Дипломна робота з контролю і ревізії

Купити готову дипломну роботу з контролю і ревізії

Дипломна магістерська робота зі спеціальності "Ревізія і контроль" є кваліфікаційною роботою студента, яка виконується в останньому семестрі навчання студента у вузі. Метою дипломної роботи є засвідчення студентом здобутих професійних знань з фінансово-господарського контролю за весь період навчання за фахом "Ревізія і контроль" шляхом написання підсумкової кваліфікаційної роботи з обраної теми, яка включає організацію і методологію поточного контролю, ревізії та аудиту із застосуванням комп'ютерних технологій у контрольно-ревізійному (аудиторському) процесі.
Головними завданнями дипломної роботи є прикладне застосування (відповідно до теми роботи) теоретичних знань з методології наукових досліджень, бухгалтерського обліку, контролю (аудиту), права, економічного аналізу, а також практичних навичок, набутих у процесі навчальної, виробничої та переддипломної практики на підприємствах, установах і в організаціях.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з контролю і ревізії присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Контроль і ревізія доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств сфери товарного обігуd124
Контроль та ревізія адміністративно-управлінських витрат промислових підприємств d122
Контроль та ревізія операційної діяльності підприємств торгівліd121
Контроль і ревізія операцій з кредитами у національній і іноземній валюті в акціонерних товариствахd118
Контроль і ревізія інвестицій підприємств сфери товарного обігуd115
Контроль та ревізія дебіторської заборгованості підприємств торгівліd112
Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариствd111
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами промислових підприємствd109
Контроль депозитних та кредитних операцій комерційного банкуd107
Контроль та ревізія операційних витрат та собівартості реалізованої продукції підприємств промисловостіd106
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості в закладах освітиd104
Контроль і ревізія валютних операцій в фінансово-кредитних установахd103
Контроль та аналіз розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариствd102
Контроль та ревізія грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установd101
Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освітиd098
Контроль та ревізія операцій з необоротними активами підприємств роздрібної торгівліd096
Контроль і ревізія видатків житлово-комунальних господарствd095
Контроль і ревізія розрахунків з дебіторами, кредиторами та підзвітними особами в органах виконавчої владиd094
Контроль і ревізія касових операцій та операцій на рахунках в банку в установах соціального захисту населенняd092
Контроль та ревізія фінансового стану підприємстваd089
Контроль і ревізія касових операцій та операцій на поточних рахунках в установах виконавчої владиd088
Контроль та ревізія операцій з цінними паперамиd085
Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунки з персоналом бюджетної установиd082
Контроль і ревізія витрат паливно-енергетичних ресурсів і стану розрахунків по них в підприємствах торгівліd077
Контроль і ревізія діяльності селищних радd075
Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції проектної організаціїd073
Контроль і ревізія операцій з матеріальними оборотними активамиd072
Контроль і ревізія руху товарівd071
Контроль і ревізія зобов'язань підприємств торгівліd065
Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установахd064
Контроль і ревізія фінансової діяльності акціонерних товариствd062
Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності підприємств торгівліd061
Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствахd059
Контроль і ревізія наявності та руху основних засобів та ефективності їх використанняd056
Контроль і ревізія доходів та цільових надходженьd055
Контроль і ревізія розрахунків з підприємствами паливно-енергетичного комплексуd054
Контроль і ревізія фінансових результатів та оподаткування прибутку виробничих підприємствd052
Контроль і ревізія руху матеріальних цінностейd051
Контроль і ревізія фінансового стану спільних підприємствd050
Контроль і ревізія дебіторської і кредиторської заборгованостіd049
Контроль і ревізія доходів і витрат промислового підприємстваd048
Контроль і ревізія фінансового стану комерційного банкуd047
Контроль і ревізія капіталу та ефективності його використання в акціонерних товариствахd045
Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в підприємствах торгівліd044
Контроль і ревізія собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівліd043
Контроль і ревізія фонду заробітної плати та стану розрахунків з персоналом в підприємствах торгівліd042
Контроль і ревізія розрахунків з бюджетом по обов'язковим платежамd041
Контроль і ревізія операцій з цінними паперами в акціонерних товариствахd040
Контроль і ревізія витрат підприємств житлово-комунального господарстваd039
Контроль і ревізія діяльності органів виконавчої владиd037
Контроль і ревізія фінансових результатів підприємств торгівліd034
Контроль і ревізія експортно-імпортних та валютних операційd033
Контроль і ревізія витрат підприємств агропромислового комплексуd032
Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексуd030
Контроль і ревізія кредитно-інвестиційного портфелю комерційного банкуd029
Контроль і ревізія фінансового стану торговельних підприємствd028
Контроль і ревізія власного та позикового капіталуd027
Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності акціонерних товариствd026
Контроль і ревізія фінансового стану підприємств громадського харчуванняd025
Організація та планування контрольно-ревізійної роботи і методика прийняття рішень за її результатамиd024
Контроль і ревізія кредитно-інвестиційного портфелю комерційного банкуd023
Контроль і ревізія активів, капіталу та зобов'язань банківських установd022
Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установахd021
Контроль і ревізія діяльності органів виконавчої владиd020
Контроль і ревізія розрахунків по обов'язкових платежах з бюджетомd018
Контроль і ревізія, їх стан та розвиток в ринковій економіціd017
Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності установ житлово-комунального господарстваd015
Контроль і ревізія фінансової діяльності підприємств з іноземним капіталомd014
Контроль і ревізія руху грошових коштів і стану розрахунківd013
Контроль і ревізія валових доходів та валових витрат підприємств торгівліd010
Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в закладах культуриd009
Контроль і ревізія стану обліку та розрахунків з бюджетомd007
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованостіd006
Контроль і ревізія операцій з основними засобами та нематеріальними активами в підприємствах промисловостіd005
Контроль і ревізія операцій з цінними паперамиd004
Контроль і ревізія товарних операцій підприємств роздрібної торгівліd003
Контроль і ревізія результатів приватизації майна підприємств торгівліd002
Контроль і ревізія витрат підприємств громадського харчуванняd001
Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з контролю і ревізії можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

В нашій базі є готові дипломні роботи з різних тем обліку, аналізу і аудиту, які можна купити Наш банк робіт містить недорогі магістерські роботи з дисципліни облік і контроль щоб полегшити написання Вашої роботи