Дипломна робота з бух обліку і аудиту

Купити готову дипломну роботу з бухобліку і аудиту

Тематика дипломних робіт зі спеціальності "Облік, аналіз і аудит" охоплює бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності, контроль і аудит у сфері торгівлі, промисловості, послуг та в масовому харчуванні в умовах застосування ПЕОМ і включати такі теми, розробка яких направлена на підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.
Вона базується на програмах спеціальних дисциплін, які вивчаються студентами; відповідати профілю навчання студентів спеціальності "Облік і аудит"; характеру майбутньої роботи, а також можливості впровадження результатів дослідження в практику роботи підприємства сфери торгівлі, виробництва і послуг.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з бухобліку і аудиту присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Облік, аналіз і аудит поточних зобов'язань підприємстваd543
Облік, аналіз і аудит зобов'язань підприємстваd542
Облік, аналіз і аудит капіталу підприємствd541
Облік, аналіз і аудит оборотних активів торговельних підприємствd539
Облік, аудит та аналіз матеріальних оборотних активів підприємстваd538
Облік, аналіз і аудит активів підприємств та ефективності їх використанняd536
Облік, аналіз і аудит грошових коштів бюджетних установd534
Облік, аналіз і аудит виробничих запасів підприємствd532
Облік, аналіз і аудит необоротних активів виробничих підприємствd530
Облік, аналіз і аудит основних засобів бюджетних установd527
Облік, аналіз і аудит основних засобів торговельних підприємствd526
Методологія і організація аналізу і аудиту фінансового стану підприємстваd520
Облік, аналіз і аудит основних засобів виробничих підприємствd517
Облік, аналіз і аудит оборотних активів виробничих підприємствd516
Облік, аналіз і аудит заробітної плати виробничих підприємствd514
Організація обліку, аналізу та аудиту доходів від операційної діяльностіd513
Облік, аналіз і аудит грошових коштів на підприємствіd512
Облік, аналіз і аудит грошових потоків бюджетної установиd509
Облік, аналіз і аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємстваd508
Удосконалення обліку, аналізу і зовнішнього аудиту формування та використання прибутку підприємстваd503
Аудит дебіторської заборгованості підприємствd500
Організація і методологія аналізу і аудиту економічного потенціалу та фінансового стану підприємстваd497
Облік, аналіз і аудит витрат та формування собівартості продукції підприємстваd481
Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з постачальникамиd476
Облік, аудит та аналіз операцій з необоротними активами торговельних підприємствd472
Облік, аудит та аналіз статутного та додаткового капіталуd467
Облік, аналіз і аудит затрат виробництва і реалізації продукції підприємств ресторанного господарстваd466
Облік і аудит стану та ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємстваd464
Облік і аналіз грошових потоків підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійd462
Облік, аудит та аналіз витрат торговельного підприємстваd459
Облік експортних операцій в бухгалтерському і податковому обліку та їх аналізd449
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту оплати праці на підприємствахd423
Удосконалення обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів операційної діяльності підприємстваd421
Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу нематеріальних активівd418
Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту ліквідації та оцінка банкрутства підприємстваd417
Впровадження системи управлінського обліку (контролінгу) в підприємствіd415
Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВd406
Облік, аналіз і аудит розрахунків за страхуваннямd405
Облік, аналіз і аудит товарних запасів в підприємствах торгівлі d403
Удосконалення обліку, аналізу та аудиту операцій на рахунку у банкуd402
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту використання трудових ресурсів і фонду оплати праціd401
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту витрат підприємства за економічними елементамиd400
Облік, аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівліd398
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності d397
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу та аудиту ефективності використання основного капіталу підприємстваd396
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту орендних операцій на підприємствахd393
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту необоротних активів на підприємствах різних форм власностіd392
Обліку, аналіз і аудит заробітної плати підприємствd390
Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості на підприємствахd389
Облік і аналіз грошових коштів підприємствd388
Облік, аналіз і аудит витрат від операційної діяльності підприємств торгівліd384
Облік, аналіз і аудит розрахунків з покупцями і замовникамиd381
Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентівd380
Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємстваd378
Облік, аналіз і аудит грошових потоків підприємств торгівліd371
Облік, аналіз і аудит експортно-імпортних операцій підприємстваd368
Теоретичні та практичні основи аналізу і аудиту дебіторської заборгованостіd367
Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудитуd361
Облік, аналіз та аудит витрат операційної діяльності підприємстваd357
Теоретичні і методологічні аспекти аналізу та аудиту операційної діяльності підприємства торгівліd353
Методика і організація фінансового аналізу та аудиту розрахунків з дебіторамиd351
Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємстваd348
Удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємстваd337
Облік, аналіз і зовнішній аудит розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибуток d334
Облік та аудит доходів і витрат діяльності комерційних банківd332
Облік, аналіз і аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів (МШП)d322
Облік готівкових і безготівкових операційd301
Аудит фінансового стану сільськогосподарських підприємствd288
Облік, економічний аналіз та аудит затрат виробництва та реалізації товарів d277
Облік, аналіз та аудит витрат підприємств ресторанного господарстваd265
Аудит операційної діяльності підприємства торгівлі d245
Контроль і аудит операційних витрат підприємства d229
Організаційні та методологічні основи оцінки та аналізу фінансового стану підприємства d202
Касові операції та операції на рахунках банкуd201
Організаційно-методологічні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарюванняd199
Аналіз та оцінка діяльності бюджетних установd196
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваd193
Облік, аналіз та аудит заробітної плати підприємстваd192
Облік, аналіз та аудит витрат на оплату праці d191
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємстваd185
Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з фінансового обліку, економічного аналізу і аудиту можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

В нашій базі є готові дипломні роботи з різних тем обліку, аналізу і контролю, які можна купити В нашому банку готових робіт є магістерські роботи з дисципліни фінансовий аналіз для купівлі