.1. Організація обліку заробітної плати й документальне відображення відповідних розрахунків
2.2. Методика нарахування заробітної плати й оподаткування
2.3. Відображення операцій з оплати праці в фінансовій та податковій звітності
2.4. Державний контроль за забезпеченням повноти та достовірності розрахунків з оплати праці
Висновки до розділу 2

Розділ 3. Удосконалення обліку та оподаткування заробітної плати

3.1. Особливості обліку розрахунків і сплати податків із заробітної плати, пов’язаних із страхуванням
3.2. Методика контролю за правильністю нарахування та оподаткування оплати праці
3.3. Підходи до оптимізації обліку й оподаткування заробітної плати
Висновки до розділу 3
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аудиту, контролю, аналізу заробітної плати і трудових ресурсів підприємств

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Особливості обліку та оподаткування заробітної плати

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит заробітної плати підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи особливості обліку та оподаткування заробітної плати

Представлена магістерська робота містить вступ, теорію і практику обліку, аналізу і аудиту, висновки і пропозиції, список літературних джерел. У вступі простежено актуальність обліку, аналізу і контролю оплати праці, висвітлено мету і завдання дипломної роботи, а також наведено інформаційну базу дослідження обліку, аналізу і контролю оплати праці. В теоретичних засадах дипломної роботи розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту оплати праці, сформульовано аналіз законодавчих актів і літератури обліку, аналізу і контролю оплати праці, зумовлено коротка економічна характеристика підприємства. В практичному розділі дипломної роботи визначено організацію і методику обліку оплати праці, розглянуто механізацію обліку оплати праці, розкрито проведення контролю оплати праці, обстежено методику аналізу оплати праці, оцінено заключні процедури контролю. У висновках роз'яснено узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю оплати праці, а також роз'яснено шляхи поліпшення обліку, аналізу і контролю оплати праці в нових умовах господарювання.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аудиту, контролю, аналізу заробітної плати і трудових ресурсів підприємств


Облік, аналіз і аудит заробітної плати підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю оплати праці: