Аналіз грошових коштів підприємства

Курсова робота (код: kr361)

Предмет: фінансовий аналіз

Зміст

Вступ
1. Економічна сутність грошових коштів підприємств
2. Законодавче забезпечення аналізу грошових коштів підприємств і огляд спеціальної літератури
3. Характеристика підприємства, на матеріалах якого виконується курсова робота
4. Модель аналізу грошових коштів підприємств: його методи, показники, об'єкти, суб'єкти, мета і завдання
5. Проведення аналізу грошових коштів підприємств
6. Методика факторного аналізу грошових коштів підприємств
7. Удосконалення методики аналізу при використанні інформаційних технологій
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 400 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади оцінки грошових коштів підприємств, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

Здійснення практично всіх видів фінансових операцій генерує деякий визначений рух грошових коштів в формі їх надходження та витрачання. Цей рух грошових коштів функціонуючого підприємства в часі являє собою безперервний процес і визначається поняттям “грошовий потік”. На сучасному етапі управлінню грошовими потоками підприємства приділяється все більше уваги і на цьому шляху вже досягнуто деякого прогресу.
Розгляд теми “Грошові потоки” особливо актуальний для підприємств торгівлі. Так як робота торговельних підприємств в першу чергу залежить від руху товарів та надходження від їх реалізації грошових коштів. Аналіз грошових потоків повинні забезпечити їх раціональне використання, безпеку їх збереження, попередити та уникнути зловживання підприємства або посадових осіб щодо питань пов'язаних з рухом грошових коштів.
Крім того, грошові потоки підприємства у всіх їх формах і видах, а відповідно і сукупний його грошовий потік, безсумнівно являється важливим самостійним об'єктом фінансового управління, що потребують поглиблення теоретичних основ і розширення практичних рекомендацій. Це визначається тією роллю, яку управління грошовими потоками відіграє в розвитку підприємства і формування кінцевих результатів його фінансової діяльності.
В процесі своєї діяльності підприємства вступають в господарські зв'язки з різними підприємствами, організаціями та особами. Постійно здійснюючий оборот господарських коштів викликає безперервне поновлення різноманітних розрахунків. Розрахунки можуть бути як зовнішні так і внутрішні, а організації можуть виступати як продавцями так покупцями. Найбільш поширені види зовнішніх розрахунків являються розрахунки з постачальниками і підрядчиками за сировину, матеріали, товари та з покупцями і замовниками. Від стану цих розрахунків залежить платоспроможність організації, її фінансовий стан та інвестиційна привабливість. Із внутрішніх розрахунків слід приділити особливу увагу на розрахунки з підзвітними особами та на розрахунки з персоналом по іншим операціям. Ці розрахунки проводяться в основному готівкою і пов'язані з оплатою витрат підприємства.
Отже, нераціональне та неефективне управління грошовими потоками, їх аналіз може привести до фінансових втрат, а в деяких випадках навіть до банкрутства підприємства.
Мета курсової роботи полягає в удосконаленні методики аналізу джерел утворення і напрямів використання коштів у системі управління грошовими потоками підприємств.
Виходячи з мети курсової роботи, при її написанні необхідно виконати завдання:
• опанувати економічну сутність та класифікацію грошових потоків, організаційно-економічну характеристику базового підприємства, організацію та планування аналізу діяльності підприємств торгівлі;
• дослідити інформаційне та нормативне забезпечення аналізу грошових потоків;
• надати організаційно-економічну характеристику базовому підприємству;
• проаналізувати грошові потоки базового підприємства;
• провести факторний аналіз грошових потоків підприємства;
• дослідити питання аналізу грошових потоків в умовах ПЕОМ: методику аналізу грошових потоків, узагальнення результатів та особливості аналізу грошових потоків з застосуванням новітніх інформаційних технологій.
Об'єктом дослідження є аналіз грошових потоків в підприємствах торгівлі.
Предметом дослідження було обрано стан аналізу грошових потоків ТОВ «Укрклімат Інжиніринг». Аналіз проводився за період 3 роки (з 2011 по 2013 роки).
У процесі вирішення поставлених завдань було опрацьовано нормативно-законодавчі документи, спеціалізовану літературу, що стосується теми роботи. Під час розробки теми проводилися дослідження первинної документації, регістрів бухгалтерського обліку та звітності, вивчалась спеціальна література з цього питання.
Усе сказане свідчить про необхідність удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу грошових потоків як в Україні в цілому так і в ТОВ «Укрклімат Інжиніринг».
Впровадження розроблених пропозицій буде сприяти удосконаленню аналізу грошових потоків в підприємствах торгівлі.


Презентація на тему курсової роботи "фінансовий аналіз грошових коштів"Структура курсової роботи по проблемі

Поточний курсовик має в своєму складі вступ, теоретичну основу і практику аналізу, висновки і пропозиції, список літературних джерел. У вступі окреслено актуальність аналізу готівкових і безготівкових монетарних активів, охарактеризовано мету і завдання курсової роботи, а також простежено інформаційну базу дослідження з аналізу. В теоретичних засадах дослідження висунуто становище аналітичної оцінки в менеджменті підприємства, обстежено теорію аналізу грошових коштів підприємства, висвітлено законодавчі акти і літературу з аналізу, розглянуто критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розроблено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, представлено економічний і фінансовий потенціал фірми та його використання. В практичному розділі курсової роботи сформульовано аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізу, розкрито аналіз структури і динаміки грошових коштів підприємств, наведено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оцінено здійснення чинникового аналізу, досліджено математичний розрахунок результатів застосування, оглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. У висновках визначено узагальнені результати дослідження аналізу, а також роз'яснено направлення щодо покращення аналізу грошових коштів підприємства в період становлення ринкових відносин.

Також у нашій базі є готові курсові на тему Аналіз товарних операцій підприємства.

Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.