Державний фінансовий контроль - дипломна робота

Купити готову дипломну роботу з контролю і ревізії

Дипломна магістерська робота зі спеціальності "Ревізія і контроль" є кваліфікаційною роботою студента, яка виконується в останньому семестрі навчання студента у вузі. Метою дипломної роботи є засвідчення студентом здобутих професійних знань з фінансово-господарського контролю за весь період навчання за фахом "Ревізія і контроль" шляхом написання підсумкової кваліфікаційної роботи з обраної теми, яка включає організацію і методологію поточного контролю, ревізії та аудиту із застосуванням комп'ютерних технологій у контрольно-ревізійному (аудиторському) процесі.
Головними завданнями дипломної роботи є прикладне застосування (відповідно до теми роботи) теоретичних знань з методології наукових досліджень, бухгалтерського обліку, контролю (аудиту), права, економічного аналізу, а також практичних навичок, набутих у процесі навчальної, виробничої та переддипломної практики на підприємствах, установах і в організаціях.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з контролю і ревізії присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Організація і методика контролю операцій з основними засобами в бюджетних установахd785
Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методикаd784
Контроль фінансового стану будівельного підприємстваd586
Контроль оборотних активів підприємстваd585
Контроль та ревізія орендних операцій підприємств промисловостіd522
Контроль діяльності підприємств комунального господарстваd496
Контроль і ревізія фінансових результатів страхової компаніїd490
Контроль і оцінка фінансового стану підприємствd411
Контроль і ревізія грошових коштів підприємств споживчої коопераціїd362
Контроль та ревізія розрахункових операцій у госпрозрахункових установах d330
Контроль і ревізія матеріальних оборотних активів торговельних підприємств d329
Контроль і ревізія матеріальних ресурсів на підприємствах галузі будівництваd324
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі d313
Контроль та ревізія дебіторської заборгованості в будівельних підприємствахd304
Контроль фінансового стану підприємстваd299
Контроль та ревізія витрат у підприємствах громадського харчуванняd296
Контроль і ревізія розрахункових операцій підприємстваd286
Контроль і ревізія грошових потоків підприємств торгівліd285
Контроль і ревізія грошових коштів в державних підприємствах d284
Контроль руху грошових потоків підприємстваd283
Контроль і ревізія операційної діяльності підприємств торгівліd282
Контроль і ревізія фінансового стану підприємствd281
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами на промислових підприємствахd280
Контроль і ревізія розрахунків в акціонерних товариствах d279
Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукціїd278
Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловостіd275
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи d274
Контроль і ревізія формування і використання чистого прибутку акціонерних товариствd273
Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості d271
Контроль і ревізія матеріальних оборотних активів торговельних підприємствd270
Контроль і ревізія операцій з запасами підприємств торгівліd269
Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловостіd268
Контроль і ревізія діяльності приватного підприємстваd266
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості автотранспортних підприємствd264
Контроль і ревізія поточних зобов'язань та своєчасності їх погашенняd263
Контроль і ревізія товарних операцій підприємств торгівліd262
Контроль і ревізія капіталу підприємстваd260
Контроль та ревізія фінансових результатів страхової компаніїd258
Контроль і ревізія кредиторської заборгованості підприємстваd257
Контроль і ревізія дебіторської заборгованості бюджетної установиd255
Контроль і ревізія оборотних активів промислових підприємств d253
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи d249
Контроль і ревізія товарних операцій торговельного підприємства d248
Контроль і ревізія доходів та фінансування в установах охорони здоров'яd247
Контроль і ревізія операцій з товарними ресурсами підприємств торгівліd244
Контроль і ревізія використання виробничих матеріальних запасів d243
Контроль і ревізія витрат і аналіз ефективності фінансової діяльності підприємств торгівліd241
Контроль і ревізія операційних витрат і собівартості реалізованої продукції d233
Контроль необоротних активівd225
Удосконалення фінансового контролю та аналізу використання матеріальних ресурсівd221
Контроль і ревізія товарних операцій торговельних підприємствd216
Контроль і ревізія фінансових результатів торговельного підприємстваd212
Контроль і ревізія касових операцій в торгівельних підприємствах d206
Контроль і ревізія касових операцій фінансово-кредитних установd204
Контроль та аудит матеріальних активів в підприємстві приватної власності d178
Контроль та аудит грошових потоків у закритих акціонерних товариствахd171
Контроль і ревізія інвестиційної діяльності у сфері матеріального виробництваd170
Контроль і ревізія виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємствd168
Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств d161
Контроль і ревізія формування та використання запасів у ветеринарних лікарнях d160
Контроль та ревізія розрахунків з бюджетом підприємств торгівлі d159
Контроль та ревізія капіталу акціонерних товариств d158
Контроль та ревізія ефективності використання активів підприємств громадського харчуванняd156
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості в підприємствах сфери матеріального виробництваd155
Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств d151
Контроль і ревізія операцій з цінними паперами в акціонерних товариствах d148
Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємствd146
Контроль та ревізія матеріальних оборотних активів підприємств d143
Контроль і ревізія операцій з товарними запасами на підприємствах сфери товарного обігуd142
Контроль і ревізія розрахунків по податкам і обов'язковим платежам до бюджету в промислових підприємствахd141
Контроль та ревізія руху статутного капіталу підприємствd137
Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівліd136
Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності органів виконавчої влади d135
Контроль та ревізія руху матеріальних ресурсів будівельних підприємствd134
Контроль та ревізія товарних операцій підприємств торгівлі d133
Контроль та ревізія стану кредиторської заборгованості закладів освіти d130
Контроль і ревізія касових та розрахункових операцій в підприємствах товарного обігуd129
Контроль і ревізія операцій з матеріальними активами в акціонерних товариствах d128
Контроль та ревізія валютних операцій акціонерних товариств d127
Контроль і ревізія виробничої діяльності підприємств агропромислового комплексу d126
Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з державного фінансового контролю можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

В нашій базі є готові дипломні роботи з різних тем обліку, аналізу і аудиту, які можна купити Наша база містить магістерські роботи з дисципліни облік і контроль щоб Ваш захист пройшов без проблем