Дипломна робота з контролю і ревізії бюджетних установ

Купити готову дипломну роботу з контролю і ревізії бюджетних установ

Згідно з навчальними планами дипломна робота є завершальним етапом навчання студентів. Вона є підсумком виконання магістерської програми та відображає вміння студента самостійно вести науковий пошук та вирішувати наукові завдання. Дипломна робота є самостійним, закінченим науковим дослідження з контролю і ревізії, має внутрішню єдність та містить сукупність теоретичних і практичних положень, висновків і рекомендацій.
Зміст роботи повинні включати результати досліджень теорії та практики контролю і ревізії бюджетних установ і організацій. Він повинен свідчити про те, що випускник володіє знаннями з організації та методики ведення бухгалтерського обліку, аналізу та проведення контролю за господарськими процесами діяльності бюджетних установ з врахуванням діючих нормативних актів, науково-літературних джерел; вміє аналізувати, узагальнювати і формулювати висновки за проблемою дослідження, викладати власні думки та пропозиції.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з контролю і ревізії бюджетних установ присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Облік, аналіз і контроль майна бюджетних установd574
Облік, аналіз і контроль матеріальних цінностей бюджетних установd567
Облік, аналіз і аудит матеріальних активів бюджетної установиd537
Облік, аналіз і контроль необоротних активів бюджетних установd529
Облік, аналіз і аудит необоротних активів бюджетних установd528
Бухгалтерський облік та контроль в системі управління матеріальними активами установ ветеринарної медициниd524
Контроль і ревізія доходів і видатків установ охорони здоров'яd521
Організація і методика обліку і аудиту фінансової звітності бюджетних установd515
Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установd505
Контроль виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтямиd495
Фінансовий контроль в системі управління бюджетними коштамиd486
Контроль і ревізія власних надходжень бюджетних установd387
Облік, аналіз і контроль операцій з матеріальними активами бюджетної установиd385
Контроль виконання спеціального фонду кошторису бюджетної установиd374
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами бюджетної установиd366
Контроль і ревізія виконання кошторису загального фонду бюджетної установиd359
Контроль і ревізія праці та її оплати в закладах освітиd358
Контроль і ревізія фінансування і кошторисних видатків закладів освіти d350
Контроль і ревізія оборотних активів в закладах охорони здоров'яd344
Теоретичні і методологічні основи аудиту звітності бюджетних установ d326
Контроль і ревізія операцій з матеріальними активами в закладах освіти d316
Контроль і ревізія використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'яd312
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в закладах освітиd293
Контроль і ревізія виконання кошторису бюджетних установd289
Контроль та ревізія виконання кошторису доходів і видатків науково-дослідних бюджетних установd287
Контроль і ревізія фінансування та цільового використання бюджетних коштівd276
Контроль і ревізія виконання кошторису загального фонду бюджетної установи d272
Контроль ефективності використання майна бюджетної установиd267
Контроль і ревізія витрат на утримання контрольно-ревізійних органівd261
Контроль і ревізія оборотних активів закладів охорони здоров'яd259
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установd256
Контроль і ревізія виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями d252
Контроль і ревізія фінансового стану бюджетної установиd251
Контроль ефективності використання майна бюджетної установи d250
Контроль і ревізія використання та списання лікарських засобів у системі управління установою охорони здоров'яd242
Контроль та ревізія видатків по захищеним статтям кошторису d240
Контроль і ревізія операцій з матеріальними цінностями бюджетної установи d239
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання органів виконавчої владиd237
Контроль і ревізія розрахункових операцій в закладах охорони здоров'яd236
Контроль і ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d235
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установd227
Контроль і ревізія доходів і видатків спеціального фонду в бюджетних установахd224
Ревізія і контроль доходів і видатків на науково-дослідну роботуd223
Контроль і ревізія видатків на утримання контрольно-ревізійних органівd222
Контроль і ревізія операцій з коштами бюджетної установи d220
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю органів виконавчої владиd218
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освітиd213
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків спеціального фонду в установах охорони здоров'яd211
Фінансовий аналіз і контроль у пенсійному фондіd209
Контроль і ревізія фінансування і кошторисних видатків у закладах освіти d205
Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'яd200
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності закладів освітиd197
Аналіз системи визначення рівня оплати праці службовців закордонних дипломатичних установd186
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів освітиd177
Контроль і ревізія фінансового стану закладів освітиd176
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'яd175
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання органів виконавчої владиd173
Контроль і ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d172
Аналіз стану контрольно-ревізійної роботи та шляхи її удосконалення d169
Контроль та ревізія фінансового стану бюджетних установ d167
Контроль і ревізія розрахунків з органами державного соціального страхування в органах виконавчої владиd166
Контроль і ревізія витрат на утримання органів державного управління d164
Контроль і ревізія розрахункових операцій в установах культури d163
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків спеціальних коштів в установах охорони здоров'яd162
Контроль та ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d157
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в установах виконавчої владиd153
Контроль та ревізія операцій з необоротними активами бюджетних установ d152
Контроль і ревізія видатків на поточний та капітальний ремонт в закладах освітиd149
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'яd147
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в закладах культуриd145
Контроль та ревізія фінансування і кошторисних видатків закладів освіти d144
Контроль та ревізія касових і розрахункових операцій у науково-дослідних установах d139
Контроль і ревізія фінансового стану установ охорони здоров'яd138
Контроль і ревізія розрахункових операцій в установах охорони здоров'яd131
Контроль та ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів освітиd125
Контроль і ревізія витрат на харчування та лікування в установах охорони здоров'яd123
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в закладах освітиd120
Контроль і ревізія операцій з основними засобами в органах виконавчої владиd119
Контроль і ревізія розрахунків в органах державного управлінняd117
Контроль і ревізія видатків на оплату праці в установах охорони здоров'яd116
Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з контролю і ревізії бюджетних установ можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Наш банк робіт містить недорогі дипломні роботи з різних тем банківської справи щоб полегшити написання Вашої роботи В нашій базі є готові магістерські роботи з дисципліни менеджмент готельного господарства, які можна купити