Дипломна робота з контролю і ревізії бюджетних установ

Купити готову дипломну роботу з контролю і ревізії бюджетних установ

Згідно з навчальними планами дипломна робота є завершальним етапом навчання студентів. Вона є підсумком виконання магістерської програми та відображає вміння студента самостійно вести науковий пошук та вирішувати наукові завдання. Дипломна робота є самостійним, закінченим науковим дослідження з контролю і ревізії, має внутрішню єдність та містить сукупність теоретичних і практичних положень, висновків і рекомендацій.
Зміст роботи повинні включати результати досліджень теорії та практики контролю і ревізії бюджетних установ і організацій. Він повинен свідчити про те, що випускник володіє знаннями з організації та методики ведення бухгалтерського обліку, аналізу та проведення контролю за господарськими процесами діяльності бюджетних установ з врахуванням діючих нормативних актів, науково-літературних джерел; вміє аналізувати, узагальнювати і формулювати висновки за проблемою дослідження, викладати власні думки та пропозиції.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з контролю і ревізії бюджетних установ присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків спеціальних коштів в установах охорони здоров'яd113
Контроль і ревізія видатків на утримання органів виконавчої владиd110
Контроль і ревізія використання спеціальних коштів в установах освітиd105
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків органів Державного казначейства Україниd100
Контроль і ревізія видатків на оплату праці в закладах культуриd099
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в установах Державного казначейства Україниd093
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в органах виконавчої владиd091
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в установах соціального захисту населенняd090
Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освітиd087
Контроль і ревізія асигнувань і кошторисних видатків в установах охорони здоров'яd086
Контроль та ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів охорони здоров'яd084
Контроль і ревізія використання коштів на харчування та лікування в установах охорони здоров'яd078
Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів та їх використання в установах охорони здоров'яd076
Організація та планування контрольно-ревізійної роботиd074
Контроль і ревізія матеріальних активів в органах виконавчої владиd070
Контроль і ревізія асигнування кошторисних видатків органів управлінняd069
Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів в закладах освітиd068
Контроль і ревізія асигнувань та видатків на утримання загальноосвітніх шкілd067
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'яd066
Контроль і ревізія надходження і використання коштів в установах Пенсійного фондуd063
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладу охорони здоров'яd060
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в установах охорони здоров'яd058
Контроль і ревізія використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'яd057
Контроль і ревізія асигнувань та кошторисних видатків органів виконавчої владиd053
Контроль і ревізія видатків казначействаd046
Контроль і ревізія виконання кошторису в органах виконавчої владиd038
Контроль і ревізія цільового використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'яd036
Контроль і ревізія видатків на утримання приміщень в бюджетних установахd035
Контроль і ревізія операцій з оборотними матеріальними активами в установах охорони здоров'яd031
Контроль і ревізія відрахувань на соціальні заходи і стану розрахунків по нихd019
Контроль і ревізія асигнувань та кошторисних видатків установ соціального захистуd016
Контроль і ревізія асигнувань та кошторисних видатків на утримання закладів освітиd012
Контроль і ревізія асигнувань видатків установ охорони здоров'яd011
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в закладах культуриd008
Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з контролю і ревізії бюджетних установ можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

В нашому банку готових робіт є дипломні роботи з різних тем банківської справи для купівлі Наш банк робіт містить недорогі магістерські роботи з дисципліни менеджмент готельного господарства щоб полегшити написання Вашої роботи