Дипломна робота з менеджменту

Купити готову дипломну роботу з управління персоналом

Дипломна робота повинна відображати можливості випускника поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю у сфері управління, свідчити про можливість практичного застосування отриманих знань при аналізі господарської діяльності, вміння робити аналітичні висновки, розробляти і формулювати обґрунтовані пропозиції, спрямовані на удосконалення управління.
Це науково-практичне дослідження науково-практичної та інноваційної спрямованості, тема має бути актуальною, а об’єкт дослідження — системно проаналізованим відповідно до сучасних вимог.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з управління персоналом присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Облік та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємствd720
Удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат на оплату праці та аналіз їх ефективності у менеджменті персоналу підприємстваd714
Дослідження основних аспектів розвитку персоналу та організації праці на підприємстві готельного господарстваd620
Менеджмент персоналу та вдосконалення організації праці в готельному комплексі «Прем'єр Палац» м. Київd616
Формування системи професійного розвитку персоналу організаціїd609
Облік, аналіз та аудит оплати праці і розрахунків з персоналомd551
Методологія і організація контролю розрахунків з персоналом підприємстваd474
Облік, аналіз та контроль оплати праці і розрахунків з персоналомd412
Облік, аналіз і аудит оплати праці та розрахунків з персоналомd404
Облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установиd372
Фінансовий менеджмент в страхових компаніях d341
Розвиток персоналу як напрям підвищення ефективності діяльності державних службовців d318
Методи і форми управління персоналом в підприємствах готельного господарства d315

Купити готову дипломну роботу з менеджменту і управління персоналом можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Для успішного захисту у нас є дипломні роботи з різних тем державних фінансів, які Ви можете замовити Для успішного захисту у нас є магістерські роботи з дисципліни державний фінансовий контроль, які Ви можете замовити