Дипломна робота з обліку і контролю

Купити готову дипломну роботу з фінансового обліку, економічного аналізу і контролю

Дипломна робота є кваліфікаційною роботою студента, яка виконується в останньому семестрі навчання студента у вузі. Метою дипломної роботи є засвідчення студентом здобутих професійних знань з фінансово-господарського контролю за весь період навчання за фахом "Ревізія і контроль" шляхом написання підсумкової кваліфікаційної роботи з обраної теми, яка включає організацію і методологію поточного обліку, аналізу і контролю із застосуванням комп'ютерних технологій у контрольно-ревізійному (аудиторському) процесі.
Головними завданнями дипломної роботи є прикладне застосування (відповідно до теми роботи) теоретичних знань з методології наукових досліджень, бухгалтерського обліку, контролю (аудиту), права, економічного аналізу, а також практичних навичок, набутих у процесі навчальної, виробничої та переддипломної практики на підприємствах, установах і в організаціях.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з фінансового обліку, економічного аналізу і контролю присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Облік, аналіз і контроль нематеріальних активівd525
Бухгалтерський облік та контроль в системі управління матеріальними активами установ ветеринарної медициниd524
Аналіз і контроль в системі управління грошовими потоками підприємств матеріального виробництваd523
Облік, аналіз та контроль податку на прибуток підприємствd519
Організація і методологія аналізу і контролю основних засобів торговельних підприємствd518
Організація і методика обліку і аудиту фінансової звітності бюджетних установd515
Теоретично-методологічні основи аналізу і контролю грошових потоків підприємства торгівліd511
Теоретично-методичні основи обліку та контролю грошових коштів підприємствd510
Методологія та організація фінансового аналізу і контролю витрат підприємстваd507
Теоретичні і методичні основи аналізу і контролю діяльності закладів освітиd506
Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установd505
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівліd504
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованостейd501
Методологія та організація фінансового аналізу і контролю кредиторської заборгованості бюджетних установd499
Облік, аналіз і контроль товарних операцій підприємств торгівліd494
Аналіз і контроль фінансового стану бюджетних установd484
Облік, аналіз і контроль товарних операцій підприємств торгівліd482
Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівліd480
Методологія і організація обліку і внутрішнього контролю руху матеріальних ресурсів на підприємстві активd479
Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівліd478
Облік, контроль і аналіз ефективності використання прибутку підприємстваd477
Методологія і організація контролю розрахунків з персоналом підприємстваd474
Теоретичні і методологічні аспекти бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю основних засобів бюджетних установd473
Облік, контроль та аналіз матеріальних оборотних активів підприємстваd471
Теоретичні і методологічні аспекти бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю виконання кошторису бюджетної установиd469
Облік, контроль та аналіз кредиторської заборгованості бюджетної установиd468
Облік і контроль формування і використання запасів бюджетної установиd465
Облік, контроль та аналіз дебіторської заборгованості підприємств торгівліd463
Облік, контроль та аналіз грошових потоків підприємстваd461
Методологія і організація внутрішнього контролю підприємствd460
Облік, аналіз і контроль витрат операційної діяльності підприємства торгівліd458
Облік, аналіз і контроль валютних операцій підприємствd457
Облік, аналіз і контроль активів підприємств та ефективність їх використанняd456
Контроль та аналіз дебіторської заборгованості підприємств нафтогазового комплексу Україниd450
Удосконалення обліку, контролю та аналізу виробництва готової продукції (робіт, послуг)d420
Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукціїd419
Облік, контроль і економічний аналіз основних засобів та їх ефективного використанняd416
Облік, аналіз та контроль оплати праці і розрахунків з персоналомd412
Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власностіd408
Облік, аналіз і аудит оплати праці та розрахунків з персоналомd404
Організаційно-методичні основи контролю руху основних засобів підприємстваd399
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансової стійкості і платоспроможності підприємствd394
Облік, аналіз і контроль операцій з матеріальними активами бюджетної установиd385
Облік, аналіз і контроль збереження та використання капіталу акціонерних товариствd379
Облік, аналіз і контроль формування і використання запасів бюджетних установd377
Контроль і аналіз поточних зобов'язань підприємств та своєчасності їх погашенняd376
Облік і контроль розрахункових операцій підприємствd375
Облік, аналіз і контроль формування й використання запасів торгівельного підприємстваd373
Облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установиd372
Облік і контроль товарних операцій підприємств торгівліd370
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств торгівліd369
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами бюджетної установиd366
Теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів підприємства та контроль ефективності їх використанняd365
Організаційно-методологічні аспекти бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємствd364
Удосконалення обліку основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного користуванняd363
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю фінансових результатів діяльності підприємстваd360
Контроль і ревізія праці та її оплати в закладах освітиd358
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансового стану підприємствd355
Удосконалення обліку та контролю товарних ресурсів і аналіз ефективності їх використання в системі управління підприємствами торгівліd347
Контроль і ревізія оборотних активів в закладах охорони здоров'яd344
Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів d343
Облік, контроль та аналіз товарних запасів підприємства d342
Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування прибутку та його оподаткування d340
Теоретичні та методичні основи аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємствd338
Удосконалення обліку та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі d336
Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу і внутрішнього контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств d327
Теоретичні і методологічні основи аудиту звітності бюджетних установ d326
Облік та контроль проектно-дослідних підприємств d325
Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками d323
Організація обліку, контролю та аналізу руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку d317
Контроль і ревізія операцій з матеріальними активами в закладах освіти d316
Аналіз і оцінка виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установd308
Облік, аналіз та контроль зобов'язаньd297
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в закладах освітиd293
Теоретичні і методологічні засади аналізу і контролю виконання кошторису бюджетних установ d291
Контроль ефективності використання майна бюджетної установиd267
Контроль і ревізія витрат на утримання контрольно-ревізійних органівd261
Контроль і ревізія оборотних активів закладів охорони здоров'яd259
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установd256
Облік, аналіз та контроль виробничих запасів підприємства d254
Список №4 Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з бухобліку і контролю можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Наш банк робіт містить недорогі дипломні роботи з різних тем фінансового аналізу щоб полегшити написання Вашої роботи Наша база містить магістерські роботи з дисципліни фінансовий менеджмент щоб Ваш захист пройшов без проблем