Облік і контроль бюджетних установ - дипломна робота

Купити готову дипломну роботу з обліку і контролю бюджетних закладів

Дипломна робота є самостійною кваліфікаційною науково-дослідною роботою студента, яка синтезує підсумки теоретичної та практичної підготовки у межах нормативної та варіативної складових освітньо-професійних програм підготовки фахівців, а також відображає нові рішення актуальних проблем практики організації та методики бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.
Метою виконання дипломної роботи є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань; їхнє застосування при проведенні теоретичних та практичних досліджень, поглибленому осмисленні професійних проблем, розробці обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо вирішення цих проблем.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з обліку і контролю бюджетних закладів присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Аудит фінансового стану бюджетної установиd779
Теоретичні і методологічні аспекти обліку, аналізу і контролю доходів та витрат бюджетних установd670
Облік, аналіз і контроль власних надходжень бюджетних установd579
Облік, аналіз і контроль фінансування і видатків бюджетних установd573
Облік, аналіз і контроль доходів і видатків бюджетних установd566
Облік, контроль та аналіз використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'яd470
Облік, аналіз і контроль використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'яd455
Облік, аналіз та аудит доходів та видатків бюджетних установd386
Облік, аналіз і контроль фінансування та цільового використання бюджетних коштівd383
Облік, аналіз і контроль в системі управління видатками в закладах освітиd382

Купити готову дипломну роботу з обліку, аналізу і контролю бюджетних установ можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Наш банк робіт містить недорогі дипломні роботи з різних тем контролю і ревізії бюджетних установ щоб полегшити написання Вашої роботи Для успішного захисту у нас є магістерські роботи з дисципліни банківська справа, які Ви можете замовити