Дипломна робота з економіки підприємства

Купити готову дипломну роботу з економіки підприємства

Завдання, яке виконується в ході написання дипломної роботи повинно мати як наукове, так і прикладне значення. Як самостійне дослідження студента, дипломна робота має передбачити виконання наступних завдань: вивчення теоретичних аспектів проблеми, аналіз та узагальнення фактичного матеріалу господарської діяльності підприємств, розрахунок конкретних показників щодо перспектив розвитку підприємства.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з економіки підприємства присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Особливості формування витрат підприємства та їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємстваd872
Вдосконалення механізму управління валютними ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльностіd869
Використання логістичних підходів в оптимізації транспортного забезпечення експортної діяльності підприємстваd868
Вдосконалення корпоративної фінансової стратегії експортноорієнтованих підприємствd867
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємстваd859
Управління грошовими потоками підприємстваd852
Оподаткування сільськогосподарських підприємствd851
Ефективність діяльності підприємства та її підвищенняd835
Управління інвестиційною привабливістю підприємстваd810
Діагностика фінансового стану підприємстваd796
Управління вартістю підприємства торгівліd795
Управління і планування прибутку підприємстваd783
Управління дебіторською заборгованістю підприємстваd782
Оцінка вартості торговельного підприємстваd774
Аналіз джерел фінансування фінансово-інвестиційної діяльності підприємстваd766
Управління рекламною діяльність торговельного підприємстваd719
Управління якістю обслуговування клієнтів компаніїd708
Управління формуванням позикового капіталу підприємстваd686
Управління формуванням та використанням власних фінансових ресурсів підприємстваd685
Управління структурою капіталу підприємстваd684
Формування стратегії розвитку підприємстваd682
Управління формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємстваd675
Організаційно-методологічні засади аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарюванняd662
Управління фінансовими результатами підприємстваd658
Управління прибутком підприємстваd657
Управління формуванням та розподілом прибутку підприємстваd624
Формування системи професійного розвитку персоналу організаціїd609
Оподаткування діяльності підприємствd608
Оподаткування підприємств громадського харчуванняd607
Планування прибутку підприємстваd603
Аналіз і облік платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійd580
Теоретичні та методичні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарюванняd502
Формуванням товарних запасів торговельного підприємстваd493
Управління розвитком підприємстваd483
Удосконалення оподаткування, як фактор розвитку підприємництваd426
Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарстваd409
Система управління конкурентоспроможністю підприємства та обґрунтування напрямів її вдосконаленняd391
Формування асортиментної політики роздрібного торговельного підприємстваd354
Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності в Україніd352
Закупівельна діяльність підприємства та шляхи її удосконалення d346
Захист інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренціїd333
Маркетингові дослідження проблем розвитку роздрібної торговельної мережі d331
Управління обіговими активами торговельного підприємства d328
Розвиток спільних підприємств в економіці України d320
Управління прибутком від операційної діяльності підприємстваd319
Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельних підприємствd314
Управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства d310
Управління комерційним ризиком торговельного підприємства d309
Дослідження збутової діяльності торговельно-виробничого підприємства d307
Прогнозування обсягу товарообороту торговельних підприємств d306
Інвестиційна політика підприємств в період розвитку ринкових відносин d305
Формування стратегії підприємства готельного господарстваd300
Оподаткування діяльності підприємств та його вдосконаленняd295
Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємстваd294
Фінансовий аналіз боргових зобов'язань державиd189

Купити готову дипломну роботу з економіки підприємства можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Для успішного захисту у нас є дипломні роботи з різних тем обліку, аналізу і контролю бюджетних установ, які Ви можете замовити Наша база містить магістерські роботи з дисципліни контроль і ревізія бюджетних установ щоб Ваш захист пройшов без проблем