Облік, аналіз і контроль - дипломна робота

Купити готову дипломну роботу з обліку, аналізу і контролю

Дипломна робота є кваліфікаційною роботою студента, яка виконується в останньому семестрі навчання студента у вузі. Метою дипломної роботи є засвідчення студентом здобутих професійних знань з фінансово-господарського контролю за весь період навчання за фахом "Ревізія і контроль" шляхом написання підсумкової кваліфікаційної роботи з обраної теми, яка включає організацію і методологію поточного обліку, аналізу і контролю із застосуванням комп'ютерних технологій у контрольно-ревізійному (аудиторському) процесі.
Головними завданнями дипломної роботи є прикладне застосування (відповідно до теми роботи) теоретичних знань з методології наукових досліджень, бухгалтерського обліку, контролю (аудиту), права, економічного аналізу, а також практичних навичок, набутих у процесі навчальної, виробничої та переддипломної практики на підприємствах, установах і в організаціях.

В нашій базі готових дипломних магістерських робіт з обліку, аналізу і контролю присутні дипломи з таких тем:

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Організація і методика складання фінансової звітності в бюджетних установахd873
Організація обліку і контролю дебіторської заборгованостіd866
Особливості обліку та оподаткування заробітної платиd857
Облік, аналіз і контроль фінансових результатів підприємствd856
Облік, аналіз і контроль реалізації товарів підприємства торгівліd855
Бухгалтерський облік і контроль розрахунків з податку на додану вартість (ПДВ)d854
Облік, аналіз і контроль витрат на оплату праці підприємстваd828
Моніторинг фінансового стану підприємстваd827
Система внутрішнього фінансового контролю на підприємствіd826
Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послугd792
Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товариствіd791
Організація і методика контролю операцій з основними засобами в бюджетних установахd785
Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методикаd784
Облік, аналіз і контроль грошових коштів підприємствd777
Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємством роздрібної торгівліd773
Облік, аналіз і контроль фінансової діяльності суб'єктів господарюванняd771
Облік і контроль операційної діяльності сільськогосподарських підприємствd767
Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарівd758
Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх надходження в умовах використання інформаційних технологійd757
Організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальникамиd756
Облік, аналіз і контроль підприємств роздрібної торгівліd755
Організація і методика обліку, контролю й аналізу операцій на поточних рахунках у банкуd753
Аналіз і контроль грошових коштів підприємстваd741
Економічний аналіз і контроль виробничої діяльності промислових підприємствd740
Теоретико-методологічні засади контролю і аналізу фінансової стійкості і платоспроможності підприємстваd739
Методика і організація обліку, аналізу і контролю зобов'язань підприємствd732
Організація і методика обліку, контролю та аналізу надходження товарів та розрахунків з постачальникамиd728
Удосконалення обліку, аудиту та аналізу надходження товарів та розрахунків з постачальниками підприємства торгівліd727
Організація та методика контролю розрахункових операцій підприємствd724
Облік та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємствd720
Теоретичні та методичні аспекти контролю бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах та аналіз їх діяльностіd718
Контроль і аналіз фінансування діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби Україниd696
Організаційно-методологічні основи аналізу і контролю фінансового стану бюджетної установиd672
Облік основних засобів та розробка системи аудиту і аналізу їх надходження та вибуттяd669
Теоретичні і методологічні аспекти аналізу і контролю доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємствd666
Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємстваd665
Теорія і практика аналізу та контролю прибутку і рентабельності підприємствd661
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу та контролю короткострокових зобов'язань підприємстваd660
Облік, аналіз і контроль фінансового стану бюджетних установd656
Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетних установd655
Облік, аналіз і контроль соціального страхування бюджетних установd654
Облік, аналіз і контроль розрахунків з фондами соціального страхування бюджетних установd653
Облік, аналіз і контроль поточної дебіторської заборгованості бюджетних установd652
Облік, аналіз і контроль немонетарних активів бюджетних установd651
Облік, аналіз і контроль монетарних активів бюджетних установd650
Облік, аналіз і контроль матеріальних запасів бюджетних установd649
Облік, аналіз і контроль короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установd648
Облік, аналіз і контроль короткострокових зобов'язань бюджетних установd647
Облік, аналіз і контроль запасів бюджетних установd646
Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу та контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці будівельних підприємствd625
Удосконалення обліку, контролю та аналізу надходження товарів в системі управління постачанням торгових підприємствd613
Організація і методологія контролю розрахунків автотранспортного підприємства з бюджетомd610
Організація обліку, контроль та аналіз в управлінні безготівковими розрахунками на підприємствіd601
Контроль і аналіз фінансової звітності бюджетних установd591
Облік і контроль основних засобів та економічний аналіз ефективності їх використанняd590
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю короткострокових зобов'язань підприємств (установ)d584
Організаційно-методологічні аспекти контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльностіd583
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю прибутку і рентабельності підприємстваd582
Облік, аналіз і контроль використання спеціальних коштів бюджетної установиd578
Облік, аналіз і контроль виконання спеціального фонду кошторису бюджетної установиd577
Облік, аналіз і контроль майна бюджетних установd574
Облік, аналіз і контроль матеріальних цінностей бюджетних установd567
Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємствd564
Облік, аналіз і контроль операцій на поточному рахунку бюджетних установd562
Облік, аналіз і контроль операцій по розрахунковому рахунку бюджетних установd560
Облік, аналіз і контроль касових операцій бюджетних установd558
Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків бюджетних установd556
Облік, аналіз і контроль виконання кошторису бюджетних установd554
Облік, аналіз і контроль заробітної плати бюджетних установd553
Облік, аналіз і контроль кредиторської заборгованості підприємствd547
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установd546
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємствd545
Облік, аналіз і контроль поточних зобов'язань бюджетних установd544
Облік, аналіз і контроль оборотних активів бюджетних установd540
Облік, аналіз і аудит матеріальних активів бюджетної установиd537
Облік, аналіз і контроль грошових потоків бюджетних установd535
Облік, аналіз і контроль грошових коштів бюджетних установd533
Облік, аналіз і контроль необоротних активів виробничих підприємствd531
Облік, аналіз і контроль необоротних активів бюджетних установd529
Облік, аналіз і аудит необоротних активів бюджетних установd528
Облік, аналіз і контроль нематеріальних активівd525
Бухгалтерський облік та контроль в системі управління матеріальними активами установ ветеринарної медициниd524
Аналіз і контроль в системі управління грошовими потоками підприємств матеріального виробництваd523
Облік, аналіз та контроль податку на прибуток підприємствd519
Організація і методологія аналізу і контролю основних засобів торговельних підприємствd518
Організація і методика обліку і аудиту фінансової звітності бюджетних установd515
Теоретично-методологічні основи аналізу і контролю грошових потоків підприємства торгівліd511
Теоретично-методичні основи обліку та контролю грошових коштів підприємствd510
Методологія та організація фінансового аналізу і контролю витрат підприємстваd507
Теоретичні і методичні основи аналізу і контролю діяльності закладів освітиd506
Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установd505
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівліd504
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованостейd501
Методологія та організація фінансового аналізу і контролю кредиторської заборгованості бюджетних установd499
Облік, аналіз і контроль товарних операцій підприємств торгівліd494
Аналіз і контроль фінансового стану бюджетних установd484
Облік, аналіз і контроль товарних операцій підприємств торгівліd482
Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівліd480
Методологія і організація обліку і внутрішнього контролю руху матеріальних ресурсів на підприємстві активd479
Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівліd478
Облік, контроль і аналіз ефективності використання прибутку підприємстваd477
Методологія і організація контролю розрахунків з персоналом підприємстваd474
Теоретичні і методологічні аспекти бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю основних засобів бюджетних установd473
Облік, контроль та аналіз матеріальних оборотних активів підприємстваd471
Теоретичні і методологічні аспекти бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю виконання кошторису бюджетної установиd469
Облік, контроль та аналіз кредиторської заборгованості бюджетної установиd468
Облік і контроль формування і використання запасів бюджетної установиd465
Облік, контроль та аналіз дебіторської заборгованості підприємств торгівліd463
Облік, контроль та аналіз грошових потоків підприємстваd461
Методологія і організація внутрішнього контролю підприємствd460
Облік, аналіз і контроль витрат операційної діяльності підприємства торгівліd458
Облік, аналіз і контроль валютних операцій підприємствd457
Облік, аналіз і контроль активів підприємств та ефективність їх використанняd456
Контроль та аналіз дебіторської заборгованості підприємств нафтогазового комплексу Україниd450
Удосконалення обліку, контролю та аналізу виробництва готової продукції (робіт, послуг)d420
Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукціїd419
Облік, контроль і економічний аналіз основних засобів та їх ефективного використанняd416
Облік, аналіз та контроль оплати праці і розрахунків з персоналомd412
Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власностіd408
Облік, аналіз і аудит оплати праці та розрахунків з персоналомd404
Організаційно-методичні основи контролю руху основних засобів підприємстваd399
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансової стійкості і платоспроможності підприємствd394
Облік, аналіз і контроль операцій з матеріальними активами бюджетної установиd385
Облік, аналіз і контроль збереження та використання капіталу акціонерних товариствd379
Облік, аналіз і контроль формування і використання запасів бюджетних установd377
Контроль і аналіз поточних зобов'язань підприємств та своєчасності їх погашенняd376
Облік і контроль розрахункових операцій підприємствd375
Облік, аналіз і контроль формування й використання запасів торгівельного підприємстваd373
Облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установиd372
Облік і контроль товарних операцій підприємств торгівліd370
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств торгівліd369
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами бюджетної установиd366
Теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів підприємства та контроль ефективності їх використанняd365
Організаційно-методологічні аспекти бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємствd364
Удосконалення обліку основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного користуванняd363
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю фінансових результатів діяльності підприємстваd360
Контроль і ревізія праці та її оплати в закладах освітиd358
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансового стану підприємствd355
Удосконалення обліку та контролю товарних ресурсів і аналіз ефективності їх використання в системі управління підприємствами торгівліd347
Контроль і ревізія оборотних активів в закладах охорони здоров'яd344
Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів d343
Облік, контроль та аналіз товарних запасів підприємства d342
Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування прибутку та його оподаткування d340
Теоретичні та методичні основи аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємствd338
Удосконалення обліку та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі d336
Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу і внутрішнього контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств d327
Теоретичні і методологічні основи аудиту звітності бюджетних установ d326
Облік та контроль проектно-дослідних підприємств d325
Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками d323
Організація обліку, контролю та аналізу руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку d317
Контроль і ревізія операцій з матеріальними активами в закладах освіти d316
Аналіз і оцінка виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установd308
Облік, аналіз та контроль зобов'язаньd297
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в закладах освітиd293
Теоретичні і методологічні засади аналізу і контролю виконання кошторису бюджетних установ d291
Контроль ефективності використання майна бюджетної установиd267
Контроль і ревізія витрат на утримання контрольно-ревізійних органівd261
Контроль і ревізія оборотних активів закладів охорони здоров'яd259
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установd256
Облік, аналіз та контроль виробничих запасів підприємства d254
Контроль ефективності використання майна бюджетної установи d250
Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністюd246
Контроль і ревізія операцій з матеріальними цінностями бюджетної установи d239
Облік, аналіз і контроль реалізації товарівd238
Контроль і ревізія розрахункових операцій в закладах охорони здоров'яd236
Контроль і ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d235
Організаційно-методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ d234
Удосконалення фінансового контролю і аналізу використання праці та її оплати d232
Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праціd231
Аналіз і контроль фінансових результатів підприємств торгівліd230
Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю інтенсивності та ефективності використання капіталу підприємстваd228
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установd227
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установd226
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю виконання кошторису доходів і видатків у закладах освітиd219
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю органів виконавчої владиd218
Організація та методика аналізу та контролю кредитів комерційного банкуd217
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю дебіторської заборгованості підприємствd215
Організаційно-методологічні аспекти контролю і аналізу фінансового стану установ охорони здоров'яd214
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освітиd213
Аналіз і контроль виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'яd210
Фінансовий аналіз і контроль у пенсійному фондіd209
Фінансовий аналіз і контроль діяльності установ державного казначейства d208
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансового стану підприємства d207
Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'яd200
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю операцій з товарними ресурсамиd198
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності закладів освітиd197
Аналіз і контроль розміщення капіталу та ефективності і інтенсивності його використання в акціонерних товариствахd195
Аналіз системи визначення рівня оплати праці службовців закордонних дипломатичних установd186
Аналіз та оцінка майна бюджетних установd179
Організаційно-методологічні аспекти аналізу та контролю розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариствd174
Контроль і ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d172
Аналіз стану контрольно-ревізійної роботи та шляхи її удосконалення d169
Контроль і ревізія розрахункових операцій в установах культури d163
Контроль та ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d157
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в установах виконавчої владиd153
Контроль та ревізія операцій з необоротними активами бюджетних установ d152
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'яd147
Контроль та ревізія касових і розрахункових операцій у науково-дослідних установах d139
Контроль і ревізія розрахункових операцій в установах охорони здоров'яd131
Контроль і ревізія витрат на харчування та лікування в установах охорони здоров'яd123
Контроль і ревізія операцій з основними засобами в органах виконавчої владиd119
Контроль і ревізія розрахунків в органах державного управлінняd117
Контроль і ревізія видатків на оплату праці в установах охорони здоров'яd116
Контроль і ревізія видатків на оплату праці в закладах культуриd099
Удосконалення обліку і контролю операцій з коштами в закладах освітиd083
Удосконалення обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствахd081
Вдосконалення обліку та контролю виробничих запасів підприємствd080
Теорія і практика використання систем автоматизованої обробки обліково-економічної інформації в управлінні господарською діяльністю підприємствd079
Контроль і ревізія використання коштів на харчування та лікування в установах охорони здоров'яd078
Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів та їх використання в установах охорони здоров'яd076
Організація та планування контрольно-ревізійної роботиd074
Контроль і ревізія матеріальних активів в органах виконавчої владиd070
Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів в закладах освітиd068
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'яd066
Контроль і ревізія надходження і використання коштів в установах Пенсійного фондуd063
Контроль і ревізія використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'яd057
Контроль і ревізія цільового використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'яd036
Контроль і ревізія операцій з оборотними матеріальними активами в установах охорони здоров'яd031
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в закладах культуриd008
Список №4 Список №3 Список №2 Список №1
Купити готову дипломну роботу з обліку, аналізу і контролю можна за ціною 500 грн.
Виконуємо
написання дипломів на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про дипломні роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва).

Для успішного захисту у нас є дипломні роботи з різних тем фінансового аналізу, які Ви можете замовити Наш банк робіт містить недорогі магістерські роботи з дисципліни фінансовий менеджмент щоб полегшити написання Вашої роботи