Дипломна робота з банківської справи

Купити готову дипломну роботу з банківської справи

Метою написання студентами роботи зі спеціальності "Банківська справа" є: систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань студентів зі спеціальності та застосування їх для вирішення конкретних проблем і завдань банківського менеджменту; розвиток у студентів навичок самостійної роботи та оволодіння методикою наукових досліджень, аналітичних та експериментальних розрахунків, науково-практичного обґрунтування висновків і рекомендацій під час розв’язання питань за темою магістерської роботи.
Магістерська робота повинна засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його загальнонаукову, загальноекономічну та спеціальну підготовку, вміння застосовувати здобуті знання для розв’язання конкретних наукових і практичних завдань.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з банківської справи присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Прогнозування рейтингу комерційного банкуd871
Управління індивідуальним кредитним ризиком в банкуd865
Розвиток та особливості обліку злиття та поглинання банків в Україніd862
Організація і методика фінансового моніторингуd834
Облік і аудит лізингових операцій комерційного банкуd819
Управління залученими депозитними ресурсами банкуd817
Методика та організація внутрішнього аудиту в банкахd797
Управління фінансами акціонерних комерційних банківd729
Управління ризиками в банкуd721
Управління капіталом комерційного банку та його оптимізаціяd659
Облік, аналіз і аудит кредитних операцій комерційних банківd593
Облік, аналіз і аудит доходів і витрат комерційних банківd592
Організація і методика аналізу та аудиту ризиків комерційного банкуd498
Фінансово-економічна взаємодія страхових компаній та банківських установd492
Управління ризиком незбалансованої ліквідності банкуd488
Дослідження послуг комерційних банків Україниd451
Облік та аудит доходів і витрат діяльності комерційних банківd332
Організація та методика аналізу та контролю кредитів комерційного банкуd217
Аналіз та оцінка фінансового стану комерційного банкуd184
Контроль депозитних та кредитних операцій комерційного банкуd107
Контроль і ревізія фінансового стану комерційного банкуd047
Контроль і ревізія кредитно-інвестиційного портфелю комерційного банкуd029
Контроль і ревізія кредитно-інвестиційного портфелю комерційного банкуd023
Контроль і ревізія активів, капіталу та зобов'язань банківських установd022

Купити готову дипломну роботу з банківської справи можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Також ми маємо якісні дипломні роботи з різних тем менеджменту готельного господарства для замовлення В нашій базі є готові магістерські роботи з дисципліни менеджмент туристичного бізнесу, які можна купити