Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління власним капіталом і джерелами фінансування

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства

Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємства

В дипломній роботі оглянуто теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, проаналізовано обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено организационно-экономическая оценка предприятия наведено документирования и финансовый учет, представлено автоматизацию учета власних фінансових ресурсів, простежено проведение аудита, опрацьовано методику анализа, обстежено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємства

Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

В дипломній роботі оцінено экономическую сущность власного капіталу підприємства, охарактеризовано оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано короткая характеристика предприятия з'ясовано документирования и финансовый учет, простежено автоматизацию учета власного капіталу підприємств, оцінено организацию и планирование аудита, визначено методику анализа, обстежено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

Облік, аналіз і аудит власного капіталу

В дипломній роботі сформульовано теоретическое содержание власного капіталу підприємства, розроблено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано организационно-экономическая оценка предприятия сформульовано аналитический и синтетический учет, простежено компьютеризацию учета власних джерел фінансування підприємств, з'ясовано проведение аудита, оцінено методику анализа, роз'яснено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит власного капіталу

Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві

В дипломній роботі розглянуто теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, розглянуто обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено организационно-экономическая оценка предприятия висвітлено аналитический и синтетический учет, оглянуто компьютеризацию учета формування та використання власного капіталу, сформульовано организацию и планирование аудита, висунуто методику анализа, висвітлено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві

Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

В дипломній роботі наведено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, окреслено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено организационно-экономическая оценка предприятия висвітлено документирования и финансовый учет, розглянуто автоматизацию учета власного капіталу товариства, надано организацию и планирование аудита, окреслено общий и факторный анализ, обстежено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємства

В дипломній роботі з'ясовано теоретическое содержание власного капіталу підприємства, сформульовано анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано короткая характеристика предприятия надано аналитический и синтетический учет, сформульовано компьютеризацию учета статутного капіталу підприємства, оглянуто методику аудита, надано общий и факторный анализ, проаналізовано информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємства

Облік і аудит власного капіталу підприємства

В дипломній роботі окреслено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, простежено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано организационно-экономическая оценка предприятия наведено организацию и методику учета, оглянуто автоматизацию учета власного капіталу підприємства, наведено организацию и планирование аудита, простежено общий и факторный анализ, оглянуто информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Облік і аудит власного капіталу підприємства

Управління власними фінансовими ресурсами

В дипломній роботі оцінено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, охарактеризовано оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано короткая характеристика предприятия висвітлено организацию и методику учета, сформульовано автоматизацию учета власних фінансових ресурсів, сформульовано проведение аудита, визначено общий и факторный анализ, сформульовано методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Управління власними фінансовими ресурсами

Управління фінансами акціонерних товариств

В дипломній роботі сформульовано теоретическое содержание власного капіталу підприємства, зумовлено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито организация управления и анализ показателей предприятия досліджено аналитический и синтетический учет, охарактеризовано механизацию учета фінансами акціонерних товариств, висунуто организацию и планирование аудита, висвітлено аналитическую оценку, роз'яснено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Управління фінансами акціонерних товариств

Капітал підприємства та методика управління ним

В дипломній роботі оглянуто теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, розроблено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено короткая характеристика предприятия окреслено документирования и финансовый учет, розкрито механизацию учета капіталом підприємства, розроблено организацию и планирование аудита, простежено методику анализа, розроблено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Капітал підприємства та методика управління ним

Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємства

В дипломній роботі простежено экономическую сущность власного капіталу підприємства, вивчено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано короткая характеристика предприятия з'ясовано организацию и методику учета, охарактеризовано компьютеризацию учета власного капіталу торговельного підприємства, висвітлено методику аудита, окреслено аналитическую оценку, сформульовано информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємства

Управління власним капіталом підприємства

В дипломній роботі надано экономическую сущность власного капіталу підприємства, оглянуто оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто организационно-экономическая оценка предприятия представлено организацию и методику учета, оцінено автоматизацию учета власного капіталу, обстежено проведение аудита, висунуто аналитическую оценку, представлено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Управління власним капіталом підприємства

Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

В дипломній роботі висвітлено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, з'ясовано оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано короткая характеристика предприятия наведено аналитический и синтетический учет, окреслено компьютеризацию учета ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, оглянуто проведение аудита, надано аналитическую оценку, сформульовано информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємств

В дипломній роботі проаналізовано экономическую сущность власного капіталу підприємства, охарактеризовано обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено организационно-экономическая оценка предприятия розкрито организацию и методику учета, досліджено компьютеризацию учета власного капіталу, опрацьовано методику аудита, висунуто общий и факторный анализ, надано методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємств

Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємств

В дипломній роботі представлено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, оглянуто оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано организация управления и анализ показателей предприятия простежено организацию и методику учета, розглянуто механизацию учета власного капіталу, простежено методику аудита, досліджено общий и факторный анализ, розроблено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємств

Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власності

В дипломній роботі обстежено экономическую сущность власного капіталу підприємства, охарактеризовано обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено организация управления и анализ показателей предприятия зумовлено документирования и финансовый учет, простежено механизацию учета статутного капіталу підприємств різних форм власності, з'ясовано проведение аудита, роз'яснено общий и факторный анализ, представлено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власності

Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

В дипломній роботі охарактеризовано теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, опрацьовано оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено короткая характеристика предприятия роз'яснено организацию и методику учета, проаналізовано компьютеризацию учета формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності , опрацьовано методику аудита, обстежено аналитическую оценку, висвітлено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталу

В дипломній роботі вивчено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, зумовлено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано короткая характеристика предприятия проаналізовано документирования и финансовый учет, обстежено автоматизацию учета власного капіталу, охарактеризовано проведение аудита, проаналізовано общий и факторный анализ, надано организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталу

Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

В дипломній роботі простежено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, сформульовано оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено организация управления и анализ показателей предприятия представлено документирования и финансовый учет, висвітлено механизацию учета формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, розглянуто методику аудита, окреслено общий и факторный анализ, з'ясовано организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівлі

В дипломній роботі з'ясовано теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, обстежено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено короткая характеристика предприятия досліджено документирования и финансовый учет, висунуто механизацию учета використання власного капіталу підприємств торгівлі, розкрито методику аудита, розглянуто методику анализа, визначено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівлі

Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств

В дипломній роботі досліджено экономическую сущность власного капіталу підприємства, окреслено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено организация управления и анализ показателей предприятия висунуто документирования и финансовый учет, з'ясовано автоматизацию учета формування власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств, зумовлено методику аудита, досліджено аналитическую оценку, оглянуто организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств

Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствах

В дипломній роботі наведено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, представлено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано организация управления и анализ показателей предприятия наведено аналитический и синтетический учет, зумовлено механизацию учета власного капіталу в акціонерних товариствах, досліджено проведение аудита, охарактеризовано методику анализа, окреслено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствах

Контроль і ревізія власного та позикового капіталу

В дипломній роботі роз'яснено экономическую сущность власного капіталу підприємства, з'ясовано анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано организационно-экономическая оценка предприятия проаналізовано аналитический и синтетический учет, роз'яснено компьютеризацию учета власного та позикового капіталу, обстежено методику аудита, опрацьовано аналитическую оценку, представлено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія власного та позикового капіталу

Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства


Актуальність дипломної роботи

Початком діяльності для будь - якого суб'єкта підприємництва є формування капіталу. Під час вже розпочатої діяльності юридична особа намагається розширити сферу своєї діяльності за рахунок диверсифікації своєї діяльності та запровадження широкої мережі торгівлі. Звісно, подібні розширення потребують додаткових вкладень фінансових, тобто підприємець прагне до збільшення обсягу власного капіталу.
Відповідно, постає проблема достовірності відображення фактичного стану підприємства, оцінки ефективності і аналізу діяльності створених підприємств з метою пошуку резервів розвитку, аудиту використання капіталу задля виявлення вад в господарюванні та їх усунення.

Мета дипломної роботи

Дослідження організаційно-методичних та методологічних аспектів організації обліку, аналізу і аудиту власного капіталу на підставі вивчення законодавчих та нормативних документів, економічної літератури та практичного досвіду базового підприємства.

Завдання дипломної роботи

Для реалізації мети дипломної роботи визначено наступні завдання:
1. з'ясувати економічну сутність власного капіталу;
2. провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу і аудиту власного капіталу;
3. розглянути організацію обліку власного капіталу ТОВ "Торнадо";
4. спроектувати систему первинного обліку власного капіталу;
5. дослідити аналітичний і синтетичний облік власного капіталу та формування звітності;
6. визначити систему аналітичних показників, інформаційну базу і основні методи економічного аналізу;
7. провести аналіз власного капіталу ТОВ "Торнадо";
8. розглянути методику проведення аудиту власного капіталу.

Об'єкт дипломної роботи

Торговельне підприємство ТОВ "Торнадо", основним видом діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля.

Результати дипломної роботи

можуть бути використані для удосконалення обліку, аналізу і аудиту на підприємстві для підвищення ефективності використання капіталу.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль власного капіталу і джерел фінансування підприємства

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з власного капіталу підприємства Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства Облік власного капіталу підприємства Аналіз, оцінка і управління власним капіталом і джерелами фінансування Аудит власного капіталу підприємства Висновки і пропозиції з удосконалення керування власним капіталом і джерелами фінансування


Висновки і пропозиції по темі Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства


Дослідження теми дипломної роботи проводилось від визначення теоретичних основ об’єкта дослідження, теоретичних засад обліку, аналізу і аудиту до розгляду організації і методики управління власним капіталом в практичній діяльності одного з акціонерних товариств – ВАТ Універмаг “Дитячий світ”.
Важливою передумовою ефективного здійснення обліку, аналізу і аудиту власного капіталу є докладне планування управлінського процесу та його організація. Для ефективного планування і управління управлінським процесом доцільно б було використовувати на лише традиційні методи (програма аудиту, план-графік, робочий план аналітика), але і такі нетрадицйні методи, як сітьове планування, особливо коли необхідно проконтролювати великі обсяги інформації з досить великою кількістю виконавців і в обмежені строки. Хоча сам по собі процес сітьового планування досить трудомісткий і вимагає професійних навиків, проте оволодіння цим методом значно спрощує планування управлінського процесу і в подальшому поточний аудит за його протіканням, дозволяє контролювати час, що відведений для кожного виконавця на здійснення деякої сукупності робіт, а також визначати резерви часу. Ця тема ще досить слабко розробляється вітчизняними науковцями і, на мою думку, заслуговує особливої уваги.
Перед прибуттям аудиторів на об’єкт необхідно особливу увагу приділити вивченню нормативної бази, особливо по темі формування та використання власного капіталу, по якій останнім часом прийнято досить багато законодавчих та нормативних актів. На жаль, в деяких управлінських підрозділам цьому питанню приділяється мало уваги.
Стосовно обліку власного капіталу, який ведеться бухгалтерією ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”, слід відмітити, що він майже повністю відповідає встановленій законодавством методології бухгалтерського обліку. Порядок та процедура обліку відповідає використовуваній в установі журнально-ордерній формі з використанням всіх відповідних типових форм первинних документів, облікових регістрів та звітних документів, які мають використовуватися при цій формі.
Разом з тим слід відмітити, що недоліком бухгалтерського обліку на базовому підприємстві є відсутність чіткого графіку документообороту, що призводить до таких порушень, як невчасне подання первинних документів в бухгалтерію. Також іноді порушуються правила складання первинних документів - відсутні підписи відповідальних осіб, дати тощо. Ці порушення хоч і являються досить дрібними і можуть бути наслідком звичайного недогляду, однак повторюються досить систематично. Що свідчить про недостатність внутрішнього контролю зі сторони керівництва за здійсненням бухгалтерського обліку. Необхідно розробити чіткий графік документообороту та вимагати від працівників дотримання чинних вимог до складання первинних документів. Цим аспектам слід приділити увагу системі внутрішньогосподарського контролю.
Таким чином, впровадження в методологію перевірки власного капіталу в акціонерних товариствах запропонованих вдосконалень може підвищити ефективність аудиторського процесу, що буде виражено в зменшенні часу на перевірку, підвищенні продуктивності праці аудиторів, а також більш чіткому попередженні випадків помилок і шахрайства в діяльності суб’єктів господарювання.
В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства, які можна купити В нашому банку готових робіт є дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит грошових потоків підприємства для купівлі
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку