Рецензія
на дипломну роботу


студента ________________________________
на тему: "Контроль фінансової діяльності суб’єктів господарювання"


Дипломна робота студента виконана на актуальну, з огляду проблем становлення та розвитку фінансового контролю в Україні, тему.

Автор, на нашу думку, правильно розглядає сучасні проблеми організації та методології контролю та реально оцінює проблеми правового поля в якому діє об’єкт його дослідження.

Слід відзначити системний підхід автора до розглядаємих питань як з точки зору економіко-правової їх суті, так і інформаційного опису змісту господарських операцій та застосування методів економічного аналізу при контрольних процедурах.

На нашу думку автор правильно висвітлив методологію контролю фінансової діяльності підприємств, правильно розуміє значення інформаційного забезпечення сучасного контролю, демонструє теоретичні та практичні знання методології перевірки та чинного законодавства України, що дуже важливо для фахівця з контролю.

Викладене вище дозволяє нам зробити висновок, що дипломна робота ___________________________ відповідає встановленим вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та КНТЕУ; підтверджує знання автора теоретичних засад та володіння певними практичними навичками з обліку, контролю та економічного аналізу на сучасному рівні, а сама робота заслуговує позитивної оцінки.Скачати безкоштовно

Для безкоштовної закачки натисніть на кнопку: