Довідка, відзив, рецензія, відгук для магістерської і дипломної роботи


Після написання дипломної роботи для її подачі на випускну кафедру університету для допущення до захисту в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) необхідно подати разом з результатами дослідження також рецензію керівника магістерської програми, зовнішню рецензію на дипломну роботу рецензента – кандидата економічних наук, відзив про магістерську роботу від підприємства, на базі якого виконувалось наукове дослідження, відгук про дипломну роботу керівника бази практики, а також довідку про впровадження результатів наукового дослідження в діяльність базового підприємства, установи або організації. Без цих документів дипломна робота не буде прийнята на випусковій кафедрі.

Нижче представлені зразки документів, які можна пристосувати до обраної теми дипломної роботи, що можна скачати безкоштовно.


Довідка про впровадження результатів дипломної роботи. Скачати безкоштовно зразок
Рецензія на магістерську роботу. Скачати безкоштовно зразок
Відгук на магістерську роботу. Скачати безкоштовно зразок
Відзив на дипломну роботу. Скачати безкоштовно зразок
Рецензія на дипломну роботу. Скачати безкоштовно зразок
Довідка про впровадження результатів магістерської роботи. Скачати безкоштовно зразок
Відзив на магістерську роботу. Скачати безкоштовно зразок
Відгук на дипломну роботу. Скачати безкоштовно зразок