Облік і контроль - дипломна робота

Купити готову дипломну роботу з обліку і контролю

Дипломна робота є кваліфікаційною роботою студента, яка виконується в останньому семестрі навчання студента у вузі. Метою дипломної роботи є засвідчення студентом здобутих професійних знань з фінансово-господарського контролю за весь період навчання за фахом "Ревізія і контроль" шляхом написання підсумкової кваліфікаційної роботи з обраної теми, яка включає організацію і методологію поточного обліку, аналізу і контролю із застосуванням комп'ютерних технологій у контрольно-ревізійному (аудиторському) процесі.
Головними завданнями дипломної роботи є прикладне застосування (відповідно до теми роботи) теоретичних знань з методології наукових досліджень, бухгалтерського обліку, контролю (аудиту), права, економічного аналізу, а також практичних навичок, набутих у процесі навчальної, виробничої та переддипломної практики на підприємствах, установах і в організаціях.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з обліку і контролю присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Організація і методика складання фінансової звітності в бюджетних установахd873
Організація обліку і контролю дебіторської заборгованостіd866
Особливості обліку та оподаткування заробітної платиd857
Облік, аналіз і контроль фінансових результатів підприємствd856
Облік, аналіз і контроль реалізації товарів підприємства торгівліd855
Бухгалтерський облік і контроль розрахунків з податку на додану вартість (ПДВ)d854
Облік, аналіз і контроль витрат на оплату праці підприємстваd828
Моніторинг фінансового стану підприємстваd827
Система внутрішнього фінансового контролю на підприємствіd826
Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послугd792
Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товариствіd791
Організація і методика контролю операцій з основними засобами в бюджетних установахd785
Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методикаd784
Облік, аналіз і контроль грошових коштів підприємствd777
Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємством роздрібної торгівліd773
Облік, аналіз і контроль фінансової діяльності суб'єктів господарюванняd771
Облік і контроль операційної діяльності сільськогосподарських підприємствd767
Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарівd758
Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх надходження в умовах використання інформаційних технологійd757
Організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальникамиd756
Облік, аналіз і контроль підприємств роздрібної торгівліd755
Організація і методика обліку, контролю й аналізу операцій на поточних рахунках у банкуd753
Аналіз і контроль грошових коштів підприємстваd741
Економічний аналіз і контроль виробничої діяльності промислових підприємствd740
Теоретико-методологічні засади контролю і аналізу фінансової стійкості і платоспроможності підприємстваd739
Методика і організація обліку, аналізу і контролю зобов'язань підприємствd732
Організація і методика обліку, контролю та аналізу надходження товарів та розрахунків з постачальникамиd728
Удосконалення обліку, аудиту та аналізу надходження товарів та розрахунків з постачальниками підприємства торгівліd727
Організація та методика контролю розрахункових операцій підприємствd724
Облік та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємствd720
Теоретичні та методичні аспекти контролю бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах та аналіз їх діяльностіd718
Контроль і аналіз фінансування діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби Україниd696
Організаційно-методологічні основи аналізу і контролю фінансового стану бюджетної установиd672
Облік основних засобів та розробка системи аудиту і аналізу їх надходження та вибуттяd669
Теоретичні і методологічні аспекти аналізу і контролю доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємствd666
Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємстваd665
Теорія і практика аналізу та контролю прибутку і рентабельності підприємствd661
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу та контролю короткострокових зобов'язань підприємстваd660
Облік, аналіз і контроль фінансового стану бюджетних установd656
Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетних установd655
Облік, аналіз і контроль соціального страхування бюджетних установd654
Облік, аналіз і контроль розрахунків з фондами соціального страхування бюджетних установd653
Облік, аналіз і контроль поточної дебіторської заборгованості бюджетних установd652
Облік, аналіз і контроль немонетарних активів бюджетних установd651
Облік, аналіз і контроль монетарних активів бюджетних установd650
Облік, аналіз і контроль матеріальних запасів бюджетних установd649
Облік, аналіз і контроль короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установd648
Облік, аналіз і контроль короткострокових зобов'язань бюджетних установd647
Облік, аналіз і контроль запасів бюджетних установd646
Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу та контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці будівельних підприємствd625
Удосконалення обліку, контролю та аналізу надходження товарів в системі управління постачанням торгових підприємствd613
Організація і методологія контролю розрахунків автотранспортного підприємства з бюджетомd610
Організація обліку, контроль та аналіз в управлінні безготівковими розрахунками на підприємствіd601
Контроль і аналіз фінансової звітності бюджетних установd591
Облік і контроль основних засобів та економічний аналіз ефективності їх використанняd590
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю короткострокових зобов'язань підприємств (установ)d584
Організаційно-методологічні аспекти контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльностіd583
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю прибутку і рентабельності підприємстваd582
Облік, аналіз і контроль використання спеціальних коштів бюджетної установиd578
Облік, аналіз і контроль виконання спеціального фонду кошторису бюджетної установиd577
Облік, аналіз і контроль майна бюджетних установd574
Облік, аналіз і контроль матеріальних цінностей бюджетних установd567
Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємствd564
Облік, аналіз і контроль операцій на поточному рахунку бюджетних установd562
Облік, аналіз і контроль операцій по розрахунковому рахунку бюджетних установd560
Облік, аналіз і контроль касових операцій бюджетних установd558
Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків бюджетних установd556
Облік, аналіз і контроль виконання кошторису бюджетних установd554
Облік, аналіз і контроль заробітної плати бюджетних установd553
Облік, аналіз і контроль кредиторської заборгованості підприємствd547
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установd546
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємствd545
Облік, аналіз і контроль поточних зобов'язань бюджетних установd544
Облік, аналіз і контроль оборотних активів бюджетних установd540
Облік, аналіз і аудит матеріальних активів бюджетної установиd537
Облік, аналіз і контроль грошових потоків бюджетних установd535
Облік, аналіз і контроль грошових коштів бюджетних установd533
Облік, аналіз і контроль необоротних активів виробничих підприємствd531
Облік, аналіз і контроль необоротних активів бюджетних установd529
Облік, аналіз і аудит необоротних активів бюджетних установd528
Список №4 Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з обліку і контролю можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Також ми маємо якісні дипломні роботи з різних тем фінансового аналізу для замовлення В нашій базі є готові магістерські роботи з дисципліни фінансовий менеджмент, які можна купити