Дипломна робота з обліку і аудиту

Купити готову дипломну роботу з фінансового обліку, економічного аналізу і аудиту

Тематика дипломних робіт зі спеціальності "Облік, аналіз і аудит" охоплює бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності, контроль і аудит у сфері торгівлі, промисловості, послуг та в масовому харчуванні в умовах застосування ПЕОМ і включати такі теми, розробка яких направлена на підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.
Вона базується на програмах спеціальних дисциплін, які вивчаються студентами; відповідати профілю навчання студентів спеціальності "Облік і аудит"; характеру майбутньої роботи, а також можливості впровадження результатів дослідження в практику роботи підприємства сфери торгівлі, виробництва і послуг.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з фінансового обліку, економічного аналізу і аудиту присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат на оплату праці та аналіз їх ефективності у менеджменті персоналу підприємстваd714
Облік фінансових результатів діяльності, аналіз і аудит прибутку підприємстваd712
Методика і організація обліку, аналізу і аудиту витрат підприємств ресторанного господарстваd711
Методика і організація обліку праці, її оплати та контроль використання фонду оплати праціd705
Методика і організація обліку і контролю запасів і аналіз ефективності їх використання в підприємствах торгівліd704
Методика і організація обліку запасів та контроль за їх використанням в виробничих підприємствахd703
Фінансова звітність, аудит і аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємстваd701
Облік, аналіз, і аудит надходження і реалізації товарівd700
Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від основної діяльності підприємствd699
Облік, аналіз і аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівліd698
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту грошових коштів торговельного підприємстваd697
Облік, фінансовий аналіз і аудит ефективності використання капіталу підприємстваd695
Організація і методика аналізу і контролю розрахунків із заробітної плати в бюджетних установахd691
Облік, аналіз і аудит розподілу та використання прибутку підприємстваd690
Організація і методика фінансового аналізу і аудиту розрахункових операцій підприємствd688
Організація та методика оцінки і аналізу фінансових результатів діяльності підприємстваd687
Облік, аналіз і аудит необоротних активів підприємстваd681
Облік, аналіз, аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства торгівліd680
Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємстваd679
Оцінка банкрутства підприємства, облік і аудит його ліквідаціїd678
Організація і методика аудиту дебіторської заборгованостіd676
Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємстваd674
Організаційно-методологічні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємствd673
Облік, зовнішній аудит та економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваd668
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів підприємствd667
Облік нематеріальних активів та аналіз ефективності їх використанняd664
Облік і аудит амортизації інших необоротних матеріальних активівd663
Облік, аналіз і аудит стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємствd645
Облік, аналіз і аудит соціального страхування підприємствd644
Облік, аналіз і аудит розрахунків з фондами соціального страхування підприємствd643
Облік, аналіз і аудит прибутку і рентабельності підприємствd642
Облік, аналіз і аудит поточної дебіторської заборгованості підприємствd641
Облік, аналіз і аудит позикового капіталу підприємствd640
Облік, аналіз і аудит основної діяльності підприємстваd639
Облік, аналіз і аудит оренди підприємствd638
Облік, аналіз і аудит операцій з іноземною валютою підприємствd637
Облік, аналіз і аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами підприємствd636
Облік, аналіз і аудит оборотного капіталу підприємствd635
Облік, аналіз і аудит немонетарних активів підприємствd634
Облік, аналіз і аудит матеріальних запасів підприємствd633
Облік, аналіз і аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємствd632
Облік, аналіз і аудит короткострокових зобов'язань підприємствd631
Облік, аналіз і аудит запасів підприємствd630
Облік, аналіз і аудит джерел фінансування підприємствd629
Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу основних засобів підприємствd628
Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємствd627
Аудит дебіторської заборгованості підприємстваd612
Теоретичні засади аналізу і аудиту дебіторської заборгованостіd611
Облік, аналіз і аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)d602
Облік, аналіз і аудит необоротних матеріальних активів підприємствd600
Облік, аналіз і аудит реалізації товарів підприємств торгівліd599
Організація і методика обліку і аудиту розрахунків з постачальникамиd598
Облік, аналіз і аудит розрахунків з кредиторами підприємствd597
Організація і методика обліку, аналізу та аудиту результатів операційної діяльності підприємстваd596
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту операційної діяльності підприємствd595
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємстваd594
Облік, аналіз і аудит кредитних операцій комерційних банківd593
Облік, аналіз і аудит доходів і витрат комерційних банківd592
Облік, аналіз і аудит фінансових результатів підприємстваd589
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів торговельного підприємстваd588
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту основних засобів торговельних підприємствd587
Аналіз і облік платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійd580
Облік, аналіз і аудит монетарних активів підприємствd576
Облік, аналіз і аудит майна підприємствd575
Облік, аналіз і аудит адміністративно-управлінських витрат підприємств d572
Облік, аналіз і аудит операційної діяльності підприємствd571
Облік, аналіз і аудит валютних операцій підприємствd570
Облік, аналіз і аудит чистого прибутку підприємствd569
Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами підприємствd568
Облік, аналіз і аудит прибутку підприємствd565
Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємствd563
Облік, аналіз і аудит операцій на поточному рахунку підприємствd561
Облік, аналіз і аудит операцій по розрахунковому рахунку підприємствd559
Облік, аналіз і аудит касових операцій підприємствd557
Облік, аналіз і аудит безготівкових розрахунків підприємствd555
Облік, аналіз та аудит розрахунків з податку на прибуток підприємствd552
Облік, аналіз та аудит оплати праці і розрахунків з персоналомd551
Облік, аналіз та аудит розрахунків з постачальниками підприємствd550
Облік, аналіз і аудит розрахункових операцій підприємствd549
Облік, аналіз і аудит кредиторської заборгованості підприємствd548
Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з бухобліку і аудиту можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Також ми маємо якісні дипломні роботи з різних тем обліку, аналізу і контролю для замовлення В нашій базі є готові магістерські роботи з дисципліни фінансовий аналіз, які можна купити