Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління власним капіталом і джерелами фінансування

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства

Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємства

В дипломній роботі зумовлено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, наведено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено короткая характеристика предприятия надано аналитический и синтетический учет, оглянуто компьютеризацию учета власних фінансових ресурсів, досліджено проведение аудита, проаналізовано аналитическую оценку, зумовлено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємства

Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

В дипломній роботі представлено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, досліджено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано организационно-экономическая оценка предприятия розглянуто документирования и финансовый учет, з'ясовано механизацию учета власного капіталу підприємств, роз'яснено проведение аудита, розглянуто аналитическую оценку, досліджено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

Облік, аналіз і аудит власного капіталу

В дипломній роботі оцінено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, вивчено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано организационно-экономическая оценка предприятия висунуто аналитический и синтетический учет, розроблено автоматизацию учета власних джерел фінансування підприємств, оглянуто организацию и планирование аудита, розкрито аналитическую оценку, охарактеризовано организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит власного капіталу

Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві

В дипломній роботі висвітлено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, оглянуто обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано короткая характеристика предприятия розроблено аналитический и синтетический учет, зумовлено автоматизацию учета формування та використання власного капіталу, надано методику аудита, наведено аналитическую оценку, оцінено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві

Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

В дипломній роботі обстежено экономическую сущность власного капіталу підприємства, висунуто обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто организационно-экономическая оценка предприятия роз'яснено документирования и финансовый учет, окреслено компьютеризацию учета власного капіталу товариства, висвітлено проведение аудита, наведено общий и факторный анализ, наведено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством

Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємства

В дипломній роботі обстежено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, обстежено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено организация управления и анализ показателей предприятия охарактеризовано организацию и методику учета, опрацьовано компьютеризацию учета статутного капіталу підприємства, окреслено методику аудита, розкрито общий и факторный анализ, розкрито организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємства

Облік і аудит власного капіталу підприємства

В дипломній роботі розглянуто теоретическое содержание власного капіталу підприємства, наведено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто организационно-экономическая оценка предприятия визначено организацию и методику учета, окреслено автоматизацию учета власного капіталу підприємства, сформульовано проведение аудита, простежено общий и факторный анализ, наведено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Облік і аудит власного капіталу підприємства

Управління власними фінансовими ресурсами

В дипломній роботі надано теоретическое содержание власного капіталу підприємства, простежено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано короткая характеристика предприятия надано аналитический и синтетический учет, досліджено механизацию учета власних фінансових ресурсів, досліджено организацию и планирование аудита, розкрито аналитическую оценку, обстежено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Управління власними фінансовими ресурсами

Управління фінансами акціонерних товариств

В дипломній роботі роз'яснено экономическую сущность власного капіталу підприємства, досліджено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено короткая характеристика предприятия наведено организацию и методику учета, визначено компьютеризацию учета фінансами акціонерних товариств, оглянуто проведение аудита, проаналізовано общий и факторный анализ, обстежено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Управління фінансами акціонерних товариств

Капітал підприємства та методика управління ним

В дипломній роботі зумовлено экономическую сущность власного капіталу підприємства, наведено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано организационно-экономическая оценка предприятия оцінено организацию и методику учета, оглянуто механизацию учета капіталом підприємства, оцінено методику аудита, досліджено аналитическую оценку, сформульовано информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Капітал підприємства та методика управління ним

Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємства

В дипломній роботі з'ясовано экономическую сущность власного капіталу підприємства, з'ясовано оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено организация управления и анализ показателей предприятия розроблено организацию и методику учета, визначено компьютеризацию учета власного капіталу торговельного підприємства, розроблено организацию и планирование аудита, охарактеризовано методику анализа, розкрито информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємства

Управління власним капіталом підприємства

В дипломній роботі оглянуто экономическую сущность власного капіталу підприємства, наведено оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано организация управления и анализ показателей предприятия розкрито аналитический и синтетический учет, наведено механизацию учета власного капіталу, досліджено проведение аудита, вивчено общий и факторный анализ, досліджено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Управління власним капіталом підприємства

Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

В дипломній роботі наведено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, зумовлено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано организационно-экономическая оценка предприятия обстежено аналитический и синтетический учет, наведено автоматизацию учета ефективності та інтенсивності використання власного капіталу, оцінено организацию и планирование аудита, розкрито методику анализа, сформульовано организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємств

В дипломній роботі охарактеризовано теоретическое содержание власного капіталу підприємства, наведено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано организация управления и анализ показателей предприятия представлено документирования и финансовый учет, оглянуто автоматизацию учета власного капіталу, зумовлено методику аудита, охарактеризовано общий и факторный анализ, висунуто организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємств

Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємств

В дипломній роботі простежено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, простежено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено короткая характеристика предприятия проаналізовано аналитический и синтетический учет, з'ясовано автоматизацию учета власного капіталу, наведено проведение аудита, висунуто общий и факторный анализ, визначено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємств

Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власності

В дипломній роботі розкрито теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, висунуто оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито организационно-экономическая оценка предприятия розкрито организацию и методику учета, опрацьовано механизацию учета статутного капіталу підприємств різних форм власності, опрацьовано организацию и планирование аудита, з'ясовано методику анализа, наведено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власності

Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

В дипломній роботі з'ясовано экономическую сущность власного капіталу підприємства, досліджено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено короткая характеристика предприятия опрацьовано организацию и методику учета, зумовлено компьютеризацию учета формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності , розроблено организацию и планирование аудита, сформульовано аналитическую оценку, охарактеризовано методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталу

В дипломній роботі висунуто экономическую сущность власного капіталу підприємства, розкрито оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено организационно-экономическая оценка предприятия надано аналитический и синтетический учет, наведено компьютеризацию учета власного капіталу, з'ясовано организацию и планирование аудита, висунуто методику анализа, обстежено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталу

Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

В дипломній роботі роз'яснено теоретическое содержание власного капіталу підприємства, роз'яснено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано организационно-экономическая оценка предприятия надано организацию и методику учета, представлено компьютеризацию учета формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, надано проведение аудита, представлено методику анализа, оцінено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівлі

В дипломній роботі висвітлено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, сформульовано обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано организационно-экономическая оценка предприятия оглянуто организацию и методику учета, окреслено компьютеризацию учета використання власного капіталу підприємств торгівлі, сформульовано организацию и планирование аудита, роз'яснено методику анализа, визначено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівлі

Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств

В дипломній роботі з'ясовано теоретическое содержание власного капіталу підприємства, з'ясовано оценку нормативно-правовой базы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто организация управления и анализ показателей предприятия роз'яснено аналитический и синтетический учет, роз'яснено механизацию учета формування власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств, зумовлено методику аудита, розкрито методику анализа, окреслено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариств

Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствах

В дипломній роботі роз'яснено теоретические основы учета, анализа и аудита власного капіталу підприємства, простежено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано организационно-экономическая оценка предприятия висунуто аналитический и синтетический учет, проаналізовано механизацию учета власного капіталу в акціонерних товариствах, досліджено методику аудита, оцінено аналитическую оценку, висвітлено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствах

Контроль і ревізія власного та позикового капіталу

В дипломній роботі окреслено экономическую сущность власного капіталу підприємства, оцінено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто организация управления и анализ показателей предприятия опрацьовано организацию и методику учета, опрацьовано компьютеризацию учета власного та позикового капіталу, визначено методику аудита, опрацьовано общий и факторный анализ, сформульовано методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія власного та позикового капіталу

Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства


Актуальність дипломної роботи

Початком діяльності для будь - якого суб'єкта підприємництва є формування капіталу. Під час вже розпочатої діяльності юридична особа намагається розширити сферу своєї діяльності за рахунок диверсифікації своєї діяльності та запровадження широкої мережі торгівлі. Звісно, подібні розширення потребують додаткових вкладень фінансових, тобто підприємець прагне до збільшення обсягу власного капіталу.
Відповідно, постає проблема достовірності відображення фактичного стану підприємства, оцінки ефективності і аналізу діяльності створених підприємств з метою пошуку резервів розвитку, аудиту використання капіталу задля виявлення вад в господарюванні та їх усунення.

Мета дипломної роботи

Дослідження організаційно-методичних та методологічних аспектів організації обліку, аналізу і аудиту власного капіталу на підставі вивчення законодавчих та нормативних документів, економічної літератури та практичного досвіду базового підприємства.

Завдання дипломної роботи

Для реалізації мети дипломної роботи визначено наступні завдання:
1. з'ясувати економічну сутність власного капіталу;
2. провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу і аудиту власного капіталу;
3. розглянути організацію обліку власного капіталу ТОВ "Торнадо";
4. спроектувати систему первинного обліку власного капіталу;
5. дослідити аналітичний і синтетичний облік власного капіталу та формування звітності;
6. визначити систему аналітичних показників, інформаційну базу і основні методи економічного аналізу;
7. провести аналіз власного капіталу ТОВ "Торнадо";
8. розглянути методику проведення аудиту власного капіталу.

Об'єкт дипломної роботи

Торговельне підприємство ТОВ "Торнадо", основним видом діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля.

Результати дипломної роботи

можуть бути використані для удосконалення обліку, аналізу і аудиту на підприємстві для підвищення ефективності використання капіталу.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль власного капіталу і джерел фінансування підприємства

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з власного капіталу підприємства Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту і контролю джерел фінансування підприємства Облік власного капіталу підприємства Аналіз, оцінка і управління власним капіталом і джерелами фінансування Аудит власного капіталу підприємства Висновки і пропозиції з удосконалення керування власним капіталом і джерелами фінансування


Висновки і пропозиції по темі Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства


Дослідження теми дипломної роботи проводилось від визначення теоретичних основ об’єкта дослідження, теоретичних засад обліку, аналізу і аудиту до розгляду організації і методики управління власним капіталом в практичній діяльності одного з акціонерних товариств – ВАТ Універмаг “Дитячий світ”.
Важливою передумовою ефективного здійснення обліку, аналізу і аудиту власного капіталу є докладне планування управлінського процесу та його організація. Для ефективного планування і управління управлінським процесом доцільно б було використовувати на лише традиційні методи (програма аудиту, план-графік, робочий план аналітика), але і такі нетрадицйні методи, як сітьове планування, особливо коли необхідно проконтролювати великі обсяги інформації з досить великою кількістю виконавців і в обмежені строки. Хоча сам по собі процес сітьового планування досить трудомісткий і вимагає професійних навиків, проте оволодіння цим методом значно спрощує планування управлінського процесу і в подальшому поточний аудит за його протіканням, дозволяє контролювати час, що відведений для кожного виконавця на здійснення деякої сукупності робіт, а також визначати резерви часу. Ця тема ще досить слабко розробляється вітчизняними науковцями і, на мою думку, заслуговує особливої уваги.
Перед прибуттям аудиторів на об’єкт необхідно особливу увагу приділити вивченню нормативної бази, особливо по темі формування та використання власного капіталу, по якій останнім часом прийнято досить багато законодавчих та нормативних актів. На жаль, в деяких управлінських підрозділам цьому питанню приділяється мало уваги.
Стосовно обліку власного капіталу, який ведеться бухгалтерією ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”, слід відмітити, що він майже повністю відповідає встановленій законодавством методології бухгалтерського обліку. Порядок та процедура обліку відповідає використовуваній в установі журнально-ордерній формі з використанням всіх відповідних типових форм первинних документів, облікових регістрів та звітних документів, які мають використовуватися при цій формі.
Разом з тим слід відмітити, що недоліком бухгалтерського обліку на базовому підприємстві є відсутність чіткого графіку документообороту, що призводить до таких порушень, як невчасне подання первинних документів в бухгалтерію. Також іноді порушуються правила складання первинних документів - відсутні підписи відповідальних осіб, дати тощо. Ці порушення хоч і являються досить дрібними і можуть бути наслідком звичайного недогляду, однак повторюються досить систематично. Що свідчить про недостатність внутрішнього контролю зі сторони керівництва за здійсненням бухгалтерського обліку. Необхідно розробити чіткий графік документообороту та вимагати від працівників дотримання чинних вимог до складання первинних документів. Цим аспектам слід приділити увагу системі внутрішньогосподарського контролю.
Таким чином, впровадження в методологію перевірки власного капіталу в акціонерних товариствах запропонованих вдосконалень може підвищити ефективність аудиторського процесу, що буде виражено в зменшенні часу на перевірку, підвищенні продуктивності праці аудиторів, а також більш чіткому попередженні випадків помилок і шахрайства в діяльності суб’єктів господарювання.
В нашому банку готових робіт є магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту і контролю ресурсів на поточному рахунку в банку і касі підприємства для купівлі В нашому банку готових робіт є дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит грошових потоків підприємства для купівлі