Дипломна робота з фінансового менеджменту

Купити готову дипломну роботу з фінансів підприємства

Організація і функціонування підприємств вимагають нових підходів щодо шляхів підвищення ефективності та інтенсивності використання фінансів підприємства. Зміст таких нововведень полягає у приведенні всіх елементів системи управління у відповідність з організаційно-правовими особливостями підприємницької діяльності. Звідси і об'єктивний нині процес зростання ролі і значення такої функції управління як аналіз господарської діяльності підприємств, розробка на основі отриманої інформації стратегії і тактики їх ефективної діяльності.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з фінансів підприємства присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємстваd859
Управління грошовими потоками підприємстваd852
Оподаткування сільськогосподарських підприємствd851
Джерела формування фінансових ресурсів підприємства та їх ефективністьd845
Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовахd830
Управління інвестиційною привабливістю підприємстваd810
Управління вартістю підприємства торгівліd795
Управління і планування прибутку підприємстваd783
Управління дебіторською заборгованістю підприємстваd782
Формування фінансової стратегії на торговельному підприємствіd775
Аналіз джерел фінансування фінансово-інвестиційної діяльності підприємстваd766
Організація і методика аналізу і оцінки фінансових результатів діяльності підприємстваd764
Фінансовий аналіз стану та ефективності використання оборотних активівd763
Фінансовий аналіз активів підприємства, їх складу і структуриd762
Управління власними фінансовими ресурсамиd761
Формування і використання капіталу підприємств – аналіз стану і шляхи поліпшенняd760
Фінансовий аналіз і контроль ефективності та інтенсивності використання капіталу підприємстваd742
Управління фінансами акціонерних товариствd736
Капітал підприємства та методика управління нимd733
Управління фінансовим станом підприємстваd731
Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ)d730
Організація та методика контролю фінансової стійкості та платоспроможності підприємства сфери торгівліd723
Методика і організація внутрішнього аудиту підприємствd713
Управління міжнародною інвестиційною діяльністю підприємстваd710
Управління інвестиційною діяльністю підприємстваd709
Управління діяльністю підприємства на міжнародному інвестиційному ринкуd707
Вдосконалення системи контролю на підприємствіd692
Організація та методика оцінки і аналізу фінансових результатів діяльності підприємстваd687
Управління формуванням позикового капіталу підприємстваd686
Управління формуванням та використанням власних фінансових ресурсів підприємстваd685
Управління структурою капіталу підприємстваd684
Оптимізація грошових потоків підприємстваd683
Управління формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємстваd675
Управління власним капіталом підприємстваd671
Управління прибутком підприємстваd657
Управління формуванням та розподілом прибутку підприємстваd624
Удосконалення стратегії управління готельного комплексуd622
Планування прибутку підприємстваd603
Стратегія інноваційного розвитку в ДП ЗАТ Готельному комплексі “Турист”, м. Київ та шляхи його удосконаленняd487
Фінансове планування на торговельному підприємствіd485
Удосконалення стратегії розвитку в ВАТ Готельному комплексі „Братислава”d424
ПДВ, як складова формування дохідної частини державного бюджету Україниd407
Інформатизація органів державної влади та управління d349
Управління прибутком від операційної діяльності підприємстваd319
Управління витратами торговельного підприємстваd302
Контроль і ревізія інвестиційної діяльності у сфері матеріального виробництваd170

Купити готову дипломну роботу з фінансового менеджменту можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

В нашій базі є готові дипломні роботи з різних тем економіки підприємства, які можна купити Наш банк робіт містить недорогі магістерські роботи з дисципліни облік і контроль бюджетних закладів щоб полегшити написання Вашої роботи