Облік грошових коштів на рахунку в банку

Курсова робота (код: sam514)

Предмет: фінансовий облік

Зміст

Вступ

Розділ 1. Економічний зміст грошових коштів на рахунку в банку

1.1. Економічна сутність грошових коштів на рахунку в банку
1.2. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з обліку грошових коштів на рахунку в банку
1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Розділ 2. Облік руху грошових коштів на рахунку в банку

2.1. Організація обліку руху грошових коштів на рахунку в банку
2.2. Первинний облік руху грошових коштів на рахунку в банку
2.3. Аналітичний і синтетичний облік руху грошових коштів на рахунку в банку
2.4. Облік руху грошових коштів на рахунку в банку в умовах новітніх технологій
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 400 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади бухобліку операцій на рахунку в банку, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

В сучасних умовах господарювання одним з найважливіших факторів підвищення ефективності діяльності підприємства є покращання використання оборотних активів, їх стан та раціональне використання прямо впливає на кінцеві результати діяльності підприємства. В структурі оборотних активів центральне місце належить грошовим коштам, основна частина яких знаходяться на рахунках у банках. Ось чому бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій на рахунках у банках має важливе значення для правильної організації грошового обігу в ефективному використанні фінансових ресурсів. А саме: кожна організація прагне діставати великий прибуток від своєї діяльності. Цей прибуток повинний покривати усі видатки і забезпечувати розвиток своєї організації. Тому потрібно постійно думати про раціональне вкладення тимчасово вільних грошових коштів для одержання додаткового прибутку.
Реформування системи бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів стало важливою умовою досягнення ефективності трансформаційних процесів, що відбуваються в економіці України.
Зазначене особливо стосується операцій на поточних рахунках у банку, оскільки саме дані операції є ланкою, що сполучає кожний суб'єкт господарської діяльності з оточуючим ринковим середовищем, державними фінансами та дозволяє брати участь у процесі виробництва, розподілу та споживання.
Питання обліку операцій на поточних рахунках у банку розглядалися в роботах ряду науковців (Н. Тарасенко,О. Шевчука, Ф. Бутинця, Г. Давидова, Г. Савицької, В. Мец, Є. Мниха, В. Сопко та ін.).
Одночасно, у зв'язку з реформуванням національної економіки України постає необхідність постійного поглиблення вивчення питань обліку операцій на поточних рахунках у банку. Вищезазначене обумовлює актуальність вибраної теми курсової роботи та загальноекономічне значення проведеного дослідження.
Мета і задачі курсової роботи полягають у розробці рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення методології обліку операцій на поточних рахунках у банку.
Відповідно до цільової спрямованості курсової роботи на дослідження поставлено такі завдання:
• конкретизувати економіко-правову сутність і тенденції розвитку операцій на рахунках у банку суб'єктів господарювання в умовах формування ринкової економіки;
• дослідити стан обліку операцій на поточних рахунках у банку , виявити його недоліки, встановити причини та розробити пропозиції щодо ліквідації виявлених недоліків;
• розробити рекомендації щодо вдосконалення обліку операцій на поточних рахунках у банку на основі національних стандартів.
Об'єктом дослідження є операції з обліку на рахунках у банку підприємств.
Предметом дослідження є організація і методика обліку операцій на поточних рахунках у банку підприємств.
Методи дослідження. У процесі дослідження питань обліку операцій, пов'язаних з безготівковими розрахунками, використовувалися як загальнонаукові методичні прийоми, так і специфічні методичні прийоми, що використовуються в таких науках як бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності, контроль, статистика та інші.


Презентація на тему курсової роботи "фінансовий облік грошових коштів на рахунку в банку"Структура курсової роботи по проблемі

Ця робота вміщує вступ, концептуальну основу і прикладну базу, висновки і пропозиції, список використаних джерел. У вступі охарактеризовано актуальність обліку готівкових і безготівкових монетарних активів, висунуто мету і завдання дослідження, а також зумовлено об’єкт і предмет дослідження обліку. В пунктах теорії дослідження опрацьовано різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, проаналізовано місце і роль фінансового обліку, досліджено теоретико-методичні основи грошових коштів підприємства, представлено законодавство і наукові посібники і статті, розроблено загальні теоретичні питання стосовно об'єкта, що досліджується, обстежено економічну оцінку підприємства. В другій частині курсової роботи оцінено організацію обліку, наведено питання обліку, з критичної зору, на підставі діючого законодавства України, первинний облік операцій на рахунку в банку, простежено управлінський облік, вивчено генерування даних обліку в звітності, надано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку. У висновках визначено узагальнені результати дослідження обліку, а також сформульовано направлення щодо покращення обліку грошових коштів підприємства в нових умовах господарювання.

Також у нашій базі є готові курсові на тему Аналіз необоротних активів підприємства.

Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.