Облік резерву сумнівних боргів підприємства

Курсова робота (код: sam483)

Предмет: фінансовий облік

Зміст

Вступ

Розділ 1. Економічна сутність резерву сумнівних боргів

1.1. Економічний зміст резерву сумнівних боргів
1.2. Огляд нормативно-законодавчої бази та спеціальної літератури з досліджуваної теми
1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Розділ 2. Облік резерву сумнівних боргів

2.1. Методи обчислення резерву сумнівних боргів
2.2. Синтетичний і аналітичний облік резерву сумнівних боргів
2.3. Облік резерву сумнівних боргів в умовах новітніх технологій
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 400 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади бухобліку резерву сумнівних боргів підприємства, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

Актуальність курсової роботи. У процесі господарської діяльності виникають розрахунки між підприємствами і організаціями, як невід'ємна складова розширеного виробництва внаслідок кругообігу господарських коштів. Результатом взаємовідносин між суб'єктами господарювання є розподіл і перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову. В результаті цих взаємовідносин виникає дебіторська заборгованість, що є зобов'язанням фізичних та (або) юридичних осіб перед підприємством.
Характерним для сьогодення є погіршення стану розрахунків підприємств та більшості підприємств інших галузей. Кожне із них має короткострокову або довгострокову, дебіторську або кредиторську заборгованості. Особливої гостроти та актуальності набувають питання наявності сумнівних або безнадійних боргів. Саме тому облік резерву сумнівних боргів, контроль за своєчасним погашенням дебіторської заборгованості та запобіганням безнадійним боргам займають особливе місце у колі завдань та функцій управління.
На сьогоднішній час дебіторська заборгованість є одним з найбільших негативних явищ в економіці України. Велика сума заборгованості, яка існує між українськими підприємствами, призводить до сумнівно відомої кризи неплатежів. Криза неплатежів призводить до гальмування розвитку ринків, на яких працюють підприємства (внаслідок недоотримання грошових коштів, які б підприємства могли вкладати у свій подальший розвиток), платіжна криза є значною проблемою у національній економіці в цілому.
Під час нормальної операційної діяльності підприємства як суб'єкти підприємництва постійно вступають у взаємовідносини між собою шляхом укладання договорів купівлі-продажу і, як наслідок, виконання певних зобов'язань за ними. Врешті-решт завершуються прийняті зобов'язання грошовими розрахунками (як у готівковій, так і безготівковій формі). Дебіторська заборгованість як економічне вище виникає у часовому проміжку між першою та другою подіями. Лише належна організація обліку дебіторської заборгованості сприяє ефективному її погашенню.
Проблемам формуванню резерву сумнівних боргів та обліку дебіторської заборгованості присвячено ряд праць зарубіжних та вітчизняних учених: І. А. Бланка, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, З. В. Гуцайлюка, Р. Дамарі, В. П. Завгороднього, О. Д. Заруби, В. В. Ковальова, С. І. Маслова, Я. В. Соколова, Л.К. Сука, С. Хенка, К. Хувера, М. Г. Чумаченка та ін. Разом з цим, багатоаспектність дослідження зумовлена складністю і різноманітністю суб'єктів та об'єктів розрахунково-платіжних відносин, що вплинуло на суперечливий характер нормативних документів, а також на рівень розробок окремих теоретичних і практичних аспектів щодо формування резерву сумнівних боргів. Значної актуальності набувають також питання обліку довгострокової дебіторської заборгованості згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" та резерву сумнівних боргів з ціллю узгодження даних бухгалтерського і податкового обліку. Вимагають обговорення питання списання безнадійної дебіторської заборгованості. Науково-теоретична і практична значимість вказаних проблем визначили спрямованість даної роботи та визначила її основні аспекти.
Мета курсової роботи – розкриття методики обліку резерву сумнівних боргів та його удосконалення в умовах новітніх технологій.
Згідно мети, завдання курсової роботи :
- дослідити економічний зміст резерву сумнівних боргів;
- провести огляд нормативно-законодавчої бази та спеціальної літератури з досліджуваної теми;
- надати організаційно-економічну характеристику підприємства;
- висвітлити методи обчислення резерву сумнівних боргів;
- розглянути синтетичний і аналітичний облік резерву сумнівних боргів;
- проаналізувати облік резерву сумнівних боргів в умовах новітніх технологій.
Об'єкт курсової роботи виступає ТОВ ТД «Композит Сервіс».
Предмет курсової роботи є облік резерву сумнівних боргів.


Структура курсової роботи по проблемі

Представлена робота містить вступ, теоретичні засади і методику обліку, висновки і пропозиції, перелік застосованої літератури. У вступі обстежено актуальність обліку розрахунків з дебіторами, досліджено мету і завдання курсової роботи, а також вивчено об’єкт і предмет дослідження обліку. В розділі по теорії курсової роботи визначено відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, розглянуто ведення обліку з метою задоволення потреб менеджменту, окреслено теоретичні засади дебіторської заборгованості, розкрито нормативне забезпечення і спеціальну літературу, оглянуто загальні теоретичні питання стосовно об'єкта, що досліджується, оцінено аналіз діяльності підприємства. В практичному розділі курсової роботи надано організацію обліку, роз'яснено зарубіжний досвід та міжнародні стандарти обліку, первинний облік резерву сумнівних боргів підприємства, наведено управлінський облік, розроблено формування бухгалтерської звітності, проаналізовано застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку. У висновках зумовлено узагальнені результати дослідження обліку, а також сформульовано напрями вдосконалення обліку дебіторської заборгованості в системі ринкової економіки.

Також у нашій базі є готові курсові на тему Облік грошових коштів підприємства.

Рисунок з бухгалтерського обліку резерву сумнівних боргів


Курсова з бухобліку

Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.