Аналіз грошових потоків підприємства та їх достатності

Курсова робота (код: kurs70)

Предмет: фінансовий аналіз

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади економічного аналізу в системі управління грошовими потоками підприємства

1.1. Економічна сутність грошових потоків
1.2. Аналіз нормативно-правової бази і спеціальної літератури з теми дослідження

Розділ 2. Аналіз грошових потоків підприємства

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Ренклод»
2.2. Організаційно-інформаційна модель аналізу грошових потоків
2.3. Загальний аналіз грошових потоків базового підприємства
2.4. Аналіз ефективності грошових потоків підприємства

Розділ 3. Методика аналізу грошових потоків із застосуванням сучасних інформаційних технологій

Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 400 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади оцінки ефективності використання грошових коштів та їх руху, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

Ефективність діяльності підприємств, які працюють в умовах переходу до ринкової економіки, значною мірою залежить від стабільності їх грошових позицій.
Щоб визначити стратегію бізнесу, ефективно управляти фінансовими ресурсами, недостатньо лише оцінити фінансовий стан підприємства, прорахувати свої майбутні прибутки і збитки. Кожен керівник повинен бути впевнений в тому, що на рахунках підприємства є саме стільки коштів, скільки їх достатньо на даний момент для забезпечення функціонування основної діяльності, погашення зобов'язань, здійснення соціального захисту працівників.
Наявність грошових коштів тісно пов'язана з прибутком і рухом оборотного капіталу. Якщо підприємство працює стабільно, випускає та реалізує рентабельну продукцію, одержує прибуток, то це – важлива передумова хорошого стану потоку грошових засобів.
Але прибуток не може дорівнювати приросту грошових коштів. Цілком зрозуміло, що досить прибуткове підприємство може зіштовхнутися з труднощами при погашенні кредиторської заборгованості і браком грошових коштів для подальшого розширення діяльності. Не підлягає сумніву і той факт, що підприємство, яке успішно розширює обсяги продажу, може, поряд з цим, мати недостатню ліквідність.
Усе це зумовлює необхідність аналізу грошових коштів.
Аналіз руху потоків грошових коштів дає змогу вивчити їх динаміку, визначити суму перевищення надходжень над витратами, що дозволяє робити висновки про можливості внутрішнього самофінансування.
Головна ціль аналізу грошових потоків полягає в оцінці здатності підприємства заробляти грошові кошти визначеного розміру і в установлені строки, необхідні для здійснення запланованих витрат, що включає в себе:
1) вивчення обсягів та джерел грошових коштів, що надходять на підприємство;
2) дослідження основних напрямків використання грошових коштів;
3) аналіз достатності власних коштів для здійснення інвестиційної діяльності;
4) з'ясування причин розходження між величиною отриманого прибутку та фактичною наявністю грошових коштів;
5) досягнення фінансової оптимізації.
Метою курсової роботи є дослідження організаційних і методологічних питань аналізу грошових потоків підприємств, а також його удосконалення в умовах використання новітніх інформаційних технологій.
Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань:
- дослідження економічної сутності грошових потоків підприємств;
- проведення аналізу нормативно-правової бази і спеціальної літератури з теми дослідження;
- надання організаційно-економічної характеристики Підприємства;
- розгляд організаційно-інформаційної моделі аналізу грошових потоків;
- проведення загального аналізу грошових потоків базового підприємства;
- аналіз ефективності грошових потоків підприємства;
- висунення методики аналізу грошових потоків із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
Предметом дослідження даної курсової роботи являються грошові потоки – це надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Вони включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій.
Об'єктом вивчення даної курсової роботи було грошові потоки Підприємства.


Презентація на тему курсової роботи "фінансовий аналіз грошових потоків"Рисунок з аналізу господарської діяльності грошових потоків


Економічний фінансовий аналіз руху і ефективності грошових потоків підприємств

Висновки і пропозиції з удосконалення керування грошовими потоками

Однією з основних умов фінансового добробуту підприємства є надходження грошових коштів, які забезпечують покриття його зобов'язань. При цьому відсутність мінімального запасу грошових коштів свідчить про серйозні фінансові труднощі, а надмірна їх величина вказує на те, що підприємство зазнає збитків, пов'язаних з:
- Інфляцією та знеціненням грошових потоків;
- Утраченою можливість їх вигідного розміщення і отримання додаткового доходу.
У зв'язку з цим і виникає необхідність оцінки управління грошовими коштами на підприємстві.
Проаналізувавши промислове підприємство ТОВ «Ренклод» можна побачити, що дане підприємство є збитковим. І якщо не зробити негайне втручання у фінансову політику підприємства, може настати фінансова криза, яка призведе до банкрутства.
На фінансові труднощі підприємства й ймовірність його банкрутства можуть вказувати наведені нижче явища, аналіз грошових потоків і результатів динаміки яких є негативним:
- суттєві втрати в основній виробничій діяльності, що постійно повторюються;
- перевищення деякого критичного рівня простроченої кредиторської заборгованості;
- надмірне використання короткострокових позикових коштів в якості джерел фінансування довгострокових вкладень;
- стійке низьке значення коефіцієнтів ліквідності;
- хронічна нестача оборотних коштів;
- перевищення розміру позикових коштів над встановленими лімітами;
- хронічне невиконання зобов'язань перед інвесторами, кредиторами та акціонерами (щодо своєчасності повернення позик, виплати процентів та дивідендів);
- погіршення відносин із установами банківської системи;
- наявність наднормативних залежаних товарів і виробничих запасів;
- вимушене використання нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах.
Причини виникнення банкрутства підприємства можна поділити на 2 групи:
- ті, які не залежать від підприємства;
- ті, які залежать від підприємства.
До перших можна віднести:
- неудосконаленість фінансової, грошової, кредитної політики держави;
- неудосконаленість податкової системи;
- неудосконаленість нормативної і законодавчої бази реформування економіки країни;
- достатньо високий рівень інфляції.
До другої групи відносяться:
- зниження обсягів продажу за умов недосконалого вивчення попиту, відсутності каналів збуту, реклами;
- зниження обсягів виробництва;
- невиправдані високі витрати;
- низька рентабельність продукції;
- високі борги;
- невміння керівництва працювати та обирати ефективну фінансову, цінову, інвестиційну політику в умовах ринку та конкуренції;
- дефіцит грошових коштів для фінансування;
- інші фактори.
Заходи щодо підвищення ефективності грошових потоків підприємства:
- спрямування частини чистого прибутку безпосередньо на приріст статутного капіталу для підвищення нормативу (або поновлення) власних оборотних коштів;
- продаж (реалізація) об'єктів основних засобів (зайвих, морально застарілих) і використання одержаних коштів (або бодай їх частини) на поповнення фонду власних оборотних коштів;
- вжиття заходів щодо розвитку партнерських відносин з комерційними банками і збільшення на цій основі обсягу короткотермінових кредитів в своєму господарському обороті;
- розширення практики розрахунків з покупцями за відвантажену (відпущену) продукцію на умовах попередньої оплати (перерахування авансів) тощо;
- ретельне планування розподілу грошових ресурсів.
Також невелика інфляція є допустимою і навіть корисною, бо сприяє зростанню активності власників грошових потоків, примушує вкладати їх у прибуткові заходи, оскільки гроші, що лежать без руху, втрачають у ціні.
Успішну діяльність і постійну платоспроможність підприємству неможливо гарантувати лише за рахунок прибуткових проектів та збільшення обсягів продажу продукції. Недостатність грошових потоків для сплати по фінансових зобов'язаннях, завжди загрожує підприємству. Тому керівництво підприємства обов'язково повинно оцінювати фінансову потребу підприємства, а також визначати, на які потреби витрачалися гроші. Одним із способом визначення фінансової потреби підприємства є метод визначення мінімальної суми грошових коштів, необхідної підприємству для здійснення запланованих господарських процесів. Саме для успішної діяльності промислового підприємства на наступний рік необхідно як мінімум два мільйони п'ятсот шістдесят дві тисячі сто грн.


Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.