Методика аудиту виробничих запасів підприємства промисловості

Курсова робота (код: sam371)

Предмет: аудит

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади аудиту в системі управління запасами підприємства

1.1. Економічна характеристика запасів підприємства
1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту запасів підприємства

Розділ 2. Організація та методика аудиту запасів підприємства

2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності підприємства ТОВ «НВН «Сінко»
2.2. Планування аудиту запасів підприємства
2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю збереження та обліку запасів
2.4. Тестування операцій та залишків рахунків запасів підприємства
2.5. Формування висновків за результатами аудиту запасів підприємства

Розділ 3. Методика аудиту запасів підприємства в умовах застосування комп'ютерних систем

Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 400 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади аудиторського контролю виробничих запасів підприємства промисловості, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Презентація на тему курсової роботи "аудит виробничих запасів"Структура курсової роботи по проблемі

Поточна курсова робота включає введення й концептуальні розділи і контрольні розділи й висновок, список вживаних джерел, додаткові матеріали.

У преамбулі висунуто важливість теми курсової роботи й мету та завдання дослідження і окреслено предмети та об’єкти і інформаційні бази, методи, наукову новизну проекту.

В першому розділі роз'яснено практичний зміст об’єкту курсової, аналіз ступеню розкриття цих проблем українськими та зарубіжними науковцями, визначення і доведення вимоги свого напряму опрацювання проблеми, аналіз правової основи та професійних джерел, подана оцінка порядку побудови менеджменту товариства та оцінені його основні статті господарювання та балансу в русі за попередні три періоди, майбутнє розвитку товариства в цілому і за відокремленими напрямами, оцінки відносно можливостей покращення ефективності поведінки суб’єкта господарської діяльності.

У методичному пункті роз'яснено складання програми інспектування і проведення перевірки виробничих запасів підприємства промисловості і простежено систему фінансового обліку в товаристві, методику внутрішнього контролювання і виведення наслідків перевірки і складення звіту контролю.

У висновках і пропозиціях вивчено наслідки виконаного досліду за темою курсової роботи та репрезентовані напрями відносно покращання перевірки виробничих запасів підприємства промисловості.

Регістр уживаних джерел складається із матеріалів, що використовувались при розгляді теми. По тексту курсовика проставлені виноски на число джерела в реєстрі.

У додаткових матеріалах представлені складені автором конфігурації документів, форма №1, звіти про фінансові результати з статистичних звітів товариства й інформаційні таблиці, первинні результати аналітичних обчислень та інші джерела, використані у курсовій роботі.

Курсовик зроблений згідно з методичними рекомендаціями університеті, де він захищався, а також відповідно до вимог МОН України. За текстом представлені ілюстративні дані, а саме наступні: таблиці, графіки, гістограми, схеми, алгоритми інформатизації процесу управління. Представлена курсова робота була уже якісно складена у українському ВУЗі. Її можна вживати як стандарт для виготовлення власної курсової роботи або для сильнішого вивчення тематики дослідження.

Також у нашій базі є готові курсові на тему Аналіз товарних операцій підприємства.

Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.