Контроль і ревізія - дипломна робота

Купити готову дипломну роботу з державного фінансового контролю

Дипломна магістерська робота зі спеціальності "Ревізія і контроль" є кваліфікаційною роботою студента, яка виконується в останньому семестрі навчання студента у вузі. Метою дипломної роботи є засвідчення студентом здобутих професійних знань з фінансово-господарського контролю за весь період навчання за фахом "Ревізія і контроль" шляхом написання підсумкової кваліфікаційної роботи з обраної теми, яка включає організацію і методологію поточного контролю, ревізії та аудиту із застосуванням комп'ютерних технологій у контрольно-ревізійному (аудиторському) процесі.
Головними завданнями дипломної роботи є прикладне застосування (відповідно до теми роботи) теоретичних знань з методології наукових досліджень, бухгалтерського обліку, контролю (аудиту), права, економічного аналізу, а також практичних навичок, набутих у процесі навчальної, виробничої та переддипломної практики на підприємствах, установах і в організаціях.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з державного фінансового контролю присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Організація і методика контролю операцій з основними засобами в бюджетних установахd785
Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методикаd784
Контроль фінансового стану будівельного підприємстваd586
Контроль оборотних активів підприємстваd585
Контроль та ревізія орендних операцій підприємств промисловостіd522
Контроль діяльності підприємств комунального господарстваd496
Контроль і ревізія фінансових результатів страхової компаніїd490
Контроль і оцінка фінансового стану підприємствd411
Контроль і ревізія грошових коштів підприємств споживчої коопераціїd362
Контроль та ревізія розрахункових операцій у госпрозрахункових установах d330
Контроль і ревізія матеріальних оборотних активів торговельних підприємств d329
Контроль і ревізія матеріальних ресурсів на підприємствах галузі будівництваd324
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі d313
Контроль та ревізія дебіторської заборгованості в будівельних підприємствахd304
Контроль фінансового стану підприємстваd299
Контроль та ревізія витрат у підприємствах громадського харчуванняd296
Контроль і ревізія розрахункових операцій підприємстваd286
Контроль і ревізія грошових потоків підприємств торгівліd285
Контроль і ревізія грошових коштів в державних підприємствах d284
Контроль руху грошових потоків підприємстваd283
Контроль і ревізія операційної діяльності підприємств торгівліd282
Контроль і ревізія фінансового стану підприємствd281
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами на промислових підприємствахd280
Контроль і ревізія розрахунків в акціонерних товариствах d279
Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукціїd278
Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловостіd275
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи d274
Контроль і ревізія формування і використання чистого прибутку акціонерних товариствd273
Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості d271
Контроль і ревізія матеріальних оборотних активів торговельних підприємствd270
Контроль і ревізія операцій з запасами підприємств торгівліd269
Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловостіd268
Контроль і ревізія діяльності приватного підприємстваd266
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості автотранспортних підприємствd264
Контроль і ревізія поточних зобов'язань та своєчасності їх погашенняd263
Контроль і ревізія товарних операцій підприємств торгівліd262
Контроль і ревізія капіталу підприємстваd260
Контроль та ревізія фінансових результатів страхової компаніїd258
Контроль і ревізія кредиторської заборгованості підприємстваd257
Контроль і ревізія дебіторської заборгованості бюджетної установиd255
Контроль і ревізія оборотних активів промислових підприємств d253
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи d249
Контроль і ревізія товарних операцій торговельного підприємства d248
Контроль і ревізія доходів та фінансування в установах охорони здоров'яd247
Контроль і ревізія операцій з товарними ресурсами підприємств торгівліd244
Контроль і ревізія використання виробничих матеріальних запасів d243
Контроль і ревізія витрат і аналіз ефективності фінансової діяльності підприємств торгівліd241
Контроль і ревізія операційних витрат і собівартості реалізованої продукції d233
Контроль необоротних активівd225
Удосконалення фінансового контролю та аналізу використання матеріальних ресурсівd221
Контроль і ревізія товарних операцій торговельних підприємствd216
Контроль і ревізія фінансових результатів торговельного підприємстваd212
Контроль і ревізія касових операцій в торгівельних підприємствах d206
Контроль і ревізія касових операцій фінансово-кредитних установd204
Контроль та аудит матеріальних активів в підприємстві приватної власності d178
Контроль та аудит грошових потоків у закритих акціонерних товариствахd171
Контроль і ревізія інвестиційної діяльності у сфері матеріального виробництваd170
Контроль і ревізія виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємствd168
Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств d161
Контроль і ревізія формування та використання запасів у ветеринарних лікарнях d160
Контроль та ревізія розрахунків з бюджетом підприємств торгівлі d159
Контроль та ревізія капіталу акціонерних товариств d158
Контроль та ревізія ефективності використання активів підприємств громадського харчуванняd156
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості в підприємствах сфери матеріального виробництваd155
Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств d151
Контроль і ревізія операцій з цінними паперами в акціонерних товариствах d148
Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємствd146
Контроль та ревізія матеріальних оборотних активів підприємств d143
Контроль і ревізія операцій з товарними запасами на підприємствах сфери товарного обігуd142
Контроль і ревізія розрахунків по податкам і обов'язковим платежам до бюджету в промислових підприємствахd141
Контроль та ревізія руху статутного капіталу підприємствd137
Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівліd136
Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності органів виконавчої влади d135
Контроль та ревізія руху матеріальних ресурсів будівельних підприємствd134
Контроль та ревізія товарних операцій підприємств торгівлі d133
Контроль та ревізія стану кредиторської заборгованості закладів освіти d130
Контроль і ревізія касових та розрахункових операцій в підприємствах товарного обігуd129
Контроль і ревізія операцій з матеріальними активами в акціонерних товариствах d128
Контроль та ревізія валютних операцій акціонерних товариств d127
Контроль і ревізія виробничої діяльності підприємств агропромислового комплексу d126
Контроль і ревізія доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств сфери товарного обігуd124
Контроль та ревізія адміністративно-управлінських витрат промислових підприємств d122
Контроль та ревізія операційної діяльності підприємств торгівліd121
Контроль і ревізія операцій з кредитами у національній і іноземній валюті в акціонерних товариствахd118
Контроль і ревізія інвестицій підприємств сфери товарного обігуd115
Контроль та ревізія дебіторської заборгованості підприємств торгівліd112
Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариствd111
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами промислових підприємствd109
Контроль депозитних та кредитних операцій комерційного банкуd107
Контроль та ревізія операційних витрат та собівартості реалізованої продукції підприємств промисловостіd106
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості в закладах освітиd104
Контроль і ревізія валютних операцій в фінансово-кредитних установахd103
Контроль та аналіз розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариствd102
Контроль та ревізія грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установd101
Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освітиd098
Контроль та ревізія операцій з необоротними активами підприємств роздрібної торгівліd096
Контроль і ревізія видатків житлово-комунальних господарствd095
Контроль і ревізія розрахунків з дебіторами, кредиторами та підзвітними особами в органах виконавчої владиd094
Контроль і ревізія касових операцій та операцій на рахунках в банку в установах соціального захисту населенняd092
Контроль та ревізія фінансового стану підприємстваd089
Контроль і ревізія касових операцій та операцій на поточних рахунках в установах виконавчої владиd088
Контроль та ревізія операцій з цінними паперамиd085
Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунки з персоналом бюджетної установиd082
Контроль і ревізія витрат паливно-енергетичних ресурсів і стану розрахунків по них в підприємствах торгівліd077
Контроль і ревізія діяльності селищних радd075
Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції проектної організаціїd073
Контроль і ревізія операцій з матеріальними оборотними активамиd072
Контроль і ревізія руху товарівd071
Контроль і ревізія зобов'язань підприємств торгівліd065
Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установахd064
Контроль і ревізія фінансової діяльності акціонерних товариствd062
Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності підприємств торгівліd061
Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствахd059
Контроль і ревізія наявності та руху основних засобів та ефективності їх використанняd056
Контроль і ревізія доходів та цільових надходженьd055
Контроль і ревізія розрахунків з підприємствами паливно-енергетичного комплексуd054
Контроль і ревізія фінансових результатів та оподаткування прибутку виробничих підприємствd052
Контроль і ревізія руху матеріальних цінностейd051
Контроль і ревізія фінансового стану спільних підприємствd050
Контроль і ревізія дебіторської і кредиторської заборгованостіd049
Контроль і ревізія доходів і витрат промислового підприємстваd048
Контроль і ревізія фінансового стану комерційного банкуd047
Контроль і ревізія капіталу та ефективності його використання в акціонерних товариствахd045
Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в підприємствах торгівліd044
Контроль і ревізія собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівліd043
Контроль і ревізія фонду заробітної плати та стану розрахунків з персоналом в підприємствах торгівліd042
Контроль і ревізія розрахунків з бюджетом по обов'язковим платежамd041
Контроль і ревізія операцій з цінними паперами в акціонерних товариствахd040
Контроль і ревізія витрат підприємств житлово-комунального господарстваd039
Контроль і ревізія діяльності органів виконавчої владиd037
Контроль і ревізія фінансових результатів підприємств торгівліd034
Контроль і ревізія експортно-імпортних та валютних операційd033
Контроль і ревізія витрат підприємств агропромислового комплексуd032
Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексуd030
Контроль і ревізія кредитно-інвестиційного портфелю комерційного банкуd029
Контроль і ревізія фінансового стану торговельних підприємствd028
Контроль і ревізія власного та позикового капіталуd027
Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності акціонерних товариствd026
Контроль і ревізія фінансового стану підприємств громадського харчуванняd025
Організація та планування контрольно-ревізійної роботи і методика прийняття рішень за її результатамиd024
Контроль і ревізія кредитно-інвестиційного портфелю комерційного банкуd023
Контроль і ревізія активів, капіталу та зобов'язань банківських установd022
Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установахd021
Контроль і ревізія діяльності органів виконавчої владиd020
Контроль і ревізія розрахунків по обов'язкових платежах з бюджетомd018
Контроль і ревізія, їх стан та розвиток в ринковій економіціd017
Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності установ житлово-комунального господарстваd015
Контроль і ревізія фінансової діяльності підприємств з іноземним капіталомd014
Контроль і ревізія руху грошових коштів і стану розрахунківd013
Контроль і ревізія валових доходів та валових витрат підприємств торгівліd010
Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в закладах культуриd009
Контроль і ревізія стану обліку та розрахунків з бюджетомd007
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованостіd006
Контроль і ревізія операцій з основними засобами та нематеріальними активами в підприємствах промисловостіd005
Контроль і ревізія операцій з цінними паперамиd004
Контроль і ревізія товарних операцій підприємств роздрібної торгівліd003
Контроль і ревізія результатів приватизації майна підприємств торгівліd002
Контроль і ревізія витрат підприємств громадського харчуванняd001
Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з контролю і ревізії можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Також ми маємо якісні дипломні роботи з різних тем обліку, аналізу і аудиту для замовлення В нашому банку готових робіт є магістерські роботи з дисципліни облік і контроль для купівлі