Довідка
про впровадження результатів магістерської роботи


Дана студентці п’ятого курсу обліково-економічного факультету (денної форми навчання) Київського національного торговельно-економічного університету ___________________ в тому, що матеріали її магістерської роботи на тему «Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх надходження в умовах використання інформаційних технологій», виконаної на матеріалах підприємства ТОВ «КМБУД» розглянуті.

Окремі розробки автора, його висновки і пропозиції становлять певний інтерес і прийняті для практичного використання в діяльності нашого підприємства.

Зокрема:

- розробки і рекомендації з удосконалення документального оформлення основних засобів;

- розробки методики управлінського обліку основних засобів;

- розробки і рекомендації з методології фінансового обліку основних засобів підприємства згідно до національних стандартів;

- розробки з методики економічного аналізу основних засобів діяльності підприємства;

- рекомендації щодо удосконалення організації контролю основних засобів та ін.


Головний бухгалтер

М. П.



Скачати безкоштовно

Для безкоштовної закачки натисніть на кнопку: