Відзив
на магістерську роботу


____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові студента)

на тему: "__________________________________"
за матеріалами: _____________________________________


Магістерська робота виконана у відповідності з затвердженим планом, поставленні завдання виконані, питання розкриті, мета роботи розробити шляхи удосконалення аналізу і аудиту дебіторської заборгованості була досягнута.

В ході дослідження студентом були опрацьовані і проаналізовані чинні нормативно-правові акти, що використовуються при проведенні аналізу і аудиту дебіторської заборгованості, досліджені наукові розробки вітчизняних і закордонних авторів, зроблений їх критичний аналіз.

В ході дослідження магістр показав якісне володіння методологією наукових досліджень і вміння використовувати сучасні методи обробки інформації. Зокрема був зроблений порівняльний аналіз дебіторської заборгованості трьох установ, зроблені обґрунтовані висновки і запропоновані шляхи удосконалення управління дебіторською заборгованістю цих бюджетних установ.

Зроблені висновки є аргументовані, мають практичне значення, про що є підтвердження відповідної довідки з Центрального госпіталю МВС України.

Представлена магістерська робота є закінченим науковим дослідженням, відповідає всім вимогам Міністерства науки і освіти України, Київського національного торговельно-економічного університету та кафедри фінансового аналізу і контролю і заслуговує на оцінку "відмінно".


Керівник магістерської роботиСкачати безкоштовно

Для безкоштовної закачки натисніть на кнопку: