Дипломна робота з державних фінансів

Купити готову дипломну роботу з фінансів

Виконання дипломних робіт є проміжним етапом навчання у вищому навчальному закладі, на якому студент виконує самостійну роботу.
Робота являє собою економічне рішення певної задачі: функціонування суб'єктів фінансової діяльності різних сфер (виробничої, інвестиційної, фінансової, страхової, податкової тощо); оцінка фінансового стану підприємства; фінансового планування і т.д. Задача, що розв'язується в ході виконання роботи, повинна мати самостійне науково-прикладне значення.
Дипломна робота – це результат самостійного дослідження студента, яка передбачає вивчення робіт з фінансів, банківської справи, аналіз фактичного матеріалу, узагальнення явищ економічного життя, вміння робити висновки. Вона повинна підводити проміжні підсумки набутих знань, умінь та навичок з основних дисциплін, передбачених навчальним планом.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з фінансів присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі товарами в Україніd870
Аудит виконання соціальних бюджетних програмd778
Система прибуткового оподаткування юридичних і фізичних осіб та її оптимізаціяd759
Державний фінансовий аудит – інструмент ефективного управління державними фінансамиd744
Методика і організація внутрішнього аудиту підприємствd713
Управління міжнародною інвестиційною діяльністю підприємстваd710
Управління інвестиційною діяльністю підприємстваd709
Управління діяльністю підприємства на міжнародному інвестиційному ринкуd707
Пряме оподаткування фізичних осіб та напрями удосконаленняd706
Бухгалтерський облік та звітність в Державному казначействі України та напрями їх удосконаленняd702
Облік і звітність доходів та видатків місцевих бюджетівd694
Вдосконалення системи контролю на підприємствіd692
ПДВ, як складова формування дохідної частини державного бюджету Україниd407
Доходи та видатки в регіональних відділеннях Пенсійного фонду Україниd395
Оподаткування діяльності підприємств та його вдосконаленняd295
Видатки на утримання органів виконавчої владиd203
Фінансові аспекти розвитку страхового ринку України d187

Купити готову дипломну роботу з державних фінансів можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Наш банк робіт містить недорогі дипломні роботи з різних тем контролю і ревізії щоб полегшити написання Вашої роботи Також ми маємо якісні магістерські роботи з дисципліни облік, аналіз і аудит для замовлення