Облік і аудит - дипломна робота

Купити готову дипломну роботу з обліку, аналізу і аудиту

Тематика дипломних робіт зі спеціальності "Облік, аналіз і аудит" охоплює бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності, контроль і аудит у сфері торгівлі, промисловості, послуг та в масовому харчуванні в умовах застосування ПЕОМ і включати такі теми, розробка яких направлена на підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.
Вона базується на програмах спеціальних дисциплін, які вивчаються студентами; відповідати профілю навчання студентів спеціальності "Облік і аудит"; характеру майбутньої роботи, а також можливості впровадження результатів дослідження в практику роботи підприємства сфери торгівлі, виробництва і послуг.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з обліку, аналізу і аудиту присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Організація і методика обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємстваd874
Облік і аудит розрахунків з персоналом підприємстваd864
Теоретичні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових коштів підприємстваd863
Облік, аналіз розрахунків з покупцями та теоретичні основи їх аудитуd861
Організація обліково-аналітичного забезпечення руху грошових коштів в управлінні діяльністю підприємстваd860
Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості підприємствd858
Облік та аналіз наявності і руху готової продукції на складах та в бухгалтеріїd853
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту розрахунків з покупцями і замовниками підприємстваd850
Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналізd849
Організація і методика обліку і аналізу розрахунків з бюджетом за податками та обов'язковими платежами підприємстваd848
Облік і аудит операцій з основними засобами підприємстваd847
Облік і податковий аудит витрат виробничого підприємстваd846
Облік, аналіз і аудит основних засобівd844
Облік, аналіз і аудит розрахунків за соціальним страхуванням підприємстваd843
Облік, зовнішній аудит і аналіз операційної діяльності підприємстваd842
Облік, аудит і аналіз кредиторської заборгованості на підприємствіd841
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємстваd840
Облік, аналіз і аудит виробничих витрат підприємстваd839
Облік, аналіз і аудит операційних витрат підприємстваd838
Облік і аудит розрахунків з постачальниками і підрядникамиd837
Облік та аудит розрахунків з оплати праціd836
Облік, аналіз і аудит розрахунків з дебіторами підприємстваd833
Облік, аудит і аналіз матеріальних витрат підприємстваd832
Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємстваd831
Організаційно-методичні засади обліку, аналізу і аудиту заробітної плати підприємстваd829
Внутрішній аудит бухгалтерського обліку бюджетної установи: організація і методикаd825
Облік і аудит фінансових активів підприємстваd824
Організація і методика надання аудиторських послугd822
Облік і аудит змін в облікових оцінках підприємстваd821
Облік і аудит фінансових витрат підприємстваd820
Облікова політика та її формування на підприємствіd818
Складання балансу підприємства, аудит та аналіз його показниківd816
Організація і методика обліку і аудиту операційних витрат підприємстваd815
Облік, аналіз і аудит використання трудових ресурсів та фонду оплати праціd814
Облік, аналіз і аудит грошових коштівd813
Облік, аналіз і аудит власного капіталуd812
Облік, аналіз і аудит кредиторської заборгованостіd811
Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активівd809
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходівd808
Облік, аналіз і аудит інвестиційних доходів і витратd807
Облік, аналіз і аудит малоцінних необоротних матеріальних активівd806
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів підприємствd805
Облік, аналіз і аудит готівкових і безготівкових розрахунківd804
Облік, аналіз і аудит розрахунків з постачальниками та підрядникамиd803
Облік, аналіз і аудит грошових коштів і розрахунків підприємстваd802
Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємствd801
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту кредиторської заборгованості підприємстваd800
Ідентифікація, облік та аудит нематеріальних активівd799
Облік, аналіз і аудит довгострокових інвестиційd798
Методика та організація внутрішнього аудиту в банкахd797
Облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємстваd794
Облік, аналіз і аудит лізингових операцій підприємстваd793
Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці на підприємствіd790
Облік, аналіз і аудит заробітної плати та розрахунків з персоналом підприємстваd789
Методика і організація обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості в системі управління підприємствомd788
Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємствомd787
Облік, аналіз і аудит виплат працівникам та утримань з них на підприємствіd786
Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємстваd781
Облік, аналіз і аудит розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежахd780
Аудит виконання соціальних бюджетних програмd778
Облік, аналіз і аудит надходження і реалізації готової продукціїd776
Облік, аналіз і аудит фінансових результатів від операційної діяльності підприємстваd772
Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту лізингових операційd770
Облік, зовнішній аудит та аналіз витрат на збут у системі управління підприємствомd769
Облік і аудит власного капіталу підприємстваd768
Облік, зовнішній аудит і аналіз формування та використання прибутку підприємстваd754
Облік, аудит і аналіз спожитих протягом звітного періоду затратd752
Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів підприємстваd751
Облік, аналіз і аудит діяльності підприємств роздрібної торгівліd750
Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від операційної діяльностіd749
Облік і аудит операцій на рахунках підприємств в банківських установахd748
Теоретичні основи обліку і аудиту видатків на оплату праці бюджетних установd747
Облік праці та аналіз її продуктивності в підприємствіd746
Аудиторський ризик при наданні впевненості, теорія і методологіяd743
Теоретико-методологічні основи аналізу і аудиту фінансового стану підприємстваd735
Організація і методика аудиту і аналізу фінансового стану підприємстваd734
Методика та організація обліку, аналізу та аудиту надходження товарів і розрахунків з постачальникамиd726
Методика і організація обліку та аналізу наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівліd725
Облік і аналіз переоцінки і зменшення корисності необоротних активів та ефективності їх використанняd722
Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу та контролю економічного потенціалу та фінансового стану підприємстваd716
Удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат на оплату праці та аналіз їх ефективності у менеджменті персоналу підприємстваd714
Облік фінансових результатів діяльності, аналіз і аудит прибутку підприємстваd712
Методика і організація обліку, аналізу і аудиту витрат підприємств ресторанного господарстваd711
Методика і організація обліку праці, її оплати та контроль використання фонду оплати праціd705
Методика і організація обліку і контролю запасів і аналіз ефективності їх використання в підприємствах торгівліd704
Методика і організація обліку запасів та контроль за їх використанням в виробничих підприємствахd703
Фінансова звітність, аудит і аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємстваd701
Облік, аналіз, і аудит надходження і реалізації товарівd700
Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від основної діяльності підприємствd699
Облік, аналіз і аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівліd698
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту грошових коштів торговельного підприємстваd697
Облік, фінансовий аналіз і аудит ефективності використання капіталу підприємстваd695
Організація і методика аналізу і контролю розрахунків із заробітної плати в бюджетних установахd691
Облік, аналіз і аудит розподілу та використання прибутку підприємстваd690
Організація і методика фінансового аналізу і аудиту розрахункових операцій підприємствd688
Організація та методика оцінки і аналізу фінансових результатів діяльності підприємстваd687
Облік, аналіз і аудит необоротних активів підприємстваd681
Облік, аналіз, аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства торгівліd680
Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємстваd679
Оцінка банкрутства підприємства, облік і аудит його ліквідаціїd678
Організація і методика аудиту дебіторської заборгованостіd676
Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємстваd674
Організаційно-методологічні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємствd673
Облік, зовнішній аудит та економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваd668
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів підприємствd667
Облік нематеріальних активів та аналіз ефективності їх використанняd664
Облік і аудит амортизації інших необоротних матеріальних активівd663
Облік, аналіз і аудит стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємствd645
Облік, аналіз і аудит соціального страхування підприємствd644
Облік, аналіз і аудит розрахунків з фондами соціального страхування підприємствd643
Облік, аналіз і аудит прибутку і рентабельності підприємствd642
Облік, аналіз і аудит поточної дебіторської заборгованості підприємствd641
Облік, аналіз і аудит позикового капіталу підприємствd640
Облік, аналіз і аудит основної діяльності підприємстваd639
Облік, аналіз і аудит оренди підприємствd638
Облік, аналіз і аудит операцій з іноземною валютою підприємствd637
Облік, аналіз і аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами підприємствd636
Облік, аналіз і аудит оборотного капіталу підприємствd635
Облік, аналіз і аудит немонетарних активів підприємствd634
Облік, аналіз і аудит матеріальних запасів підприємствd633
Облік, аналіз і аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємствd632
Облік, аналіз і аудит короткострокових зобов'язань підприємствd631
Облік, аналіз і аудит запасів підприємствd630
Облік, аналіз і аудит джерел фінансування підприємствd629
Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу основних засобів підприємствd628
Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємствd627
Аудит дебіторської заборгованості підприємстваd612
Теоретичні засади аналізу і аудиту дебіторської заборгованостіd611
Облік, аналіз і аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)d602
Облік, аналіз і аудит необоротних матеріальних активів підприємствd600
Облік, аналіз і аудит реалізації товарів підприємств торгівліd599
Організація і методика обліку і аудиту розрахунків з постачальникамиd598
Облік, аналіз і аудит розрахунків з кредиторами підприємствd597
Організація і методика обліку, аналізу та аудиту результатів операційної діяльності підприємстваd596
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту операційної діяльності підприємствd595
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємстваd594
Облік, аналіз і аудит кредитних операцій комерційних банківd593
Облік, аналіз і аудит доходів і витрат комерційних банківd592
Облік, аналіз і аудит фінансових результатів підприємстваd589
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів торговельного підприємстваd588
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту основних засобів торговельних підприємствd587
Аналіз і облік платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійd580
Облік, аналіз і аудит монетарних активів підприємствd576
Облік, аналіз і аудит майна підприємствd575
Облік, аналіз і аудит адміністративно-управлінських витрат підприємств d572
Облік, аналіз і аудит операційної діяльності підприємствd571
Облік, аналіз і аудит валютних операцій підприємствd570
Облік, аналіз і аудит чистого прибутку підприємствd569
Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами підприємствd568
Облік, аналіз і аудит прибутку підприємствd565
Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємствd563
Облік, аналіз і аудит операцій на поточному рахунку підприємствd561
Облік, аналіз і аудит операцій по розрахунковому рахунку підприємствd559
Облік, аналіз і аудит касових операцій підприємствd557
Облік, аналіз і аудит безготівкових розрахунків підприємствd555
Облік, аналіз та аудит розрахунків з податку на прибуток підприємствd552
Облік, аналіз та аудит оплати праці і розрахунків з персоналомd551
Облік, аналіз та аудит розрахунків з постачальниками підприємствd550
Облік, аналіз і аудит розрахункових операцій підприємствd549
Облік, аналіз і аудит кредиторської заборгованості підприємствd548
Облік, аналіз і аудит поточних зобов'язань підприємстваd543
Облік, аналіз і аудит зобов'язань підприємстваd542
Облік, аналіз і аудит капіталу підприємствd541
Облік, аналіз і аудит оборотних активів торговельних підприємствd539
Облік, аудит та аналіз матеріальних оборотних активів підприємстваd538
Облік, аналіз і аудит активів підприємств та ефективності їх використанняd536
Облік, аналіз і аудит грошових коштів бюджетних установd534
Облік, аналіз і аудит виробничих запасів підприємствd532
Облік, аналіз і аудит необоротних активів виробничих підприємствd530
Облік, аналіз і аудит основних засобів бюджетних установd527
Облік, аналіз і аудит основних засобів торговельних підприємствd526
Методологія і організація аналізу і аудиту фінансового стану підприємстваd520
Облік, аналіз і аудит основних засобів виробничих підприємствd517
Облік, аналіз і аудит оборотних активів виробничих підприємствd516
Облік, аналіз і аудит заробітної плати виробничих підприємствd514
Організація обліку, аналізу та аудиту доходів від операційної діяльностіd513
Облік, аналіз і аудит грошових коштів на підприємствіd512
Облік, аналіз і аудит грошових потоків бюджетної установиd509
Облік, аналіз і аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємстваd508
Удосконалення обліку, аналізу і зовнішнього аудиту формування та використання прибутку підприємстваd503
Аудит дебіторської заборгованості підприємствd500
Організація і методологія аналізу і аудиту економічного потенціалу та фінансового стану підприємстваd497
Облік, аналіз і аудит витрат та формування собівартості продукції підприємстваd481
Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з постачальникамиd476
Облік, аудит та аналіз операцій з необоротними активами торговельних підприємствd472
Облік, аудит та аналіз статутного та додаткового капіталуd467
Облік, аналіз і аудит затрат виробництва і реалізації продукції підприємств ресторанного господарстваd466
Облік і аудит стану та ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємстваd464
Облік і аналіз грошових потоків підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійd462
Облік, аудит та аналіз витрат торговельного підприємстваd459
Облік експортних операцій в бухгалтерському і податковому обліку та їх аналізd449
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту оплати праці на підприємствахd423
Удосконалення обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів операційної діяльності підприємстваd421
Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу нематеріальних активівd418
Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту ліквідації та оцінка банкрутства підприємстваd417
Впровадження системи управлінського обліку (контролінгу) в підприємствіd415
Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВd406
Облік, аналіз і аудит розрахунків за страхуваннямd405
Облік, аналіз і аудит товарних запасів в підприємствах торгівлі d403
Удосконалення обліку, аналізу та аудиту операцій на рахунку у банкуd402
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту використання трудових ресурсів і фонду оплати праціd401
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту витрат підприємства за економічними елементамиd400
Облік, аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівліd398
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності d397
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу та аудиту ефективності використання основного капіталу підприємстваd396
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту орендних операцій на підприємствахd393
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту необоротних активів на підприємствах різних форм власностіd392
Обліку, аналіз і аудит заробітної плати підприємствd390
Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості на підприємствахd389
Облік і аналіз грошових коштів підприємствd388
Облік, аналіз і аудит витрат від операційної діяльності підприємств торгівліd384
Облік, аналіз і аудит розрахунків з покупцями і замовникамиd381
Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентівd380
Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємстваd378
Облік, аналіз і аудит грошових потоків підприємств торгівліd371
Облік, аналіз і аудит експортно-імпортних операцій підприємстваd368
Теоретичні та практичні основи аналізу і аудиту дебіторської заборгованостіd367
Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудитуd361
Облік, аналіз та аудит витрат операційної діяльності підприємстваd357
Теоретичні і методологічні аспекти аналізу та аудиту операційної діяльності підприємства торгівліd353
Методика і організація фінансового аналізу та аудиту розрахунків з дебіторамиd351
Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємстваd348
Удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємстваd337
Облік, аналіз і зовнішній аудит розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибуток d334
Облік та аудит доходів і витрат діяльності комерційних банківd332
Облік, аналіз і аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів (МШП)d322
Облік готівкових і безготівкових операційd301
Аудит фінансового стану сільськогосподарських підприємствd288
Облік, економічний аналіз та аудит затрат виробництва та реалізації товарів d277
Облік, аналіз та аудит витрат підприємств ресторанного господарстваd265
Аудит операційної діяльності підприємства торгівлі d245
Контроль і аудит операційних витрат підприємства d229
Організаційні та методологічні основи оцінки та аналізу фінансового стану підприємства d202
Касові операції та операції на рахунках банкуd201
Організаційно-методологічні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарюванняd199
Аналіз та оцінка діяльності бюджетних установd196
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваd193
Облік, аналіз та аудит заробітної плати підприємстваd192
Облік, аналіз та аудит витрат на оплату праці d191
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємстваd185
Аналіз економічного потенціалу та фінансового стану підприємств d182
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможностіd181
Аналіз і оцінка фінансового стану підприємствd180
Контроль та аудит матеріальних активів в підприємстві приватної власності d178
Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з обліку і аудиту можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Наш банк робіт містить недорогі дипломні роботи з різних тем обліку, аналізу і контролю щоб полегшити написання Вашої роботи Для успішного захисту у нас є магістерські роботи з дисципліни фінансовий аналіз, які Ви можете замовити