Дипломна робота з бухобліку і контролю

Купити готову дипломну роботу з бухобліку і контролю

Дипломна робота є кваліфікаційною роботою студента, яка виконується в останньому семестрі навчання студента у вузі. Метою дипломної роботи є засвідчення студентом здобутих професійних знань з фінансово-господарського контролю за весь період навчання за фахом "Ревізія і контроль" шляхом написання підсумкової кваліфікаційної роботи з обраної теми, яка включає організацію і методологію поточного обліку, аналізу і контролю із застосуванням комп'ютерних технологій у контрольно-ревізійному (аудиторському) процесі.
Головними завданнями дипломної роботи є прикладне застосування (відповідно до теми роботи) теоретичних знань з методології наукових досліджень, бухгалтерського обліку, контролю (аудиту), права, економічного аналізу, а також практичних навичок, набутих у процесі навчальної, виробничої та переддипломної практики на підприємствах, установах і в організаціях.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з бухобліку і контролю присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Контроль ефективності використання майна бюджетної установи d250
Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністюd246
Контроль і ревізія операцій з матеріальними цінностями бюджетної установи d239
Облік, аналіз і контроль реалізації товарівd238
Контроль і ревізія розрахункових операцій в закладах охорони здоров'яd236
Контроль і ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d235
Організаційно-методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ d234
Удосконалення фінансового контролю і аналізу використання праці та її оплати d232
Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праціd231
Аналіз і контроль фінансових результатів підприємств торгівліd230
Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю інтенсивності та ефективності використання капіталу підприємстваd228
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установd227
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установd226
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю виконання кошторису доходів і видатків у закладах освітиd219
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю органів виконавчої владиd218
Організація та методика аналізу та контролю кредитів комерційного банкуd217
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю дебіторської заборгованості підприємствd215
Організаційно-методологічні аспекти контролю і аналізу фінансового стану установ охорони здоров'яd214
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освітиd213
Аналіз і контроль виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'яd210
Фінансовий аналіз і контроль у пенсійному фондіd209
Фінансовий аналіз і контроль діяльності установ державного казначейства d208
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансового стану підприємства d207
Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'яd200
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю операцій з товарними ресурсамиd198
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності закладів освітиd197
Аналіз і контроль розміщення капіталу та ефективності і інтенсивності його використання в акціонерних товариствахd195
Аналіз системи визначення рівня оплати праці службовців закордонних дипломатичних установd186
Аналіз та оцінка майна бюджетних установd179
Організаційно-методологічні аспекти аналізу та контролю розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариствd174
Контроль і ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d172
Аналіз стану контрольно-ревізійної роботи та шляхи її удосконалення d169
Контроль і ревізія розрахункових операцій в установах культури d163
Контроль та ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d157
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в установах виконавчої владиd153
Контроль та ревізія операцій з необоротними активами бюджетних установ d152
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'яd147
Контроль та ревізія касових і розрахункових операцій у науково-дослідних установах d139
Контроль і ревізія розрахункових операцій в установах охорони здоров'яd131
Контроль і ревізія витрат на харчування та лікування в установах охорони здоров'яd123
Контроль і ревізія операцій з основними засобами в органах виконавчої владиd119
Контроль і ревізія розрахунків в органах державного управлінняd117
Контроль і ревізія видатків на оплату праці в установах охорони здоров'яd116
Контроль і ревізія видатків на оплату праці в закладах культуриd099
Удосконалення обліку і контролю операцій з коштами в закладах освітиd083
Удосконалення обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствахd081
Вдосконалення обліку та контролю виробничих запасів підприємствd080
Теорія і практика використання систем автоматизованої обробки обліково-економічної інформації в управлінні господарською діяльністю підприємствd079
Контроль і ревізія використання коштів на харчування та лікування в установах охорони здоров'яd078
Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів та їх використання в установах охорони здоров'яd076
Організація та планування контрольно-ревізійної роботиd074
Контроль і ревізія матеріальних активів в органах виконавчої владиd070
Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів в закладах освітиd068
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'яd066
Контроль і ревізія надходження і використання коштів в установах Пенсійного фондуd063
Контроль і ревізія використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'яd057
Контроль і ревізія цільового використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'яd036
Контроль і ревізія операцій з оборотними матеріальними активами в установах охорони здоров'яd031
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в закладах культуриd008
Список №4 Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з фінансового обліку, економічного аналізу і контролю можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Для успішного захисту у нас є дипломні роботи з різних тем фінансового аналізу, які Ви можете замовити Наша база містить магістерські роботи з дисципліни фінансовий менеджмент щоб Ваш захист пройшов без проблем