Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості підприємств

Дипломна магістерська робота (код: d858)


Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємства та розрахунків з дебіторами

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості

1.1. Економічна сутність дебіторської заборгованості та нормативно-правова база регулювання їх обліку та аудиту
1.2. Огляд літературних джерел за темою дослідження та обгрунтування методики обліку, аналізу та аудиту
1.3. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ПП «Валарс», його галузеві особливості та оцінка фінансового стану

Розділ 2. Облік дебіторської заборгованості підприємства

2.1. Організація обліку дебіторської заборгованості
2.2. Аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості
2.3. Узагальнення інформації про дебіторську заборгованість у формах звітності
2.4. Удосконалення організації методики обліку дебіторської заборгованості

Розділ 3. Аналіз і аудит обліку дебіторської заборгованості ПП «Валарс»

3.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу дебіторської заборгованості
3.2. Аналіз дебіторської заборгованості ПП «Валарс»
3.3 Організація проведення аудиту дебіторської заборгованості ПП «Валарс»
3.4. Методика проведення аудиту дебіторської заборгованості ПП «Валарс»
3.5. Узагальнення та реалізація результатів аудиту заборгованості підприємства

Розділ 4. Забезпечення охорони праці працівників підприємства

4.1. Порядок розроблення інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві
4.2. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму на досліджуваному підприємстві
4.3. Паспортизація санітарно-технічного стану робочих місць
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю дебіторської заборгованості підприємства та розрахунків з дебіторами

Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна дипломної роботи - 500 грн.

Анотація дипломної роботи Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості підприємств

В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості підприємств

Эта магистерская работа распределяется на вступ, теоретические и практические главы, висновки і пропозиції, список литературных источников. У вступі розкрито актуальність обліку, аналізу, аудиту, контролю дебіторської заборгованості підприємства та розрахунків з дебіторами, простежено мету і завдання исследования, а також розроблено информационную базу исследования фінансового обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту. В теоретических основах дипломной работы зумовлено теоретические основы учета, анализа и аудита дебіторської заборгованості підприємства та розрахунків з дебіторами, визначено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено организационно-экономическая оценка предприятия. В аналитической части дипломної роботи оцінено документирования и финансовый учет, оцінено компьютеризацию учета розрахунків з дебіторами, зумовлено проведение аудита, зумовлено аналитическую оценку, надано организационно-информационную модель анализа. У висновках досліджено узагальнені результати дослідження економічного аналізу, аудиту обліку дебіторської заборгованості підприємства та розрахунків з дебіторами, а також надано направления по улучшению системи управління в новых условиях хозяйствования.


Приклад рисунку із диплому з обліку, аналізу, аудиту, контролю дебіторської заборгованості підприємства та розрахунків з дебіторами


Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості підприємства

Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і аудиту та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту розрахунків з дебіторами: