Рецензія
на магістерську роботу


___________________________________ на тему:
"______________________________________________"


Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю удосконалення обліку, аналізу і контролю ____________________________________.

Тема широко розкрита, особливо детально розглянутий облік як інформаційна база аналізу і контролю діяльності підприємства, що в подальшому відіграло значну роль при впровадженні результатів в практичну діяльність.

Позитивним моментом є дослідження теоретичних та організаційно-методологічних питань побудови системи аналізу і контролю ________________________________.

Висновки і пропозиції, викладені в магістерській роботі, є достатньо аргументованими.

Дослідження полягає у визначенні основних напрямів удосконалення організації та методології аналізу і контролю _____________________________________________.

При дослідженні застосовані сучасні методи обробки інформації.

Результати дослідження сприяють удосконаленню організації та методології аналізу і контролю ________________________________________________________. Пропозиції щодо удосконалення аналізу і контролю ________________________________________________________ в умовах застосування автоматизованих систем обробки даних дають можливість підняти на якісно вищий рівень обробку та представлення економічної інформації для обґрунтування і прийняття управлінських рішень.

Магістерська робота повністю відповідає встановленим методичним вимогам.

Робота написана економічно грамотно, тему повністю розкрито, наведені вдалі пропозиції та рекомендації. Магістерська робота студента(ки) ___________________________ виконана на високому рівні і може бути допущена до захисту.Скачати безкоштовно

Для безкоштовної закачки натисніть на кнопку: