Облік, аналіз і аудит - дипломна робота

Купити готову дипломну роботу з обліку і аудиту

Тематика дипломних робіт зі спеціальності "Облік, аналіз і аудит" охоплює бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності, контроль і аудит у сфері торгівлі, промисловості, послуг та в масовому харчуванні в умовах застосування ПЕОМ і включати такі теми, розробка яких направлена на підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.
Вона базується на програмах спеціальних дисциплін, які вивчаються студентами; відповідати профілю навчання студентів спеціальності "Облік і аудит"; характеру майбутньої роботи, а також можливості впровадження результатів дослідження в практику роботи підприємства сфери торгівлі, виробництва і послуг.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з обліку і аудиту присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Організація і методика обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємстваd874
Облік і аудит розрахунків з персоналом підприємстваd864
Теоретичні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових коштів підприємстваd863
Облік, аналіз розрахунків з покупцями та теоретичні основи їх аудитуd861
Організація обліково-аналітичного забезпечення руху грошових коштів в управлінні діяльністю підприємстваd860
Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості підприємствd858
Облік та аналіз наявності і руху готової продукції на складах та в бухгалтеріїd853
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту розрахунків з покупцями і замовниками підприємстваd850
Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналізd849
Організація і методика обліку і аналізу розрахунків з бюджетом за податками та обов'язковими платежами підприємстваd848
Облік і аудит операцій з основними засобами підприємстваd847
Облік і податковий аудит витрат виробничого підприємстваd846
Облік, аналіз і аудит основних засобівd844
Облік, аналіз і аудит розрахунків за соціальним страхуванням підприємстваd843
Облік, зовнішній аудит і аналіз операційної діяльності підприємстваd842
Облік, аудит і аналіз кредиторської заборгованості на підприємствіd841
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємстваd840
Облік, аналіз і аудит виробничих витрат підприємстваd839
Облік, аналіз і аудит операційних витрат підприємстваd838
Облік і аудит розрахунків з постачальниками і підрядникамиd837
Облік та аудит розрахунків з оплати праціd836
Облік, аналіз і аудит розрахунків з дебіторами підприємстваd833
Облік, аудит і аналіз матеріальних витрат підприємстваd832
Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємстваd831
Організаційно-методичні засади обліку, аналізу і аудиту заробітної плати підприємстваd829
Внутрішній аудит бухгалтерського обліку бюджетної установи: організація і методикаd825
Облік і аудит фінансових активів підприємстваd824
Організація і методика надання аудиторських послугd822
Облік і аудит змін в облікових оцінках підприємстваd821
Облік і аудит фінансових витрат підприємстваd820
Облікова політика та її формування на підприємствіd818
Складання балансу підприємства, аудит та аналіз його показниківd816
Організація і методика обліку і аудиту операційних витрат підприємстваd815
Облік, аналіз і аудит використання трудових ресурсів та фонду оплати праціd814
Облік, аналіз і аудит грошових коштівd813
Облік, аналіз і аудит власного капіталуd812
Облік, аналіз і аудит кредиторської заборгованостіd811
Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активівd809
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходівd808
Облік, аналіз і аудит інвестиційних доходів і витратd807
Облік, аналіз і аудит малоцінних необоротних матеріальних активівd806
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів підприємствd805
Облік, аналіз і аудит готівкових і безготівкових розрахунківd804
Облік, аналіз і аудит розрахунків з постачальниками та підрядникамиd803
Облік, аналіз і аудит грошових коштів і розрахунків підприємстваd802
Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємствd801
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту кредиторської заборгованості підприємстваd800
Ідентифікація, облік та аудит нематеріальних активівd799
Облік, аналіз і аудит довгострокових інвестиційd798
Методика та організація внутрішнього аудиту в банкахd797
Облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємстваd794
Облік, аналіз і аудит лізингових операцій підприємстваd793
Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці на підприємствіd790
Облік, аналіз і аудит заробітної плати та розрахунків з персоналом підприємстваd789
Методика і організація обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості в системі управління підприємствомd788
Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємствомd787
Облік, аналіз і аудит виплат працівникам та утримань з них на підприємствіd786
Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємстваd781
Облік, аналіз і аудит розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежахd780
Аудит виконання соціальних бюджетних програмd778
Облік, аналіз і аудит надходження і реалізації готової продукціїd776
Облік, аналіз і аудит фінансових результатів від операційної діяльності підприємстваd772
Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту лізингових операційd770
Облік, зовнішній аудит та аналіз витрат на збут у системі управління підприємствомd769
Облік і аудит власного капіталу підприємстваd768
Облік, зовнішній аудит і аналіз формування та використання прибутку підприємстваd754
Облік, аудит і аналіз спожитих протягом звітного періоду затратd752
Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів підприємстваd751
Облік, аналіз і аудит діяльності підприємств роздрібної торгівліd750
Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від операційної діяльностіd749
Облік і аудит операцій на рахунках підприємств в банківських установахd748
Теоретичні основи обліку і аудиту видатків на оплату праці бюджетних установd747
Облік праці та аналіз її продуктивності в підприємствіd746
Аудиторський ризик при наданні впевненості, теорія і методологіяd743
Теоретико-методологічні основи аналізу і аудиту фінансового стану підприємстваd735
Організація і методика аудиту і аналізу фінансового стану підприємстваd734
Методика та організація обліку, аналізу та аудиту надходження товарів і розрахунків з постачальникамиd726
Методика і організація обліку та аналізу наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівліd725
Облік і аналіз переоцінки і зменшення корисності необоротних активів та ефективності їх використанняd722
Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу та контролю економічного потенціалу та фінансового стану підприємстваd716
Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з обліку, аналізу і аудиту можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

В нашому банку готових робіт є дипломні роботи з різних тем обліку, аналізу і контролю для купівлі Наша база містить магістерські роботи з дисципліни фінансовий аналіз щоб Ваш захист пройшов без проблем