Довідка
про впровадження результатів
дипломної роботи


Студент(ка) ____________________________ виконала дипломну роботу на тему "____________________________________________________" на матеріалах _________________________________.


В умовах господарювання підприємство постійно взаємодіє з іншими учасниками ринкових відносин. В процесі цієї взаємодії у підприємства виникає короткострокові зобов'язання з: постачальниками - за отримані товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги; покупцями - за отримані кошти під поставку продукції; банками - за наданий кредит; працівниками - за нараховану зарплату тощо.

У бухгалтерському обліку короткострокові зобов'язання розглядаються як позиковий капітал. На сьогоднішній момент питання формування позикового капіталу є одним з основних питань, що стоять перед господарюючими суб'єктами.

Поставши перед необхідністю завоювання ключових позицій на ринку більшість підприємств зазнало настільки гострої нестачі фінансових ресурсів, за якої проблема залучення коштів стала більш ніж очевидною. Отже, дипломна робота виконана на актуальну тему дослідження.

Результати її роботи, а також висновки і пропозиції будуть використані у покращенні фінансово-господарської діяльності нашого підприємства.Скачати безкоштовно

Для безкоштовної закачки натисніть на кнопку: